• Bài giảng Chương 4 Cảm ứng điện từBài giảng Chương 4 Cảm ứng điện từ

  Trong vế trái là năng lượng từ trường và năng lượng điện trường, vế phải là nhiệt năng tỏa ra của R. Ý nghĩa là trong thời gian t1 đến t2 thì năng lượng từ và năng lượng điện bị mất dưới dạng nhiệt năng của R. Ở trạng thái phi tuần hoàn và tới hạn thì năng lượng từ và điện giảm cùng lúc. Ở trạng thái giả tuần hoàn: tụ và cuộn cảm trao đổi năng lư...

  ppt30 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 01/08/2016 | Lượt xem: 813 | Lượt tải: 3

 • Bài giảng Chương 3 Từ trường tĩnh trong chân khôngBài giảng Chương 3 Từ trường tĩnh trong chân không

  IV/ Định lý Ampère (Định lý dòng toàn phần) 1/ Lưu số của vectơ cảm ứng từ (kí hiệu: L) Như đã biết lưu số của véc tơ tĩnh điện trường dọc theo đường cong kín (C) bằng không: Ngược lại lưu số của véc tơ cảm ứng từ dọc theo đường cong kín (C) khác không:

  ppt34 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 01/08/2016 | Lượt xem: 2928 | Lượt tải: 3

 • Bài giảng Động lực học vật rắn quayBài giảng Động lực học vật rắn quay

  Một bánh xe đang quay với vận tốc góc ω0 = 20π rad/s thì bị hãm, bánh xe quay chậm dần đều rồi dừng lại sau thời gian t = 20s. a. Gia tốc góc của bánh xe. b. Số vòng mà bánh xe quay được kể từ lúc bị hãm đến lúc dừng.

  pdf11 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 01/08/2016 | Lượt xem: 1245 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương 2 Vật dẫnBài giảng Chương 2 Vật dẫn

  Để thiết lập một hệ điện tích cần phải cung cấp một công để thắng lực tương tác giữa các điện tích. Do đó một hệ điện tích phải mang năng lượng.

  ppt30 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 01/08/2016 | Lượt xem: 976 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Chương 2: Tính chất lý hóa của sợi dệtBài giảng Chương 2: Tính chất lý hóa của sợi dệt

  Naêm 1960 saûn xuaát xô PU coù ñoä ñaøn hoài cao goïi laø Spandex coù öu ñieåm: Khoái löôïng rieâng 1g/cm3 Huùt aåm 0,3-0,4% Co giaõn cao (500-700%) Ít bieán daïng deûo Ñaøn hoài gaáp 10 laàn xô thoâng thöôøng, nhö cao su Keùm beàn vôùi dung dòch taåy chöùa chaát clo

  ppt58 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 01/08/2016 | Lượt xem: 711 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương 1 Điện trường tĩnh trong chân khôngBài giảng Chương 1 Điện trường tĩnh trong chân không

  Ánh sáng phản chiếu từ chỗ có chữ trên bản gốc lên gương không gây tác dụng lên điện tích trên mặt trống. Ngược lại, ánh sang phản chiếu từ chỗ không có chữ làm mặt trống trở thành vật dẫn, điện tích tại đó bị mất đi. Trống quay đến hộp mực, các điện tích này hút các hạt bụi mực, tạo thành một văn bản trên mặt trống. Hệ thống kéo giấy gồm bộ phận...

  ppt70 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 01/08/2016 | Lượt xem: 1184 | Lượt tải: 2

 • Bài giảng Chương 4 Bộ biến đổi điện áp một chiều (phần 2)Bài giảng Chương 4 Bộ biến đổi điện áp một chiều (phần 2)

  Giả thiết là toàn bộ thành phần xoay chiều (dơn sóng) trong dòng qua diode,iD, chạy qua tụ C, còn thành phần trung bình của dòng này chạy qua tải, phần tô đen trên hình trước biểu thị điện tích nạp xả trên tụ C trong một chu kỳ biến thiên của iD

  ppt33 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 01/08/2016 | Lượt xem: 782 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương 4 Bộ biến đổi điện áp một chiềuBài giảng Chương 4 Bộ biến đổi điện áp một chiều

  Bộ giảm áp cấp nguồn áp cho phần ứng của động cơ DC kích từ độc lập. Nguồn 1 chiều U = 220V, tần số đóng ngắt f = 500Hz. Động cơ có Rư = 2oom, tần ố đóng ngắt f = 500Hz. Động cơ có Rư = 2 ôm, sức điện động tính theo công thức E = 1,253

  ppt38 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 01/08/2016 | Lượt xem: 2535 | Lượt tải: 2

 • Bài giảng Chương 3 Bộ biến đổi điện áp xoay chiềuBài giảng Chương 3 Bộ biến đổi điện áp xoay chiều

  Bài 8: Bộ biến đổi điện áp xoay chiều một pha với linh kiện S1 là SCR và S2 là diode. S1 điều khiển với góc kích a a. Xác định trị hiệu dụng áp tải theo hàm a và biên độ áp nguồn b. Phạm vi điều khiển áp trên tải

  ppt62 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 01/08/2016 | Lượt xem: 2384 | Lượt tải: 2

 • Bài giảng Chương 2 Bộ chỉnh lưu - Phần 2 Chỉnh lưu có điều khiểnBài giảng Chương 2 Bộ chỉnh lưu - Phần 2 Chỉnh lưu có điều khiển

  Chọn diode, SCR: Áp ngược cực đại đặt lên linh kiện x Ku (22.5) Dòng trung bình (hoặc dòng hiệu dụng) cực đại qua linh kiện x Ki (1.21.5) Chọn biến áp: dựa trên Điện áp chỉnh lưu cực đại Công suất ra cực đại

  ppt119 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 01/08/2016 | Lượt xem: 1076 | Lượt tải: 1