Câu hỏi trắc nghiệm tư tưởng Hồ Chí Minh

1. Thân phụ Hồ Chí Minh là Nguyễn Sinh Sắc. Ông sinh năm nào? a) 1860 b)1862 c) 1863 d) 1883 2. Thân mẫu Hồ Chí Minh là bà Hoàng Thi Loan. Bà sinh năm nào? a) 1865 b)1866 c)1868 d) 1870 3. Nguyễn Sinh Cung (Hồ Chí Minh) đến Huế lần thứ nhất vào năm nào? a) 1895 b) 1896 c) 1898 d) 1901

pdf50 trang | Chia sẻ: aloso | Lượt xem: 2432 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm tư tưởng Hồ Chí Minh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfCâu hỏi trắc nghiệm tư tưởng Hồ Chí Minh.pdf