• Tổng quan về DNSTổng quan về DNS

  Giới thiệu DNS. Mỗi máy tính trong mạng muốn liên lạc hay trao đổi thông tin, dữ liệu cho nhau cần phải biết rõ địa chỉ IP của nhau. Nếu số lượng máy tính nhiều thì việc nhớ những địa chỉ IP này rất là khó khăn. Mỗi máy tính ngoài địa chỉ IP ra còn có một tên (hostname). Đối với con người việc nhớ tên máy dù sao cũng dễ dàng hơn vì chúng có tính t...

  pdf11 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 27/05/2013 | Lượt xem: 1964 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Thay đổi một số tùy chọn trên Name ServerĐề tài Thay đổi một số tùy chọn trên Name Server

  Trong phần này ta khảo sát một vài tùy chọn cần thiết để tạo hiệu chỉnh thông tin cấu hình cho DNS. Thông thường có ba phần chính trong việc thay đổi tùy chọn. - Tùy chọn cho Name Server. - Tùy chọn cho từng zone name. - Tùy chọn cho từng RR trong zone name. Tùy chọn cho Name Server. Cho phép thay đổi một số tùy chọn chính của Name Server bao gồm: ...

  pdf11 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 27/05/2013 | Lượt xem: 1222 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Các giao thức được sử dụng trong hệ thống MailĐề tài Các giao thức được sử dụng trong hệ thống Mail

  Hệ thống Mail được xây dựng dựa trên một số giao thức sau: Simple Mail Transfer Protocol (SMTP), Post Office Protocol (POP), Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME) và Interactive Mail Access Protocol (IMAP ) được định trong RFC 1176 là một giao thức quan trọng được thiết kế để thay thế POP, nó cung cấp nhiều cơ chế tìm kiếm văn bản, phân tích...

  pdf11 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 27/05/2013 | Lượt xem: 2326 | Lượt tải: 1

 • Tổng quát về giao thức định tuyếnTổng quát về giao thức định tuyến

  Quyết định chọn đường đi Router có 2 chức năng chính là : ã Quyết định chọn đường đi ã Chuyển mạch Quá trình chọn đường đi được thực hiện ở lớp Mạng.Router dựa vào bảng định tuyến để chọn đường cho gói dữ liệu ,sau khi quyết định đường ra thì router thực hiện việc chuyển mạch để phát gói dữ liệu . Chuyển mạch là quá trình mà router thực hiện để chu...

  pdf6 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 27/05/2013 | Lượt xem: 1660 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Ngăn không cho router gửi thông tin định tuyến ra một cổng giao tiếpĐề tài Ngăn không cho router gửi thông tin định tuyến ra một cổng giao tiếp

  Router có thể thực hiện chọn lọc thông tin định tuyến khi cập nhật hoặc khi gửi thông tin cập nhật. Đối với router sử dụng giao thức định tuyến theo vectơ khoảng cách, cơ chế này có tác dụng vì router định tuyến dựa trên các thông tin định tuyến nhận được từ các router láng giềng. Tuy nhiên, đối với các router sử dụng giao thức định tuyến theo trạn...

  pdf6 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 27/05/2013 | Lượt xem: 1432 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Cấu hình đường mặc định cho router chuyển gói điĐề tài Cấu hình đường mặc định cho router chuyển gói đi

  Đường mặc định là đường mà router sẽ sử dụng trong trường hợp router không tìm thấy đường đi nào phù hợp trong bảng định tuyến để tới đích của gói dữ liệu .Chúng ta thường cấu hình đường mặc định cho đường ra Internet của router vì router không cần phải lưu thông tin định tuyến tới từng mạng trên Internet .Lệnh cấu hình đường mặc định thực chất cũn...

  pdf6 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 27/05/2013 | Lượt xem: 2121 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Tổng quan về định tuyến độngĐề tài Tổng quan về định tuyến động

  Giới thiệu về giao thức định tuyến động Giao thức định tuyến khác với giao thức được định tuyến cả về chức năng và nhiệm vụ . Giao thức định tuyến được sử dụng để giao tiếp giữa các router với nhau. Giao thức định tuyến cho phép router này chia sẻ các thông tin định tuyến mà nó biết cho các router khác .Từ đó ,các router có thể xây dựng và bảo trì ...

  pdf6 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 27/05/2013 | Lượt xem: 1466 | Lượt tải: 0

 • Thuật toán vectơ khoảng cáchThuật toán vectơ khoảng cách

  Thuật toán vectơ khoảng cách (hay còn gọi là thuật toán Bellman-Ford)yêu cầu mỗi router gửi một phần hoặc toàn bộ bảng định tuyến cho các router láng giềng kết nối trực tiếp với nó .Dựa vào thông tin cung cấp bởi các router láng giềng ,thuật toán vectơ khoảng cách sẽ lựa chọn đường đi tốt nhất . Sử dụng các giao thức định tuyến theo vectơ khoảng c...

  pdf6 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 27/05/2013 | Lượt xem: 1686 | Lượt tải: 1

 • Đặc điểm của IGRPĐặc điểm của IGRP

  IGRP là một giao thức định tuyến nội và định tuyến theo vectơ khoảng cách. Giao thức định tuyến theo vectơ khoảng cách chọn lựa đường đi bằng cách so sách vectơ khoảng cách. Router chạy giao thức định tuyến theo vectơ khoảng cách thực hiện bảng đinh tuyến theo định kỳ cho các router láng giềng. Dựa vào thông tin cập nhật, router thực hiện 2 nhiệm v...

  pdf6 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 27/05/2013 | Lượt xem: 1548 | Lượt tải: 0

 • Tránh lặp vòng với thời gian holddownTránh lặp vòng với thời gian holddown

  Tình trạng lặp vòng đến vô hạn như đã đề cập ở phần 7.1.2 có thể tránh được bằng cách sử dụng thời gian holddown như sau: Khi router nhận được từ router láng giềng một thông tin cho biết là một mạng X nào đó bây giờ không truy cập được nữa thì router sẽ đánh dấu vào con đường tới mạng X đó là không truy cập được nữa và khởi động thời gian holddown...

  pdf6 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 27/05/2013 | Lượt xem: 1184 | Lượt tải: 0