Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá 3 (2009 - 2012) - Nghề: Kỹ thuật chế biến món ăn - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: KTCBMA – LT40

ĐỀ BÀI Câu 1 (2đ): Trình bày sự biến đổi của các chất: Protit, lipit, glucit và vitamin trong quá trình chế biến nhiệt. Câu 2 (2đ):2.1.Nêu mục đích yêu cầu kỹ thuật cắt thái, tạo hình nguyên liệu thực phẩm; 2.2. Liệt kê các qui tắc sử dụng dao an toàn trong nhà bếp. Câu 3 (3đ): Trình bày vai trò cơ bản của nghề chế biến món ăn. Khi xây dựng kế hoạch tác nghiệp phải dựa trên những căn cứ nào ? Nêu các bước tiến hành xây dựng kế hoạch tác nghiệp. Câu 4 (3đ): (Phần tự chọn, các trường tự ra đề)

doc1 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Lượt xem: 750 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá 3 (2009 - 2012) - Nghề: Kỹ thuật chế biến món ăn - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: KTCBMA – LT40, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do - Hạnh phúc ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 3 (2009-2012) NGHỀ: KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ Mã đề thi: KTCBMA – LT40 Hình thức thi: Viết Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề thi) ĐỀ BÀI Câu 1 (2đ): Trình bày sự biến đổi của các chất: Protit, lipit, glucit và vitamin trong quá trình chế biến nhiệt. Câu 2 (2đ):2.1.Nêu mục đích yêu cầu kỹ thuật cắt thái, tạo hình nguyên liệu thực phẩm; 2.2. Liệt kê các qui tắc sử dụng dao an toàn trong nhà bếp. Câu 3 (3đ): Trình bày vai trò cơ bản của nghề chế biến món ăn. Khi xây dựng kế hoạch tác nghiệp phải dựa trên những căn cứ nào ? Nêu các bước tiến hành xây dựng kế hoạch tác nghiệp. Câu 4 (3đ): (Phần tự chọn, các trường tự ra đề) .........., ngày tháng năm 2012 DUYỆT HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP TIỂU BAN RA ĐỀ THI

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docktcbma_lt_40_4403.doc
  • docda_ktcbma_lt_40_8322.doc
Tài liệu liên quan