Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá 3 (2009 - 2012) - Nghề: Kỹ thuật chế biến món ăn - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: KTCBMA – LT32

ĐỀ BÀI Câu 1(2đ): HACCP (Hệ thống kiểm soát và phân tích nguy cơ) là gì ? Trình bày cụ thể lợi ích của việc áp dụng HACCP? Câu 2 (2đ):Liệt kê các bước trong qui trình chế biến consommé căn bản. Nêu yêu cầu chung cho thành phẩm consommé. Kể tên 3 món consommé (tên gốc) Câu 3 (3đ): Sử dụng các công thức đã học tính và điền kết quả vào các ô trống: STT Tên món ăn Giá bán (đồng) Giá vốn (đồng) Tỷ lệ lãi gộp (%) Tỷ lệ thặng số (%) Tỷ lệ giá vốn (%) 1 Cá kho tộ ? 20.000 ? 150 ? 2 Gà hấp cải xanh 30.000 15.000 ? ? ? 3 Súp măng tây cua 25.000 ? ? ? 40 4 Bò nưóng lá lốt 40.000 ? ? 300 ? 5 Lươn um củ chuối ? 24.000 ? ? 80 6 Chả giò ? 30.000 26 ? ? 7 Ếch rang muối ? 27.000 ? 122 ? 8 Ốc hấp lá gừng 65.000 ? ? ? 45 9 Chả rươi 92.000 ? 62 ? ? 10 Mỳ xào ? 10 ? ? 50 Câu 4 (3đ): (Phần tự chọn, các trường tự ra đề)

doc1 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Lượt xem: 716 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá 3 (2009 - 2012) - Nghề: Kỹ thuật chế biến món ăn - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: KTCBMA – LT32, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 3 (2009-2012) NGHỀ: KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ Mã đề thi: KTCBMA – LT32 Hình thức thi: Viết Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề thi) ĐỀ BÀI Câu 1(2đ): HACCP (Hệ thống kiểm soát và phân tích nguy cơ) là gì ? Trình bày cụ thể lợi ích của việc áp dụng HACCP? Câu 2 (2đ):Liệt kê các bước trong qui trình chế biến consommé căn bản. Nêu yêu cầu chung cho thành phẩm consommé. Kể tên 3 món consommé (tên gốc) Câu 3 (3đ): Sử dụng các công thức đã học tính và điền kết quả vào các ô trống: STT Tên món ăn Giá bán (đồng) Giá vốn (đồng) Tỷ lệ lãi gộp (%) Tỷ lệ thặng số (%) Tỷ lệ giá vốn (%) 1 Cá kho tộ ? 20.000 ? 150 ? 2 Gà hấp cải xanh 30.000 15.000 ? ? ? 3 Súp măng tây cua 25.000 ? ? ? 40 4 Bò nưóng lá lốt 40.000 ? ? 300 ? 5 Lươn um củ chuối ? 24.000 ? ? 80 6 Chả giò ? 30.000 26 ? ? 7 Ếch rang muối ? 27.000 ? 122 ? 8 Ốc hấp lá gừng 65.000 ? ? ? 45 9 Chả rươi 92.000 ? 62 ? ? 10 Mỳ xào ? 10 ? ? 50 Câu 4 (3đ): (Phần tự chọn, các trường tự ra đề) .........., ngày tháng năm 2012 DUYỆT HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP TIỂU BAN RA ĐỀ THI

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docktcbma_lt_32_9326.doc
  • docda_ktcbma_lt_32_5452.doc
Tài liệu liên quan