Bài giảng Kinh tế lượng - Chương mở đầu: Giới thiệu chung - Trần Thị Tuấn Anh

Dụng cụ cần dùng Phải có Bảng tra số thống kê Máy tính (Calculator) Nên có : Bảng in phần slide bai giảng của GV Giáo trình tham khảo Máy vi tính (Computer ) Phần mềm Eviews

ppt6 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 12/03/2022 | Lượt xem: 52 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Kinh tế lượng - Chương mở đầu: Giới thiệu chung - Trần Thị Tuấn Anh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHƯƠNG TRÌNH HỌC Nội dung chương trình 3/13/2022 By Tuan Anh (UEH) 2 Chương 1 : Nhập môn kinh tế lượng Chương 2 : Mô hình hồi quy hai biến Chương 3 : Mô hình hồi quy bội Chương 4 : Hồi quy với biến giả Chương 5 : Đa cộng tuyến Chương 6 : Phương sai thay đổi Chương 7 : Tự tương quan Chương 8 : Vấn đề lựa chọn mô hình 3/13/2022 By Tuan Anh (UEH) 3 Hình thức tính điểm 30% điểm quá trình , trong đó : 70% điểm thi kết thúc học phần 15% : Một bài kiểm tra tại lớp 15 % : Một bài tập nhóm ( thuyết trình) Ngoài ra : làm bài tập lý thuyết để lấy điểm cộng Cộng tối đa 2 điểm vào bài thi cuối kỳ Trừ 2 điểm cho tất cả những bài có dấu hiệu sao chép của nhau Tài liệu tham khảo 3/13/2022 By Tuan Anh (UEH) 4 Giáo trình chính : Giáo trình KINH TẾ LƯỢNG Bài học + bài tập (Trường Đại học Kinh tế TPHCM Chủ biên : Ths Hoàng Ngọc Nhậm) 3/13/2022 By Tuan Anh (UEH) 5 Tài liệu tham khảo Sách tham khảo : - Kinh tế lượng ứng dụng – Ths Phạm Trí Cao – ĐHKT TPHCM - Giáo trình Kinh tế lượng – Nguyễn Quang Dong - Basic Econometrics – Gujarati - Introductory Econometrics – Jefrey M. Wooldridge Hoặc bất kỳ quyển sách Kinh tế lượng nào khác 3/13/2022 By Tuan Anh (UEH) 6 Bảng tra số thống kê Máy tính (Calculator) Phải có Dụng cụ cần dùng Bảng in phần slide bai giảng của GV Giáo trình tham khảo Máy vi tính (Computer ) Phần mềm Eviews Nên có :

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptbai_giang_kinh_te_luong_chuong_mo_dau_gioi_thieu_chung_tran.ppt