• Khuếch tán và làm chậm neutronKhuếch tán và làm chậm neutron

  Bài toán: Một tấm vô hạn dày 2a có một nguồn tấm phẳng vô hạn tại trung tâm phát ra S neutrons trên mỗi cm2/s. (a) Tìm một biểu thức cho số neutron thoát ra trong một giây từ 1cm2 trên hai mặt của tấm; (b) Hỏi xác suất để một neutron từ nguồn thoát ra khỏi tấm?

  ppt58 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 01/08/2016 | Lượt xem: 815 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Học thuyết giá trịBài giảng Học thuyết giá trị

  Giá cả thị trường: Trong thực tế giá cả không phải lúc nào cũng phù hợp với GT, mà nó thường biến động xoay quanh quy luật GT như: - Cạnh tranh. - Quan hệ cung – cầu. - Sức mua của đồng tiền.  Vì vậy, giá cả trên thị trường là giá bán thực tế của HH trên thị trường

  pdf104 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 01/08/2016 | Lượt xem: 1093 | Lượt tải: 0

 • Ngân hàng câu hỏi và đề thi bộ môn Dung sai và lắp ghépNgân hàng câu hỏi và đề thi bộ môn Dung sai và lắp ghép

  Giải chuỗi kích thước theo phương pháp xác suất. Biết rằng: qui luật xuất hiện kích thước theo luật phân bố chuẩn, hệ số phân bố không đối xứng giữa TPB và TDS bằng 0 và các Ki = 1.

  doc45 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 01/08/2016 | Lượt xem: 1502 | Lượt tải: 2

 • Đề thi thử THPT quốc gia lần I trường THPT chuyên Phan Bội Châu - Môn vật lýĐề thi thử THPT quốc gia lần I trường THPT chuyên Phan Bội Châu - Môn vật lý

  Câu 48: Trong mạch dao động LC lí tưởng có dao động điện từ tự do thì A. năng lượng điện trường tập trung ở cuộn cảm. B. năng lượng từ trường tập trung ở tụ điện. C. năng lượng điện từ của mạch được bảo toàn. D. năng lượng điện trường và năng lượng từ trường luôn không đổi.

  pdf5 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 01/08/2016 | Lượt xem: 744 | Lượt tải: 0

 • Đề thi kết thúc học phần: Cơ học đại cươngĐề thi kết thúc học phần: Cơ học đại cương

  Câu 4(3 điểm) Một viên đạn pháo đang bay ngang với vận tốc v0=25m/s ở độ cao h=80m thì nổ, vỡ làm hai mảnh có khối lượng m1=2,5kg và m2=1,5kg. Mảnh m1 bay thẳng đứng xuống dưới và rơi chạm đất với vận tốc v1 ' = 90m/s. Xác định độ lớn và hướng vận tốc của mảnh m2 ngay sau khi đạn nổ? Xác định khoảng cách giữa 2 vị trí rơi trên mặt đất của 2 mả...

  pdf1 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 01/08/2016 | Lượt xem: 842 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Cơ học thủy khí ứng dụng - Chương 6 Dòng chảy trong ốngGiáo trình Cơ học thủy khí ứng dụng - Chương 6 Dòng chảy trong ống

  Cần đưa chất lỏng từ điểm A đến các điểm 1, 2, , n với các ống: ống chính AO với chiều dài lA , hệ số lưu lượng kA , các ống rẽ nhánh tại O đến các điểm i, i=1, 2, , n có chiều dài li , hệ số lưu lượng ki . Gọi p z i i , và Qi lần lượt là áp suất, độ cao vị trí và lưu lượng các ống rẽ nhánh thứ i.

  pdf17 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 01/08/2016 | Lượt xem: 853 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Cơ học thủy khí ứng dụng - Chương 5 Ðộng lực học chất lỏng thựcGiáo trình Cơ học thủy khí ứng dụng - Chương 5 Ðộng lực học chất lỏng thực

  Ví dụ 1. Dòng nước (ν=0,01cm2/s) chảy trong ống ñược nghiên cứu bằng mô hình tỷ lệ 1/10. Mô hình dùng không khí ở nhiệt ñộ và áp suất bình thường (ν=0,15cm2/s). Tìm tỷ số vận tốc. (HD: có hệ số nhớt ν - ma sát – dùng tiêu chuẩn Reynolds) Ví dụ 2. Máy thủy lực ñược ñặc trưng bởi: ñường kính bánh xe công tắc D. cột áp H, tốc ñộ quay n, lưu lượng...

  pdf7 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 01/08/2016 | Lượt xem: 821 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Cơ học thủy khí ứng dụng - Chương 4 Ðộng lực học chất lỏng lý tưởngGiáo trình Cơ học thủy khí ứng dụng - Chương 4 Ðộng lực học chất lỏng lý tưởng

  Bỏ qua tổn thất năng lượng, xác định đường kính d2 của mặt cắt co hẹp của ống để khi cho một lưu lượng nước qua ống là Q l s = 8.8 / thì nước trong ống đặt tại mặt cắt co hẹp sẽ được hút lên một độ cao H=55cm. ðường kính ống tại mặt cắt 1 là d mm 1 = 100 và áp suất tại đó là p N m 1 = 103920 / 2 . Nước có trọng lượng riêng là γ = 9,81.10 / 3 3 ...

  pdf6 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 01/08/2016 | Lượt xem: 819 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Cơ học thủy khí ứng dụng - Chương 3 Ðộng học chất lỏngGiáo trình Cơ học thủy khí ứng dụng - Chương 3 Ðộng học chất lỏng

  Nước chảy qua ống rẽ như hình vẽ trên. ðoạn AB có đường kính d mm 1 = 50 , đoạn BC có d mm 2 = 75 , vận tốc trung bìnhV m s 2 = 2 / . ðoạn ống CD cóV m s 3 = 1.5 / đoạn ống CE có d mm 4 = 30 . Biết rằng lưu lượng dòng chảy trong CD bằng hai lần lưu lượng dòng chảy trong đoạn CE. Tìm lưu lượng và vận tốc trung bình trong từng đoạn ống và d3 của ...

  pdf6 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 01/08/2016 | Lượt xem: 744 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Cơ học thủy khí ứng dụng - Chương 2 Thủy tĩnhGiáo trình Cơ học thủy khí ứng dụng - Chương 2 Thủy tĩnh

  Định nghĩa: - Đường mớn nước: Giao tuyến của vật nổi với mặt tự do của chất lỏng. - Mặt nổi: Giao diện giữa vật nổi và mặt tự do của chất lỏng. mặt nổi là tiết diện phẳng có chu vi là đường mớn nước. Gọi A là là diện tích của mặt nổi. - Trục nổi: Trục vuông góc với mặt nổi và đi qua trọng tâm C của vật nổi. Giả sử vật nổi có mặt phẳng đối xứng...

  pdf15 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 01/08/2016 | Lượt xem: 1107 | Lượt tải: 2