Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam - Chương 7 Đường lối xây dựng và phát triển văn hoá, xã hội

Ba trụ cột lớn của hợp tác quốc tế trong thời đại ngày nay: chính trị- kinh tế- văn hoá. Vậy, văn hóa là gì???

ppt7 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Lượt xem: 1527 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam - Chương 7 Đường lối xây dựng và phát triển văn hoá, xã hội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ, XÃ HỘI Ba trụ cột lớn của hợp tác quốc tế trong thời đại ngày nay: chính trị- kinh tế- văn hoá. Vậy, văn hóa là gì??? Thời kì trước đổi mớiQuan điểm, chủ trương về xây dựng nền văn hóa mới Trong những năm 1943-1945 Trong những năm 1955-1986 b)Đánh giá sự thực hiện đường lốiThành tựu Hạn chế Nguyên nhân 2.Trong thời kì đổi mớiQuá trình đổi mới tư duy về xây dựng và phát triển nền văn hóab) Quan điểm chỉ đạo và chủ trương về xây dựng và phát triển nền VH c) Đánh giá việc thực hiện đường lốiII. NHỮNG VẤN ĐỀ XH & CH/S XH1. NHỮNG VẤN ĐỀ XÃ HỘI2. CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptbgduongloicmdcsvn_c7_6342.ppt
Tài liệu liên quan