Thành phố Cần Thơ đẩy mạng công tác cải cách hành chính phát triển kinh tế - xã hội

(Bản scan) Ứng dụng công nghệ thông tin xử lý quy trình công việc trong nội bộ cơ quan hành chỉnh, trong giao dịch với các cơ quan hành | chính khác và trong giao dịch với tổ chức, cá nhân; xây dựng và sử dụng thống nhất biểu | mẫu điện tử trong giao dịch giữa cơ quan hành | chính, tổ chức và cá nhân đáp ứng yêu cầu đơn giản, minh bạch và thuận tiện; công bố danh mục các dịch vụ hành chính công trên mạng thông tin điện tử của các cơ quan hành chính | nhà nước; bảo đảm các điều kiện và xây dựng lộ trình thích hợp để thực hiện các dịch vụ hành | chính công trực tuyến trên môi trường mạng

pdf5 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 15/03/2022 | Lượt xem: 146 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thành phố Cần Thơ đẩy mạng công tác cải cách hành chính phát triển kinh tế - xã hội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfthanh_pho_can_tho_day_mang_cong_tac_cai_cach_hanh_chinh_phat.pdf