• Diễn hoạt nhân vật với Progressive MorphingDiễn hoạt nhân vật với Progressive Morphing

  Trong những phiên bản MAX trước đây , bạn sử dụng phép biến đổi Morph bằng cách một vật đích biến hình cho mỗi kênh chuyển động và diễn hoạt level của một số kênh để tạo ra hiệu ứng cuối cùng. Phương pháp tuyến tính này cũng có những giới hạn riêng. Progressive Morphing cho phép bạn tạo nhiều vật đích biến hình trong mỗi kênh. có nghĩa là bạn có th...

  pdf5 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 19/01/2013 | Lượt xem: 1266 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu Visual Studio 2010Tài liệu Visual Studio 2010

  o Khởi động Microsoft Visual Studio 2005 o Tạo project: Từ menu File chọn New\Project Sau khi tạo project xong: o Thiết kế giao diện như sau (trên thanh công cụ Toolbox kéo thả các control vào form): o Trên cửa sổ properties đặt lại tên (thuộc tính name) và caption (thuộc tính text) cho các control  Với Form: đặt lại thuộc tính name là frmTin...

  doc5 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 19/01/2013 | Lượt xem: 4119 | Lượt tải: 7

 • Studio Photography Essential Skills (Ebook)Studio Photography Essential Skills (Ebook)

  Studio photography covers a wide range of disciplines. In its simplest form it is part of the documentation process for a driver’s licence, ID, passport, etc.; at its most complex, cinematography and its role in the creation of films. Within this spectrum fall portraiture, fashion, still life, film library, product, advertising illustration, ...

  pdf225 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 19/01/2013 | Lượt xem: 1176 | Lượt tải: 2

 • The Advertisting handbookThe Advertisting handbook

  The promotional efforts of large firms focused almost exclusively on mass-media advertising, increasing promotional costs and pricing potential competitors out of more concentrated markets. The term “advertising” came to be defined as paid-for mass-media communication, rather than all promotional activity. It became a means to the marketing en...

  pdf287 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 19/01/2013 | Lượt xem: 1241 | Lượt tải: 0

 • Using panelsUsing panels

  Click on the Design button on the right side of the Application bar. Notice that the panels are changed to expose panels that might help you if you are a designer. Instead of the Color panel, you see the Swatches panel, and Adjustments panel is exchanged with the Character panel. Of course, you can still customize and save your own your workspace. ...

  pdf35 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 19/01/2013 | Lượt xem: 1012 | Lượt tải: 0

 • Adobe photoshop cs5 digital classroomAdobe photoshop cs5 digital classroom

  About Photoshop Digital Classroom Adobe® Photoshop® CS5 is the industry’s leading digital image editing software. It is the perfect creative tool for designing and manipulating images for print layouts, web publishing, multimedia, video, photography, and for visually expressing your creative ideas. The Adobe Photoshop CS5 Digital Classroom helps yo...

  pdf35 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 19/01/2013 | Lượt xem: 1709 | Lượt tải: 1

 • Giáo trình autocad 2007 và toàn bộ lệnh tắt autocadGiáo trình autocad 2007 và toàn bộ lệnh tắt autocad

  1. 3A 3DARRAY Tạo ra 1 mạng 3 chiều tùy chọn 2. 3DO 3DORBIT 3. 3F 3DFACE Tạo ra 1 mạng 3 chiều 4. 3P 3DPOLY Tạo ra 1 đa tuyến bao gồm các đoạn thẳng trong không gian 3 chiều A 5. A ARC Vẽ cung tròn 6. ADC ADCENTER 7. AA AREA Tính diện tích và chu vi 1 đối tợng hay vùng đợc xác định 8. AL ALIGN Di chuyển và quay các đối tợng để căn...

  doc5 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 19/01/2013 | Lượt xem: 2502 | Lượt tải: 20

 • Hướng dẫn đồ họa máy tính - Bài tậpHướng dẫn đồ họa máy tính - Bài tập

  Giới thiệu cho chúng ta biết một cách tổng quan về đồ họa và sinh viên sẽ đạt được cáu mục tiêu sau:- Hiểu các nguyên lý cơ bản của đồ học hiện đại.- Hiểu được kiến thức hình học dưới dạng 3 chiều.- Kỹ năng thực hành 3D- Có thể xây dựng một chương trình hiển thị một cảnh 3 chiều sd OPEN GL và C/C++- Áp dụng thực tế .

  doc1 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 19/01/2013 | Lượt xem: 2512 | Lượt tải: 3

 • Camera TransformationCamera Transformation

  Sau công đoạn modeling transformation, tất cả các đối tượng được đặt trong cùng một hệ tọa độ chung (world coordinates). • Bỏ qua công đoạn trivial rejection và illumination, chúng ta sẽ xem xét công đoạn biến đổi vào không gian quan sát (view transformation). Mục đích của công đoạn này là chuyển đổi các đối tượng vào hệ tọa độ quan sát (eye ...

  pdf10 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 19/01/2013 | Lượt xem: 1038 | Lượt tải: 0

 • Tạo ảnh vẽ bằng photoshopTạo ảnh vẽ bằng photoshop

  Bước 1: Mở photoshop -> Mở ảnh cần làm(Ctrl + O) Bước 2: Nhân đôi layer ảnh gốc(Ctrl + J) Nhấn tiếp Ctrl+Shift+U để biến ảnh thành đen trắng. Bước 3: Nhấn Ctrl+J để nhân đôi layer 1. Nhấn tiếp Ctrl+I Bước 4: Đổi chế độ hòa trộn thành Color dodge. Có thể hình ảnh sẽ biến mất, nhưng ko sao ^^ Bước 5: Chọn filter\Blur\Gaussian Blur. Thông số như ...

  docx6 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 19/01/2013 | Lượt xem: 2843 | Lượt tải: 5