• Đệm và acid hóa đấtĐệm và acid hóa đất

  ã Đối với sắt thì đệm các phản ứng ở pH thấp hơn (pK1=2.2) Do tính đệm, nên pH chưa nói lên được tính acid của đất. Để phản ánh đầy đủ tính acid người ta dùng thuật ngữ “khả năng trung hòa bazơ” – BNC (base neutralizing capaciy) để chỉ độ acid (bằng cách thêm 1 lượng bazơ mạnh nào đó cho đến khi đạt pH định trước). Và ANC để biểu thị độ bazơ.

  ppt44 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 21/08/2013 | Lượt xem: 1470 | Lượt tải: 0

 • Ô nhiễm chất thải rắn sinh hoạt ở thành phố Hồ Chí Minh, nguyên nhân và giải phápÔ nhiễm chất thải rắn sinh hoạt ở thành phố Hồ Chí Minh, nguyên nhân và giải pháp

  Mục tiêu nghiên cứu. Quy trình thu gom, trung chuyển, vận chuyển rác thải tại thành phố Hồ Chí Minh. Phân tích hệ thống môi trường. Kết luận. ãĐưa ra các nguyên nhân gây ô nhiễm và tác động của nó trong quá trình thu gom và vận chuyển chất thải tại TP Hồ Chí Minh. ãĐưa ra các giải pháp khắc phục.

  ppt19 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 21/08/2013 | Lượt xem: 2173 | Lượt tải: 2

 • Ô nhiễm do rác thải đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh: Nguyên nhân và giải phápÔ nhiễm do rác thải đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh: Nguyên nhân và giải pháp

  MỤC LỤC Phần 1: Giới thiệu chung 2 Phần 2: Phương pháp phân tích 5 2.1 Khu vực thành phố Hồ Chí Minh 5 2.2 Hệ thống quản lý rác thải 5 2.3 Hệ thống thu gom và quản lý rác tại thành phố 7 2.3.1 Các giai đoạn thu gom và quản lý rác 7 2.3.2 Định nghĩa hệ thống và các chỉ tiêu 11 Phần 3: Tác động của rác thải đến môi trường 12 3.1 Ô nhiễm mùi ...

  doc25 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 21/08/2013 | Lượt xem: 1937 | Lượt tải: 2

 • Hiện trạng ô nhiễm túi nilon tại thành phố Hồ Chí MinhHiện trạng ô nhiễm túi nilon tại thành phố Hồ Chí Minh

  Mục lục . 2 Giới thiệu . . 2Phương pháp . 4 Giới thiệu sơ nét về thành phố Hồ Chí Minh .4Phân tích hệ thống . .4Xác định hệ thống 5Biên giới hệ thống . 6Tác động 10 Túi nilon làm tăng thể tích thu gom .12Túi nilon gây đầy bãi chôn lấp .12Phương pháp giảm thiểu sử dụng túi nilon 12 Các biện pháp về quản lý .13 Tăng cường giáo dục, tuyên truyền ý th...

  doc17 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 21/08/2013 | Lượt xem: 3712 | Lượt tải: 6

 • Báo cáo Môn phân tích hệ thống - Ô nhiễm rác thải ở thành phố Hồ Chí MinhBáo cáo Môn phân tích hệ thống - Ô nhiễm rác thải ở thành phố Hồ Chí Minh

  Chương 1. Giới thiệu chung 1.1 Tổng quan về chất thải rắn đô thị và các vấn đề môi trường 1.2 Các vấn đề môi trường. 1.2.1 Mất mĩ quan đô thị. 1.2.2 Tăng thể tích bãi chôn lấp. 1.2.3 Mùi. 1.3 Các giải pháp cho các vấn đề môi trường 1.3.1 Giảm lượng rác chôn lấp. 1.3.2 Giảm ô nhiễm mùi. 1.3.3 Vẽ mĩ quan đô thị. 1.4 Mục tiêu của đề tài. 1.5 Nội...

  doc20 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 21/08/2013 | Lượt xem: 1651 | Lượt tải: 1

 • Kiểm soát nguyên vật liệuKiểm soát nguyên vật liệu

  Quá trình này bao gồm các công tác lưu trữ nguyên liệu, sản phẩm, quá trình thải, và vận chuyển nguyên liệu, sản phẩm cũng như chất thải trong quá trình sản xuất cũng như trong nhà máy. Phương thức quản lý (kiểm soát) nguyên vật liệu chính xác sẽ đảm bảo nguyên vật liệu đi vào qui trình sản xuất mà không bị thất thoát do tràn đổ, rò rỉ, hay nhiễm b...

  ppt34 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 21/08/2013 | Lượt xem: 2366 | Lượt tải: 2

 • Các kỹ thuật giảm thiểu chất thảiCác kỹ thuật giảm thiểu chất thải

  Thay đổi nguyên vật liệu Quản lý nội vi tốt Kiểm soát tốt hơn dây chuyền sản xuất Cải tiến thiết bị, máy móc Thay đổi công nghệ Thu hồi và tái sử dụng trong nhà máy Sản xuất các sản phẩm phụ có ích Cải tiến sản phẩm

  ppt100 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 21/08/2013 | Lượt xem: 1906 | Lượt tải: 9

 • Tái sử dụng nước thải và ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồngTái sử dụng nước thải và ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng

  Nước rất cần thiết cho đời sống và hoạt động sản xuất. Nguồn nước không đảm bảo vệ sinh lại là nguyên nhân gây ra nhiều bệnh tật.Theo các tài liệu khoa học trên thế giới, đã phát hiện thấy có hơn 300 mặt bệnh lây truyền qua nước. Có hai nguyên nhân ảnh hưởng đến sức khỏe liên quan đến nước, đó là do các vi sinh vật có khả năng truyền bệnh sang ngư...

  doc34 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 21/08/2013 | Lượt xem: 1972 | Lượt tải: 7

 • Hiện trạng quản lý rác thải tại thành phố Hồ Chí Minh và nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồngHiện trạng quản lý rác thải tại thành phố Hồ Chí Minh và nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng

  Rác thải là sản phẩm tất yếu của cuộc sống được thải ra từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt hoặc các hoạt động khác như khám chữa bệnh, vui chơi giải trí của con người. Cùng với mức sống của nhân dân ngày càng được nâng cao và công cuộc công nghiệp hoá ngày càng phát triển sâu rộng, rác thải cũng được tạo ra ngày càng nhiều vớ...

  doc29 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 21/08/2013 | Lượt xem: 6030 | Lượt tải: 11

 • Cơ sở quá trình xử lý sinh họcCơ sở quá trình xử lý sinh học

  Phương pháp sinh học được ứng dụng để xử lý các chất hữu cơ hòa tan có trong nước thải cũng như một số chất vô cơ như H2S, sunfit, ammonia, nitơ, dựa trên cơ sở hoạt động của vi sinh vật để phân hủy các chất hữu cơ gây ô nhiễm. Vi sinh vật sử dụng chất hữu cơ và một số khống chất làm thức ăn để sinh trưởng và phát triển. Một cách tổng quát, phương ...

  doc11 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 21/08/2013 | Lượt xem: 2823 | Lượt tải: 7