Phương pháp giải bài toán muối cacbonat

Câu 30.[176025] Hấp thụ hết CO2 vào dung dịch NaOH được dung dịch X. Biết rằng, cho từ từ dung dịch HCl vào dung dịch X thì phải mất 50ml dung dịch HCl 1M mới bắt đầu thấy khí thoát ra.

pdf3 trang | Chia sẻ: phanlang | Lượt xem: 1649 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phương pháp giải bài toán muối cacbonat, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfmoon068_ppgiaibaitoanmuoicacbonat_baitaptuluyen_cb_da__6715.pdf
  • pdfmoon068_ppgiaibaitoanmuoicacbonat_baitaptuluyen_nc_da__2947.pdf
Tài liệu liên quan