Phương pháp đánh giá hưởng thụ trong kinh tế môi trường

Phương pháp HPM: Ưu điểm Phạm vi ứng dụng rộng rãi Sử dụng giá thực và sự thay đổi thực trong thuộc tính môi trường Nhược điểm Đòi hỏi những giả định của thị trường tự do cạnh tranh: người bán, người mua phải thương lượng được với nhau để thống nhất giá cả, người bán và người mua phải nhận thức được thuộc tính môi trường và coi nó như một phần của hàng hóa. Đòi hỏi sự am hiểu của phương pháp thống kê và kinh tế lượng. Khó lượng hóa các thuộc tính môi trường.

ppt23 trang | Chia sẻ: aloso | Lượt xem: 3586 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Phương pháp đánh giá hưởng thụ trong kinh tế môi trường, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kinh tế Môi trường Bài giảng 14 Phương pháp đánh giá hưởng thụ © PHÙNG THANH BÌNH 2008 Đề cương đề nghị Mơ hình căn bản Phương pháp luận Nhận xét A. Mô hình căn bản Phương pháp đánh giá hưởng thụ đo lường các ảnh hưởng phúc lợi của thay đổi trong các tài sản và dịch vụ môi trường bằng cách ước lượng ảnh hưởng của các thuộc tính môi trường lên giá trị của các hàng hóa thị trường nào đó. Phương pháp này đã được áp dụng phổ biến để xem xét ảnh hưởng của các thuộc tính môi trường lên giá trị tài sản, thường là nhà ở. Để có một thước đo của thuộc tính môi trường ảnh hưởng như thế nào lên phúc lợi của các cá nhân, phương pháp HPM sẽ: Xác định sự chênh lệch giá trị tài sản là bao nhiêu do có sự khác biệt về môi trường giữa các tài sản; và Suy ra giá người ta sẵn lòng trả cho một sự cải thiện trong chất lượng môi trường là bao nhiêu và giá trị xã hội của sự cải thiện này là gì. A. Mô hình căn bản Ta có hàm đánh giá hưởng thụ như sau: Ph = fh(Sh1, …, Shj; Nh1,…,Nhk; Eh1, …, Ehm) Ph: giá nhà; Sh1, …, Shj: đặc điểm cấu trúc căn nhà; Nh1, …, Nhk: đặc điểm hàng xóm; và Eh1, …, Ehm: đặc điểm môi trường. Dạng hàm thường được sử dụng cho hàm đánh giá hưởng thụ là dạng hàm log-log. LnPh = alnSh + blnNh + clnEh A. Mô hình căn bản Quy trình hai bước ước lượng các hàm WTP (hàm cầu (ngược) ẩn): Sử dụng kết quả ước lượng hàm đánh giá hưởng thụ được mô tả ở trên. Lấy đạo hàm riêng phần hàm đánh giá hưởng thụ theo E: Pimpl.E = Ph/E. A. Mô hình căn bản B. Phương pháp luận Ví dụ minh họa – Phụ lục 11A3 Bài tập này giới thiệu một ứng dụng của HPM cho việc đánh giá giá trị lợi ích từ việc cải thiện tỷ lệ che phủ cây xanh trong thành phố. Chính quyền thành phố quyết định cải thiện chất lượng các công viên khu đô thị và những không gian xanh gần khu vực dân cư. Trước khi thực hiện dự án, một nghiên cứu đã được thực hiện nhằm đánh giá lợi ích ròng của hoạt động xanh hóa đô thị này. Dự án bao gồm nhiều hoạt động khác nhau. Nghiên cứu này chỉ tập trung vào việc đánh giá một trong số những hoạt động đó, cụ thể là tăng tỉ lệ phủ cây lá rộng. Để tìm ra giá trị được ấn định cho một sự thay đổi trong việc phủ cây lá rộng, người ta quan sát giá của những ngôi nhà trong khu vực với các tỉ lệ phủ cây lá rộng khác nhau. Sự tăng lên trong giá cả do tài sản môi trường được tách riêng bằng cách sử dụng những kỹ thuật kinh tế lượng. Người ta thu thập dữ liệu về giá và các đặc điểm của những ngôi nhà, bằng cách sử dụng qui trình sau đây: Những hộ dân cư được chọn một cách ngẫu nhiên từ sổ đăng ký hộ khẩu của thành phố. Tính tỷ lệ che phủ cây lá rộng trong phạm vi 300m xung quanh mỗi căn nhà. Xác định giá nhà bằng cách xem bản tin của công ty địa ốc và những giao dịch mua bán thời gian gần đây. Cũng cần phải có ý kiến của các chuyên gia về giá cả của một số tài sản. Thu thập thông tin và những đặc điểm kinh tế xã hội của hộ bằng cách xem xét dữ liệu thống kê gần đây. Mục đích: cung cấp các thông tin dưới đây cho những người làm chính sách, để họ có thể ra quyết định dựa trên tính khả thi của dự án: Lợi ích trung bình mà các hộ gia đình nhận được từ việc tăng tỷ lệ che phủ cây lá rộng lên 10%. Mối quan hệ giữa giá nhà và tỷ lệ che phủ cây lá rộng. Các gợi ý chính sách từ kết quả thu được. C. Nhận xét phương pháp HPM

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptBài giảng 14 - Phương pháp đánh giá hưởng thụ.ppt