Tìm hiểu về Hối phiếu

Người trả tiền của hối phiếu phải trả tiền đầy đủ đúng theo yêu cầu của tờ hối phiếu. Người trả tiền không được viện lý do riêng của bản thân đối với người ký phát hối phiếu, trừ trường hợp hối phiếu được lập ra trái với đạo luật chi phối nó

pdf30 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Lượt xem: 3293 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tìm hiểu về Hối phiếu, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HỐI PHIẾU Sơ lược về hối phiếu • Qúa trình hình thành và phát triển Kinh tế hàng hóa, thương mại nội địa và quốc tế phát triển làm xuất hiện nhiều vấn đề: • Giao dịch hàng hóa với khối lượng lớn phổ biến. • Khó khăn trong việc thanh toán. • Mua hàng trả chậm. • Hối phiếu tự nhận nợ xuất hiện. • Kinh tế, thương mại, công nghệ, ngân hàng phát triển. Thế kỷ 12: Hối phiếu tự nhận nợ (hứa phiếu của người bán). Thế kỷ 16: Hối phiếu đòi nợ (do bên chủ nợ- người mua phát hành).  Cho đến nay: hối phiếu là giấy tờ có giá, là phương tiện thanh toán lưu thông phổ biến trên thị trường • Khái niệm hối phiếu: Hối phiếu (Bill of exchange, draft) là mệnh lệnh trả tiền vô điều kiện dưới dạng văn bản do một người ký phát ( drawer) cho một người khác ( drawee), yêu cầu người này ngay khi nhìn thấy hối phiếu hoặc vào một ngày cụ thể nhất định hoặc vào một ngày có thể xác định trong tương lai phải trả một số tiền nhất định cho người đó hoặc theo lệnh của người này trả cho người khác hoặc trả cho người cầm phiếu (gọi chung là người được trả tiền: payee). Đặc điểm của hối phiếu: • Tính cụ thể của hối phiếu • Tính trừu tượng của hối phiếu • Tính bắt buộc trả tiền của hối phiếu • Tính lưu thông của hối phiếu Tính cụ thể của hối phiếu: • Mọi nghĩa vụ phát sinh từ hối phiếu cần phải được ghi trong hối phiếu một cách rõ ràng, cụ thể dưới hình thức văn bản và cần phải được các bên liên quan ký. Tính trừu tượng của hối phiếu • Ở trên hối phiếu không cần phải ghi nội dung quan hệ kinh tế, mà chỉ cần ghi rõ số tiền phải trả là bao nhiêu và trả cho ai, người nào sẽ thanh toán, thời gian thanh toán khi nào, ... Tính bắt buộc trả tiền của hối phiếu • Người trả tiền của hối phiếu phải trả tiền đầy đủ đúng theo yêu cầu của tờ hối phiếu. Người trả tiền không được viện lý do riêng của bản thân đối với người ký phát hối phiếu, trừ trường hợp hối phiếu được lập ra trái với đạo luật chi phối nó. Tính lưu thông của hối phiếu • Hối phiếu có thể được chuyển nhượng một hay nhiều lần trong thời hạn của nó. Sở dĩ có được đặc điểm này là nhờ vào tính trừu tượng và tính bắt buộc trả tiền của hối phiếu. Luât liên quan đến hối phiếu – Luật hối phiếu của Anh năm 1882 ( Bill of exchange act of 1882 – BEA 1882). – Luật thống nhất hối phiếu (Uniform law of bill of exchange ULB – 1930). – Luật thương mại thống nhất của Mỹ năm 1962 (Uniform comercial codes 1962 – UCC). – Công ước Liên Hiệp Quốc về hối phiếu và lệnh phiếu năm 1980 (International Bill of Exchange and International promissory note). Chức năng của hối phiếu Phương tiện thanh toán Phương tiện đảm bảo Một cung cấp tín dụng Cụ thể: • Phương tiện thanh toán: là phương tiện thanh toán hữu hiệu, giảm rủi ro thiệt hại, đáp ứng nhu cầu thanh toán trong trường hợp có sự khác nhau về địa lí giữa nơi bán và nơi mua. • Phương tiện đảm bảo: mua bán, cầm cố, thế chấp. • Cung cấp tín dụng: cung cấp các khoản tín dụng thương mại, tín dụng ngân hàng VIỆC THÀNH LẬP HỐI PHIẾU • Về mặt hình thức Thông thường người ta sử dụng hối phiếu in sẵn có Những khoảng trống để cho người ký phát điền vào những nội dung cần thiết. Ngôn ngữ thông thường là tiếng Anh. Không được viết HP bằng bút chì, mực dễ phai, mực đỏ. • Về mặt nội dung Theo luật thống nhất về hối phiếu hối phiếu có giá trị pháp lý khi có các nội dung • Số tiền và loại tiền • Địa điểm trả tiền • Địa điểm ký phát hối phiếu • Tiêu đề hối phiếu • Kỳ hạn trả tiền của HP • Người hưởng lợi, trả tiền, ký phát HP CÁC BÊN THAM GIA TRONG HỐI PHIẾU • Người ký phát hối phiếu (DRAWER) • Người trả tiền hối phiếu (DRAWEE) • Người hưởng lợi hối phiếu • Người chuyển nhượng hối phiếu: • Người cầm phiếu Người ký phát hối phiếu: Là người lập và ký phát hối phiếu, trong ngoại