Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam - Chương 1 Sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng

Ảnh hưởng của CN Mác - Lênin Cần phải thành lập ĐCS NV: Tổ chức, lãnh đạo cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân để giành lấy chính quyền và xây dựng xh mới. => Phong trào yêu nước và phong trào công nhân phát triển mạnh mẽ theo khuynh hướng vô sản.

ppt23 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Lượt xem: 1808 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam - Chương 1 Sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KT TP. HCMCHƯƠNG 1SỰ RA ĐỜI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNGTh.S HOÀNG TRANG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KT TP. HCMNỘI DUNG Bối cảnh lịch sử cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 Hội nghị thành lập Đảng và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng II I Bối cảnh lịch sử cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 IViệt NamCNĐQ ra đờiCN Mác - LêninCMT10QTCSThành lập1. Tình hình thế giới Bối cảnh lịch sử cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 II. TÌNH HÌNH THẾ GIỚI - CHỦ NGHĨA ĐẾ QUỐC RA ĐỜI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KT TP. HCMDÂN TỘC THUỘC ĐỊAĐẾ QUỐC XÂM LƯỢCẢnh hưởng của CN Mác - LêninCần phải thành lập ĐCSNV: Tổ chức, lãnh đạo cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân để giành lấy chính quyền và xây dựng xh mới.=> Phong trào yêu nước và phong trào công nhân phát triển mạnh mẽ theo khuynh hướng vô sản.CÁCH MẠNG THÁNG 10 NGA THÀNH CÔNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KT TP. HCMMỞ RA THỜI ĐẠI MỚIGCCN LÀ TRUNG TÂM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KT TP. HCMTÌNH HÌNH THẾ GIỚI - QUỐC TẾ CỘNG SẢN RA ĐỜILênin người sáng lập ra QTCSCHỈ RA PHƯƠNG HƯỚNG MỚIKHẨU HIỆUVô sản toàn thế giới và các dân tộc bị áp bức đoàn kết lại TRƯỜNG ĐẠI HỌC KT TP. HCM2. TÌNH HÌNH TRONG NƯỚC: THỰC DÂN PHÁP ĐÃ ĐẾN XÂM LƯỢC VIỆT NAMThực dân Pháp đổ bộ lên Đà NẵngHiệp ước patonotreQuang cảnh lễ ký hiệp ước Huế 12 - 6 - 1875QT xâm lược Việt Nam Thực dân Pháp Sự kiệnThời gianTD Pháp xâm lược VNKý Hiệp ước HácmăngKý Hiệp ước PhatơnốtHoàn thành đàn áp p.tràoKhai thác thuộc địa lần 1Khai thác thuộc địa lần 21/9/185825/8/18836/6/18841884 -18971897 -19131919 -19292.1 Chính sách cai trị thuộc địa của PhápChính sách của TD PhápChính trị Văn hóa xã hộiKinh tếBóp nghẹt tự doNô dịch ngu dânLạc hậu phụ thuộc TRƯỜNG ĐẠI HỌC KT TP. HCMCHÍNH SÁCH CAI TRỊ CỦA THỰC DÂN PHÁPNhân dân Việt Nam bị bắt làm nô lệ, bần cùng hóađời sống nhân dânMột trăm năm giặc Pháp cướp quê hương  Mỗi gốc cao su một thây người yêu nước  New Guinea, Reunion, những tử tù lê bước  Máu da vàng nhuộm đỏ đất Châu Phi ... NHÀ TÙ NHIỀU HƠN TRƯỜNG HỌCNhà tù Hoả LòNhà tù Côn Đảo CHÍNH SÁCH CỦA THỰC DÂN PHÁP ĐÃ SẢN SINH RA MỘT GIAI CẤP MỚI - GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIỆT NAM, GIAI CẤP TTSẢN THÀNH THỊ VÀ TƯ SẢNCông nhân nhà máy xi măng Hải Phòng đấu tranh 1930Công nhân đồn điền cao su Phú Riềng đình công 1930TÍNH CHẤT VÀ MÂU THUẪN TRONG XÃ HỘICHẾ ĐỘTHUỘC ĐỊA, NỬA PKDTVNĐQXLNDVNĐCPKHai mâu thuẫn cơ bản trong XHVN3. NGUYỄN ÁI QUỐC TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC.Nguyễn Văn Ba rời bến cảng 5 - 6 - 1911Bến cảng Nhà rồngTàu Latútsơ TơrêvinNước Pháp nơi HCM hướng tớiQUÁ TRÌNH TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC. ■ 1917 Lập hội người VN yờu nước■ 1919 Vào Đảng xã hội Pháp■ 7/1920 Đọc luận cương của Lênin■ 12/1920 Tham gia Đại hội Tua● Khẳng định chủ nghĩa Mác Lênin■ 6/1911 ra đi tìm đuờng cứu nướcNguyễn Ái Quốc ở Đại hội Tua 12-1920H.động của NAQHoạt động ở PhápSang Liên XôHoạt động ở TQThành lập “Hội VNCMTN”Bản án chế độ thực dân PhápNAQ truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin vào VNChủ nghĩa Mác-Lênin thâm nhập vào Việt Nam Đường cách mệnhThời gian11/19241927 6/192311/1924 19216/192319276/192519251928Trình độBãi công đã phổ biến4 . Sự phát triển phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản1925Tự phát1918Kết hợp kinh tế với chính trị1929Thời gianII. HỘI NGHỊ THÀNH LẬP ĐẢNG VÀ CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNGCác tổ chức CS Đông Dương CSĐAn Nam CSĐĐông Dương CSLĐMức độ ảnh hưởng của các tổ chức cộng sản ở Việt Nam 1929Hội VNCM thanh niờnĐông Dương CSĐ6/1929Tõn ViệtĐụng Dương CSLĐ1/1/1930An Nam CSĐ8/1929 HỘI NGHỊ HỢP NHẤT - ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI.Hội nghị thành lập Đảng - 3 - 2 - 1930ĐÔNG DƯƠNG CỘNG SẢN LIÊN ĐOÀN24-2-1930NỘI DUNG CƯƠNG LĨNH ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNGChánh cương vắn tắt của ĐảngVăn kiện Đảng, T2P/hướng chiến lượcĐCSlónh đạoQuan hệ quốc tếNhiệm vụ cụ thểLực lượng CMCương lĩnh tháng 2 QUY LUẬT RA ĐỜI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMQuy luật chungĐẢNG CỘNG SẢNCHỦ NGHĨA MÁC LÊNINPHONG TRÀO CÔNG NHÂNĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMVIỆT NAMPHONG TRÀO YÊU NƯỚCÝ NGHĨA CỦA VIỆC ĐẢNG CỘNG SẢN RA ĐỜI.CMVN TRỞ THÀNH MỘT BỘ PHẬN CỦA CMTGĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜICHẤM DỨT CUỘC KHỦNG HOẢNG VỀ ĐƯỜNG LỐI CỨU NƯỚC.TẠO CƠ SỞ CHO NHỮNG BƯỚC NHẢYVỌT CỦA CMVNBác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập2 - 9 - 1945

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptbgduongloicmdcsvn_c1_3012.ppt
Tài liệu liên quan