• Ngắt và sự kiệnNgắt và sự kiện

  Ngắt (interrupt) là quá trình dừng chương trình chính đang chạy để ưu tiên thực hiện một chương trình khác, chương trình này được gọi là chương trình phục vụ ngắt (ISR – Interrupt Service Routine). ISR hoàn toàn giống với một chương trình bình thường trên máy tính, nghĩa là nó có khả năng truy xuất đến tất cả các lệnh ngôn ngữ máy của μP. Tuy nh...

  pdf15 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 25/06/2013 | Lượt xem: 2383 | Lượt tải: 2

 • Một số mô hình và phương pháp tối ưuMột số mô hình và phương pháp tối ưu

  Phần mềm ưu toàn cục phi tuyến các biến liên tục, các biến nguyên và cho các bài toán hỗn hợp nguyê ng phương pháp tính toán tối ưu, thuật giải, cài đặt trên ngôn ngữ C và sau này lC++6.0 cũng nhưchạy thửnghiệmkéo dài gần támnăm.Ngoài ác bài toán hỗn hợp nguyên, phần mềm có độtin cậy rất cao trong ương án tối ưu toàn cục và có giao diện th...

  pdf34 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 25/06/2013 | Lượt xem: 1765 | Lượt tải: 0

 • Hệ thống e-LearningHệ thống e-Learning

  Nếu nền công nghiệp cho ra một tiêu chuẩn UDDI để kiểm tra và kiểm soát nhịp độ các chuyến bay, thì những đường bay có thể đăng ký những dịch vụ của họ vào trong một thư mục UDDI. Những đại lý du lịchcó thể tìm kiếm trong thư mục UDDI để thấy giao diện kiểm soát đường bay. Khigiao diện được tìm thấy, hãng đại lý du lịch có thể truyền thông ...

  pdf75 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 25/06/2013 | Lượt xem: 2542 | Lượt tải: 2

 • Các công nghệ sử dụng trong CSDL phân tán và OracleCác công nghệ sử dụng trong CSDL phân tán và Oracle

  Thứ nhất chúng cho phép chúng ta chạy những ứng dụng khác nhau trên nhiều máykhác nhau thành một hệ thống duy nhất. Một ưu điểm khác của hệ phân tán đó là khi mộthệ thống được thiết kế đúng cách, một hệ phân tán có thể có khả năng thay đổi tuỳ theo quymô của hệ thống rất tốt. Tuy nhiên, tất cả mọi thứ đều có hai mặt của nó, một hệ phân táncũng vậy ...

  doc88 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 25/06/2013 | Lượt xem: 1857 | Lượt tải: 0

 • Chiêu thức lập trìnhChiêu thức lập trình

  Cuốn sách này là cuốn sách hoàn toàn miễn phí để chia sẽ trong cộng đồng lập trình nên nếu có ai múôn sử dụng để in sách thì cũng nên ghi rõ xuất sứ. Trong sách tôi xin chỉ rõ xuất xứ, mong rằng các ban cũng sẽ tôn trong tác giả không chỉnh sửa tác giả hay các xuất xứ Cuốn sách này đi theo định hướng là sử dụng các hàm API hoặc các lệnh đơn giản để...

  doc47 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 25/06/2013 | Lượt xem: 2110 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình ASP.NET trọng tâmGiáo trình ASP.NET trọng tâm

  Vềc ơbản máy tính chỉxửlý được dữliệu dạng số. Mỗi ký tự(character) được máy tính lưu trữvà xửlý bằng cách ánh xạchúng thành một chữsố (còn gọi là mã - code). Ví dụthông thường chữ‘A’ có mã 65, ‘a’ mã 97 Bảng ánh xạcác ký tựthành các mã dưới dạng số được gọi là bảng mã (character code). Bảng mã 1 byte: Trong các bảng mã 1 byte nhưASCII, mỗ...

  pdf16 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 25/06/2013 | Lượt xem: 2173 | Lượt tải: 1

 • Tài l iệu  html, dhtml và javascriptTài l iệu  html, dhtml và javascript

  HTML (tiếng Anh, viết tắt cho HyperText Markup Language, tức là "Ngôn ngữ Đánh dấu Siêu văn bản") là một ngôn ngữ đánh dấu được thiết kế ra để tạo nên các trang web, nghĩa là các mẩu thông tin được trình bày trên World Wide Web. Được định nghĩa như là một ứng dụng đơn giản của SGML, vốn được sử dụng trong các tổ chức cần đến các yêu cầu x...

  pdf47 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 25/06/2013 | Lượt xem: 2511 | Lượt tải: 1

 • Cấu trúc cây nhị phânCấu trúc cây nhị phân

  Trong khoa học máy tính, cây là một cấu trúc dữ liệu được sử dụng rộng rãi gồm một tập hợp các nút (tiếng Anh: node) được liên kết với nhau theo quan hệ cha-con. Cây trong cấu trúc dữ liệu đầu tiên là mô phỏng (hay nói cách khác là sự sao chép) của cây (có gốc) trong lý thuyết đồ thị. Hầu như mọi khái niệm trong cây của lý thuyết đồ thị đều được th...

  pdf10 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 25/06/2013 | Lượt xem: 3439 | Lượt tải: 1

 • Quản lí databaseQuản lí database

  Queries là một công cụ quan trong khác. Đây là công cụ xử lý dữ liệu trong Access. Có 7 loại queries tương ứng với 7 loại xử lý dữ liệu mà Access có thể thực hiện. Đó là : Select Queries : dùng để trích, lọc, kết xuất dữ liệu Total Queries : dùng để tổng hợp dữ liệu Crosstab Queries : dùng để tổng hợp dữ liệu theo tiêu đề dòng và cột dữ liệu Ma...

  pdf14 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 25/06/2013 | Lượt xem: 2218 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình PHPGiáo trình PHP

  PHP 3.0 là phiên bản đầu tiên cho chúng ta thấy một hình ảnh gần gũi với các phiên bản PHP mà chúng ta được biết ngày nay. Nó đã được Andi Gutmans và Zeev Suraski tạo ra năm 1997 sau khi viết lại hoàn toàn bộ mã nguồn trước đó. Lý do chính mà họ đã tạo ra phiên bản này là do họ nhận thấy PHP/FI 2.0 hết sức yếu kém trong việc phát triển các ứng dụng...

  pdf47 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 25/06/2013 | Lượt xem: 2015 | Lượt tải: 0