Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ - Bùi Văn Tuyển

“Có tiền chuyển hóa thành có quyền lực. Có quyền lực chuyển hóa thành có tiền. Người có tiền sẽ có quyền lực và người có quyền lực sẽ có tiền. Họ cùng nhau hành động để có quyền lực và có tiền ngày càng nhiều hơn. Đồng tiền cộng với quyền lực tạo thành sức mạnh khống chế, lũng đoạn tổ chức và xã hội ” như ông Vũ Ngọc Hoàng, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo TƯ nhận định tại bài viết trên Tạp chí Cộng sản

pptx21 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 08/03/2022 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ - Bùi Văn Tuyển, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CÁN BỘ VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ Soạn giảng: Ths. Bùi Văn Tuyển Email: buituyencn27@gmail.com SĐT: 0976226944 THỜI KỲ BAO CẤP Mỗi người làm việc bằng hai, để cho chủ nhiệm mua đài mua xe/ Mỗi người làm việc bằng ba, để cho chủ nhiệm xây nhà xây sân. “ Có tiền chuyển hóa thành có quyền lực. Có quyền lực chuyển hóa thành có tiền. Người có tiền sẽ có quyền lực và người có quyền lực sẽ có tiền. Họ cùng nhau hành động để có quyền lực và có tiền ngày càng nhiều hơn. Đồng tiền cộng với quyền lực tạo thành sức mạnh khống chế, lũng đoạn tổ chức và xã hội ” như ông Vũ Ngọc Hoàng, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo TƯ nhận định tại bài viết trên Tạp chí Cộng sản  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tại diễn văn bế mạc Hội nghị 11 Ban chấp hành TƯ Đảng khoá XI, 7/5/2015 đã nói rất đúng rằng cán bộ và công tác cán bộ là “cái gốc của mọi công việc”, là “nguyên nhân của mọi nguyên nhân”, là “then chốt của then chốt”. Nhưng thật đáng buồn khi những điều nêu trên của TBT về công tác cán bộ vẫn chưa biến thành thực tiễn sinh động hiện nay. I. VỊ TRÍ VAI TRÒ CỦA NGƯỜI CÁN BỘ : 1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò của người cán bộ: Cán bộ là cái gốc của mọi công việc là dây chuyền của bộ máy . Cán bộ là cầu nối giữa Đảng với nhân dân. Cán bộ là tiền vốn của Đoàn thể. Cán bộ bên cạnh cách tổ chức công việc và công tác kiểm tra sau khi đã có chính sách đúng. Cán bộ quyết định mọi việc. 2 . Tư tưởng Hồ Chí Minh về đức, tài của người cán bộ: 2.1 . Yêu cầu của Hồ Chí Minh về đạo đức của người cán bộ: - Vai trò đạo đức cách mạng: Theo Hồ Chí Minh đạo đức là đặc trưng cơ bản của XH XHCN, Là thước đo chất của mỗi người, là sức mạnh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc liên quan đến thành bại của cách mạng. + Đạo đức là gốc, nền tảng của người cách mạng. + Có đạo đức cách mạng thì khi gặp khó khăn, gian khổ, thất bại cũng không sợ sệt rụt rè, lùi bước. - Yêu cầu đạo đức đối với cán bộ: + Trung với nước, hiếu với dân. + Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. + Thương yêu con người, sống có tình có nghĩa. + Tinh thần quốc tế trong sáng. - Những nguyên tắc xây dựng đạo đức mới: + Tu dưỡng đạo đức suốt đời. + Nói đi đôi với làm, phải nêu gương về đạo đức. + Xây đi đôi với chống. 2.2 . Yêu cầu của Hồ Chí Minh về năng lực của người cán bộ: Trên nền tảng đạo đức là gốc, người cán bộ phải có năng lực lãnh đạo và tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ. + Năng lực tổ chức và động viên quần chúng thực hiện chính sách của Đảng và Chính phủ. + Năng lực lãnh đạo của người cán bộ, xét đến cùng là năng lực phục vụ nhân dân, đem lại lợi ích vật chất và tinh thần tốt nhất cho nhân dân. 3 . Tư tưởng của Hồ Chí Minh về phong cách của người cán bộ: 3.1 . Quan niệm của Hồ Chí Minh về phong cách của người cán bộ: - Phong cách của người cán bộ, cách mạng có quan hệ mật thiết với tư tưởng, đường lối và phương pháp cách mạng. Tư tưởng, đường lối soi sáng hoạt động của người cán bộ, có ý nghĩa quyết định nhất. - Phong cách của người cán bộ quan hệ chặt chẽ với đạo đức. - Phong cách của người cán bộ là một chỉnh thể bắt đầu từ suy nghĩ đến hoạt động thực tiễn, và cuối cùng là phong cách trong sinh hoạt đời thường. 