• Bài giảng Hệ điều hành unix - Linux khoa công nghệ thông tin - ĐH Thái NguyênBài giảng Hệ điều hành unix - Linux khoa công nghệ thông tin - ĐH Thái Nguyên

  BẢNG TỪ VIẾT TẮT 6 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ UNIX/ LINUX 7 1. Lịch sử phát triển của Unix 7 2. Lịch sử phát triển của Linux 9 2.1 Một số đặc điểm chính của Linux 11 2.2 Các thành phần chính của hệ điều hành Linux 14 CHƯƠNG 2: HỆ THỐNG FILE TRONG LINUX 21 1. Các kiểu file có trong Linux 21 2. Quy ước tên file trong Linux 22 3. Cấu trú...

  pdf229 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 08/01/2013 | Lượt xem: 2611 | Lượt tải: 2

 • ADO NET và 3 layresADO NET và 3 layres

  Giới thiệu ãActiveX Data Object .NET ãHỗ trợ kết nối, xử lý CSDL trên .NET –Access –SQL Server – . ãĐối với HQT CSDL chưa được ADO.NEThỗ trợ sẵn cần cài thêm provider –MySQL Connector .NET (MySQL) –ADO.NET 2.0 Provider for SQLite3 (SQLite3)

  pdf35 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 08/01/2013 | Lượt xem: 2319 | Lượt tải: 2

 • Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế - giáo trình SQLKhoa CNTT - Trường ĐHKH Huế - giáo trình SQL

  Ngôn ngữhỏi có cấu trúc (SQL) và các hệquản trịcơsởdữliệu quan hệlà một trong những nền tảng kỹthuật quan trọng trong công nghiệp máy tính. Cho đến nay, có thểnói rằng SQL đã được xem làngôn ngữchuẩn trong cơsởdữliệu. Các hệquản trị cơsởdữliệu quan hệthương mại hiện có nhưOracle, SQL Server, Informix, DB2,... đều chọn SQL làmngôn ngữcho sản ...

  pdf146 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 08/01/2013 | Lượt xem: 2528 | Lượt tải: 1

 • Giáo Trình hệ quản trị cơ sở dữ liệu (CSDL) - ACCESSGiáo Trình hệ quản trị cơ sở dữ liệu (CSDL) - ACCESS

  Microsoft Accesslà một HệQuản TrịCơSởDữLiệu (QTCSDL) tương tác người sửdụng chạy trong môi trường Windows. Microsoft Access cho chúng ta một công cụ hiệu lực và đầy sức mạnh trong công tác tổchức, tìm kiếm và biểu diễn thông tin. Microsoft Accesscho ta các khảnăng thao tác dữliệu, khảnăng liên kết và công cụtruy vấn mạnh mẽgiúp quá trình tìm...

  pdf112 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 08/01/2013 | Lượt xem: 2547 | Lượt tải: 2

 • Kinh tế tri thức công nghệ thông tinKinh tế tri thức công nghệ thông tin

  1. Kinh tế tri thức là gì? 2. Vai trò của CNTT trong xây dựng KTTT 3. Cách tiếp cận riêng của Thừa Thiên Huế 4. Thảo luận

  ppt34 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 08/01/2013 | Lượt xem: 2026 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL severBài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL sever

  DataBase: Là một kho dữ liệu được tổ chức theo một nguyên tắc nào đó. Đó là một tập hợp các tập tin có liên quan với nhau, được thiết kế nhằm làm giảm thiểu sự dư thừa dữ liệu, đảm bảo tính tin cậy khi truy xuất dữ liệu. Các tập tin này chứa các thông tin biểu diễn các đối tượng trong một ứng dụng thế giới thực.

  ppt55 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 08/01/2013 | Lượt xem: 3511 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềnBài giảng Nhập môn Công nghệ phần mền

  Nắm được các nguyên lý / khái niệm cơ bản của kỹ nghệ phần mềm Vận dụng kiến thức vào bài tập nhóm Hiểu về quá trình làm phần mềm Minh họa nguyên lý / kỹ thuật Chủ động tìm hiểu kiến thức Tìm hiểu một số chủ đề mở rộng

  ppt66 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 08/01/2013 | Lượt xem: 4023 | Lượt tải: 4

 • Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềnBài giảng Nhập môn Công nghệ phần mền

  Nắm được các nguyên lý / khái niệm cơ bản của kỹ nghệ phần mềm Vận dụng kiến thức vào bài tập nhóm Hiểu về quá trình làm phần mềm Minh họa nguyên lý / kỹ thuật Chủ động tìm hiểu kiến thức Tìm hiểu một số chủ đề mở rộng

  ppt51 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 08/01/2013 | Lượt xem: 3933 | Lượt tải: 6

 • Hệ phân tánHệ phân tán

  MỤC LỤC Lời mở đầu .2 I. Tổng quan về hệ phân tán I.1 Hệ phân tán là gì? . 3 I.2 Các đặc trưng cơ bản của hệ phân tán . 3 II. Các nguyên lý của hệ phân tán II.1 Truyền thông . . 4 II.2 Tiến trình 5 II.3 Định danh . 7 II.4 Đống bộ hoá . 8 II.5 Nhất quán và Nhân bản 11 II.6 Chịu lỗi 12 II.7 Anh toàn – An ninh . . 14 III. Hệ thống quản tr...

  doc44 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 08/01/2013 | Lượt xem: 7994 | Lượt tải: 10

 • Đề tài Chương trình dịchĐề tài Chương trình dịch

  I. Giới thiệu chung về trình biên dịch Trình biên dịch (compiler) là một chương trình đọc một chương trình khác viết bằng một ngôn ngữ - gọi là ngôn ngữ nguồn- và chuyển đổi nó thành một chương trình tương đương viết bằng ngôn ngữ khác – gọi là ngôn ngữ đích. Sơ đồ tổng quan cho trình biên dịch: Các thành phần chính của trình biên dịch II...

  docx14 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 08/01/2013 | Lượt xem: 2658 | Lượt tải: 1