Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá 3 (2009 - 2012) - Nghề: Kỹ thuật chế biến món ăn - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: KTCBMA – LT18

ĐỀ BÀI Câu 1(2đ): Liệt kê các bước cơ bản trong qui trình chế biến consommé căn bản. Nêu yêu cầu chung cho thành phẩm consommé. Kể tên 3 món consommé (viết tên gốc của món ăn) Câu 2 (2đ):Nêu nguyên tắc tổ chức bữa ăn theo chế độ dinh dưỡng hợp lý. Câu 3 (3đ): Trình bày khái niệm, phân loại chi phí biến đổi, chi phí cố định và đưa ra những biện pháp để giảm chi phí biến đổi. Câu 4 (3đ): (Phần tự chọn, các trường tự ra đề)

doc1 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Lượt xem: 659 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá 3 (2009 - 2012) - Nghề: Kỹ thuật chế biến món ăn - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: KTCBMA – LT18, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do - Hạnh phúc ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 3 (2009-2012) NGHỀ: KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ Mã đề thi: KTCBMA – LT18 Hình thức thi: Viết Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề thi) ĐỀ BÀI Câu 1(2đ): Liệt kê các bước cơ bản trong qui trình chế biến consommé căn bản. Nêu yêu cầu chung cho thành phẩm consommé. Kể tên 3 món consommé (viết tên gốc của món ăn) Câu 2 (2đ):Nêu nguyên tắc tổ chức bữa ăn theo chế độ dinh dưỡng hợp lý. Câu 3 (3đ): Trình bày khái niệm, phân loại chi phí biến đổi, chi phí cố định và đưa ra những biện pháp để giảm chi phí biến đổi. Câu 4 (3đ): (Phần tự chọn, các trường tự ra đề) .........., ngày tháng năm 2012 DUYỆT HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP TIỂU BAN RA ĐỀ THI

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docktcbma_lt_18_5375.doc
  • docda_ktcbma_lt_18_4.doc
Tài liệu liên quan