3.2 Người cán bộ tu dưỡng, rèn luyện theo phong cách Hồ Chí Minh: 3.2.1 Rèn luyện phong cách tư duy: - Cán bộ đảng viên phải có tinh thần độc lập, tự chủ, sáng tạo. - Tư duy phải xuất phát từ thực tế, phù hợp với những điều kiện lịch sử cụ thể. - Tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo đồng nghĩa với một bản lĩnh vững vàng, một tinh thần dũng cảm, tự quyết định một cách độc lập thái độ, hành động, quan điểm của mình không vì áp lực bên ngoài mà thay đổi chính kiến với tinh thần dám nghỉ, dám chịu trách nhiệm trước nhân dân, Tổ quốc và Đảng. 3.2.2 Rèn luyện phong cách làm việc: + Tác phong quần chúng. + Tác phong tập thể - dân chủ. + Tác phong khoa học. 3.2.3 Rèn luyện phong cách diễn đạt: - Diễn đạt thể hiện ở nói và viết. - Phải xác định rõ chủ đề, đối tượng, mục đích của việc nói và viết, từ đó tìm ra cách nói, cách viết phù hợp đối tượng rõ chủ đề và đạt mục đích đề ra. - Viết và nói phải chân thực không nên nói ẩu, không được bịa ra. - Diễn đạt phải trong sáng, giản dị, dễ hiểu, dễ nói, dễ làm. 3.2.4 Rèn luyện phong cách dân chủ ứng xử: - Cán bộ đảng viên phải chú ý ứng xử với các đối tượng khác nhau, trước hết và quan trọng nhất là với tầng lớp nhân dân. - Ứng xử với nhân dân phải có thái độ ân cần, niềm nở, vừa thân ái vừa nhiệt tình, thể hiện tấm lòng độ lượng, khoan dung nâng con người lên chứ không phải hạ thấp vùi dập con người. - Trong ứng xử cần có thái độ khiêm nhường, tế nhị nhất là với các nhân sỉ trí thức. 3.2.5 Rèn luyện phong cách sinh hoạt: Cán bộ đảng viên phải tu dưỡng, rèn luyện phong cách trong sinh hoạt từ cái ăn, cái mặt đến sử dụng trang thiết bị vật dụng trong sinh hoạt hàng ngày. II . TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ: Phải hiểu và đánh giá đúng cán bộ để lựa chọn, sử dụng đúng Người chỉ rõ: nếu không đánh giá đúng cán bộ và tình hình công tác cán bộ thì không thể đề ra chính sách cán bộ một cách đúng đắn được. Đánh giá đúng cán bộ, một mặt sẽ tìm thấy những nhân tài mới, mặt khác sẽ phát hiện ra những người yếu kém. Phải “khéo dùng cán bộ”, “dùng người đúng chỗ, đúng việc” Khi cất nhắc một cán bộ, cần phải xét rõ người đó có gần gũi quần chúng, có được quần chúng tin cậy và mến phục không, phù hợp với việc gì. Nếu người có tài mà dùng không đúng tài của họ, cũng không được việc. Hồ Chí Minh nghiêm khắc phê phán việc ham dùng người bà con, anh em quen biết, bầu bạn, vì cho họ tốt hơn người bên ngoài Phải chống chủ nghĩa biệt phái, cục bộ, địa phương, hẹp hòi Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh việc chống tệ cục bộ, địa phương, hẹp hòi trong công tác cán bộ nói chung cũng như trong chính sách cán bộ nói riêng. Người phê bình một cách nghiêm khắc việc ưa kẻ nịnh, tìm cách lợi dụng chức quyền để đưa anh em, họ hàng, bạn bè thân quen vào chức này chức nọ, chỉ rõ tác hại của bệnh hẹp hòi, bệnh địa phương cục bộ Phải chú trọng đến công tác đề bạt cán bộ Hồ Chí Minh rất chú trọng việc xem xét cán bộ trước khi đề bạt. Người cho rằng, cất nhắc cán bộ không nên làm theo lối giã gạo, nghĩa là trước khi cất nhắc không xem xét kỹ, khi cất nhắc rồi thì không giúp đỡ họ, khi họ sai lầm thì đẩy họ xuống, chờ lúc họ làm khá lại cất nhắc lên, như thế sẽ làm hỏng sự nghiệp của cán bộ Chú trọng đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng cán bộ, thực hiện tốt chính sách đối với cán bộ - Học phải thiết thực, “lấy tự học làm cốt. Do thảo luận và chỉ đạo giúp vào”. - Học phải đi đôi với hành, lý luận phải gắn với thực tế. - Sắp xếp thời gian và bài học phải hợp lý. - Tuyệt đối chống bệnh chủ quan, hẹp hòi, ba hoa. - Các tài liệu huấn luyện phải do cơ quan lãnh đạo xét kỹ. - Những giờ học tập đều tính như những giờ làm việc. - Khi cất nhắc cán bộ, phải xem kết quả học tập cũng như kết quả công tác khác mà định. - Phải lựa chọn rất cẩn thận những nhân viên phụ trách việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Để làm tốt công tác cán bộ, phải thực hiện tốt chính sách đối với cán bộ, chăm lo đời sống của họ cả về vật chất và tinh thần, cả công việc chung và đời sống cá nhân, giúp họ tự tin để có thể đạt hiệu quả cao nhất trong công việc. CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptxnvdcb_cua_cnmln_tthcm_chuong_12_cddh_4239_2019763.pptx
Tài liệu liên quan