thương là người xuất khẩu, người cung ứng các dịch vụ liên quan đến xuất nhập khẩu hàng hóa. Người trả tiền hối phiếu: Là người bị hối phiếu gởi tới, chịu trách nhiệm thanh toán số tiền ghi trên hối phiếu. Thường là người mua (nhà nhập khẩu), ngân hàng mở LC hoặc là ngân hàng xác nhận. Người hưởng lợi hối phiếu:là người có quyền được nhận số tiền của hối phiếu. Có thể là bản thân người ký phát HP hay 1 người khác do người ký phát HP chỉ định. Người chuyển nhượng hối phiếu: Là người đem quyền hưởng lợi HP của mình chuyển cho người khác bằng thủ tục ký hậu. Người chuyển nhượng đầu tiên của HP chính là người ký phát HP. Người cầm phiếu: Là người có quyền nhận tiền HP khi HP được trả tiền. Người cầm phiếu là người ký phát HP nếu người đó không chuyển nhượng HP cho ai cả. Đối với HP được chuyển nhượng thì người cầm phiếu là người hưởng lợi cuối cùng của HP. CHẤP NHẬN HỐI PHIẾU (ACCEPTANCE) • Hối phiếu sau khi được ký phát phải được xuất trình cho người trả tiền để người trả tiền ký chấp nhận trả tiền, nhất là đối với hối phiếu có kỳ hạn. Thông thường hối phiếu được gửi tới người trả tiền, để người này ký chấp nhận bất cứ lúc nào trước ngày hết hạn xuất trình hối phiếu Thời hạn chấp nhận có thể được giải thích trong hai trường hợp: • Trường hợp thứ nhất: nếu hai bên không có qui định gì khác thì ULB qui định thời hạn chấp nhận là 12 tháng kể từ ngày ký phát hối phiếu • Trường hợp thứ hai: nếu hai bên qui định rõ với nhau trong hợp đồng mua bán hoặc trong thư tín dụng thời hạn cụ thể phải xuất trình hối phiếu để chấp nhận, thì hối phiếu phải được xuất trình để chấp nhận trong thời hạn đó. KÝ HẬU HỐI PHIẾU (ENDORSEMENT) • Ký hậu hối phiếu là thủ tục chuyển nhượng quyền sở hữu hối phiếu từ người hưởng lợi này sang người hưởng lợi khác. ý nghĩa pháp lý Thừa nhận sự chuyển quyền lợi hối phiếu cho người khác được qui định trong mặt sau của tờ hối phiếu Xác định trách nhiệm của người ký hậu về việc trả tiền hối phiếu đối với những người hưởng lợi hối phiếu đó Các hình thức ký hậu • Ký hậu để trắng (Blank endorsement) • Ký hậu theo lệnh (To order endorsement) • Ký hậu hạn chế (Restricitve emdorsement) • Ký hậu miễm truy đòi (Without recourse endorsement) • Ký hậu bảo lưu (Conditioanl endorsement) BẢO LÃNH HỐI PHIẾU (GUARANTEE) • Bảo lãnh hối phiếu là sự cam kết của người thứ ba trả cho người hưởng lợi khi hối phiếu đến hạn trả tiền. Sở dĩ có hình thức bảo lãnh này là do người trả tiền không muốn người thứ ba biết tình hình tài chính của mình đến mức cần bảo lãnh. TỪ CHỐI TRẢ TIỀN HỐI PHIẾU – KHÁNG NGHỊ (PROTEST) • Khi đến hạn trả tiền của hối phiếu mà người trả tiền từ chối thì người hưởng lợi phải chứng thực sự từ chối đó bằng một văn bản kháng nghị. Bản kháng nghị phải do người hưởng lợi lập ra trong thời hạn không quá hai ngày làm việc tiếp sau ngày hết hạn của hối phiếu • Sau khi lập xong bản kháng nghị, trong vòng 4 ngày làm việc, người bị từ chối trả tiền phải báo cho người chuyển nhượng trực tiếp để đòi tiền hay có thể đòi tiền bất cứ người nào đã ký hậu chuyển nhượng HP hay đòi người ký phát HP. • Nếu không có bản kháng nghị về việc từ chối trả tiền thì những người được chuyển nhượng được miễn trách nhiệm trả tiền HP, nhưng người ký phát HP và người chấp nhận vẫn phải chịu trách nhiệm này đối với người kháng nghị. CHIẾT KHẤU HỐI PHIẾU (DISCOUNT) • Chiết khấu hối phiếu là một nghiệp vụ của ngân hàng. Trong đó người hưởng lợi hối phiếu xuất trình hối phiếu chưa đến hạn trả tiền cho ngân hàng để lấy tiền ngay với một giá thấp hơn số tiền ghi trên tờ hối phiếu CÁC LOẠI HỐI PHIẾU HP có Kỳ hạn HP trả sau Số ngày cố Định HP Trả ngay Căn cứ Thời hạn Trả tiền Căn cứ theo chứng từ HP trơn HP kèm Chứng từ Căn cứ tc Chuyển nhượng HP Đích danh HP Theo lệnh Căn cứ người kí phát HP HP Thương mại HP Ngân hàng NHÓM THUYẾT TRÌNH  1. Nguyễn Hà Anh 2. Nguyễn Xuân Bảo 3. Huỳnh Trần Ngọc Chi 4. Nguyễn Thị Duấn 5. Phan Thị Thùy Dung 6. Võ Thị Thúy Duy 7. Bùi Minh Hữu 8. Nguyễn Đình Nhơn 9. Trần Văn Tiên 10. Nguyễn Đinh Trung 11. Nguyễn Mạnh Tuấn 12. Trương Hoài Vũ 13. Phạm Trường Duy THANK YOU FOR LISTENING

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfhoi_phieu_7297.pdf