Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá 3 (2009 - 2012) - Nghề: Kỹ thuật chế biến món ăn - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: KTCBMA – LT29

ĐỀ BÀI Câu 1(2đ): Roux là gì ? Phân loại và cho ví dụ về cách sử dụng roux. Nêu các sai hỏng thường gặp khi chế biến roux. Câu 2 (2đ):Khi xây dựng thực đơn phải dựa trên những căn cứ nào ? Trình bày các nguyên tắc cơ bản khi xây dựng thể loại thực đơn đặt trước (set menu) Câu 3 (3đ): 3.1. Giá bán sản phẩm là gì? Liệt kê các cách xác định giá bán sản phẩm ăn uống. 3.2. Bài tập: Viết công thức xác định giá bán theo cách cộng lãi vào giá thành và áp dụng công thức để tính gía bán cho các món ăn sau. Biết tỷ lệ lãi gộp là 60%. Chi phí giá vốn các món ăn như sau: a. Mực chiên dòn: 51.638,đ b. Tôm sú hấp: 97.940,đ c. Tôm bao bột chiên: 87.500,đ Câu 4 (3đ): (Phần tự chọn, các trường tự ra đề)

doc1 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Lượt xem: 681 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá 3 (2009 - 2012) - Nghề: Kỹ thuật chế biến món ăn - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: KTCBMA – LT29, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do - Hạnh phúc ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 3 (2009-2012) NGHỀ: KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ Mã đề thi: KTCBMA – LT 29 Hình thức thi: Viết Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề thi) ĐỀ BÀI Câu 1(2đ): Roux là gì ? Phân loại và cho ví dụ về cách sử dụng roux. Nêu các sai hỏng thường gặp khi chế biến roux. Câu 2 (2đ):Khi xây dựng thực đơn phải dựa trên những căn cứ nào ? Trình bày các nguyên tắc cơ bản khi xây dựng thể loại thực đơn đặt trước (set menu) Câu 3 (3đ): 3.1. Giá bán sản phẩm là gì? Liệt kê các cách xác định giá bán sản phẩm ăn uống. 3.2. Bài tập: Viết công thức xác định giá bán theo cách cộng lãi vào giá thành và áp dụng công thức để tính gía bán cho các món ăn sau. Biết tỷ lệ lãi gộp là 60%. Chi phí giá vốn các món ăn như sau: Mực chiên dòn: 51.638,đ Tôm sú hấp: 97.940,đ Tôm bao bột chiên: 87.500,đ Câu 4 (3đ): (Phần tự chọn, các trường tự ra đề) .........., ngày tháng năm 2012 DUYỆT HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP TIỂU BAN RA ĐỀ THI

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docktcbma_lt_29_3592.doc
  • docda_ktcbma_lt_29_0859.doc
Tài liệu liên quan