Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá 3 (2009 - 2012) nghề: Kỹ thuật chế biến món ăn - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: KTCBMA - LT03

ĐỀ BÀI Câu 1(2đ): Cho các thuật ngữ sau: Demiglace, beurre manie, liaison, roux, bechamel, espagnole, bouillon, mayonnaise, consomme, fruit coulis. 1.1. Sắp xếp thành từng nhóm phù hợp, cho biết tên gọi của mỗi nhóm. 1.2. Giải thích các thuật ngữ nêu trên. Câu 2 (2đ):Nêucác điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn có hại phát triển nhanh trong thực phẩm? Cách phòng ngừa ngộ độc do vi khuẩn . Câu 3 (3đ): 3.1. Trình bày khái niệm, vai trò của giá thành sản phẩm. 3.2.Nhà hàng Sài Gòn có số liệu thống kê chi phí trong 1 tháng như sau: - Chi phí khấu hao là: 15.000.000,đ - Chi phí quản lý: 8.000.000,đ - Chi phí nguyên, nhiên liệu: 60.000.000,đ - Chi phí nhân công trực tiếp sản xuất: 18.000.000,đ - Chi phí quảng cáo: 1.000.000,đ - Chi phí trả lãi vay ngân hàng: 3.000.000,đ Yêu cầu: a. Hãy phân loại và tính toán các chi phí trên thành chi phí cố định và chi phí biến đổi? b. Với chi phí như trên trong tháng, nhà hàng phục vụ được 2.000 suất ăn. Tính chi phí bình quân một suất ăn? c. Với chi phí như trên, viết công thức xác định giá bán theo cách cộng lãi vào giá thành và áp dụng công thức để tính gía bán cho 1 suất ăn với tỷ lệ lãi gộp là 70%. Câu 4 (3đ): (Phần tự chọn, các trường tự ra đề) ., ngày tháng năm 2012

doc1 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Lượt xem: 646 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá 3 (2009 - 2012) nghề: Kỹ thuật chế biến món ăn - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: KTCBMA - LT03, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do - Hạnh phúc ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 3 (2009-2012) NGHỀ: KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ Mã đề thi: KTCBMA – LT03 Hình thức thi: Viết Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề thi) ĐỀ BÀI Câu 1(2đ): Cho các thuật ngữ sau: Demiglace, beurre manie, liaison, roux, bechamel, espagnole, bouillon, mayonnaise, consomme, fruit coulis. 1.1. Sắp xếp thành từng nhóm phù hợp, cho biết tên gọi của mỗi nhóm. 1.2. Giải thích các thuật ngữ nêu trên. Câu 2 (2đ):Nêucác điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn có hại phát triển nhanh trong thực phẩm? Cách phòng ngừa ngộ độc do vi khuẩn . Câu 3 (3đ): 3.1. Trình bày khái niệm, vai trò của giá thành sản phẩm. 3.2.Nhà hàng Sài Gòn có số liệu thống kê chi phí trong 1 tháng như sau: - Chi phí khấu hao là: 15.000.000,đ - Chi phí quản lý: 8.000.000,đ - Chi phí nguyên, nhiên liệu: 60.000.000,đ - Chi phí nhân công trực tiếp sản xuất: 18.000.000,đ - Chi phí quảng cáo: 1.000.000,đ - Chi phí trả lãi vay ngân hàng: 3.000.000,đ Yêu cầu: a. Hãy phân loại và tính toán các chi phí trên thành chi phí cố định và chi phí biến đổi? b. Với chi phí như trên trong tháng, nhà hàng phục vụ được 2.000 suất ăn. Tính chi phí bình quân một suất ăn? c. Với chi phí như trên, viết công thức xác định giá bán theo cách cộng lãi vào giá thành và áp dụng công thức để tính gía bán cho 1 suất ăn với tỷ lệ lãi gộp là 70%. Câu 4 (3đ): (Phần tự chọn, các trường tự ra đề) .........., ngày tháng năm 2012 DUYỆT HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP TIỂU BAN RA ĐỀ THI

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docktcbma_lt_03_2792.doc
  • docda_ktcbma_lt_03_9057.doc
Tài liệu liên quan