Nguyên lý cơ bản của trồng và chăm sóc rừng

Sự phát triển khoa học kỹ thuật lâm nghiệp đã đưa ra yêu càu càng ngày càng cao về phân loại và đánh giá lập dịa, xu thế phát triển chung là từ việc phân loại các nhân tố đơn lẻ theo các mục đích đặc thù phát triển thành phân loại nhiều nhân tố sinh thái tổng hợp với mục đích quản lý tài nguyên rừng, làm cho việc tìm hiểu và lý giải tác dụng lẫn nhau giữa thực bì rừng và nhan tố môi trường được sâu sắc hơn, nhận được nhiều thông tin lập địa chính xác hơn, cung cấp các tài liệu cơ bản cho kinh doanh lâm nghiệp. Trên cơ sở phân loại lập địa đấnh giá chất lượng lập địa, cùng với nhu cầu lâm nghiệp hiẹn đại. đánh giá chất lượng lập địa từng loài cây phát triển hướng đến đánh giá tổng hợp nhiều loài cây, phương pháp kết hợp đánh giá tổng hợp sức sản xuất và chất lượng lập địa rừng được ứng dụng rộng rãi. Đánh giá thống nhất đất không có rừng và đất rừng để giải quyết dánh giá việc thay thể nhiều loaì cây một quyết sách tối ưu của chọn đất nào cây ấy và đánh giá động thái của sự thoái hoá chất lượng những khu rừng trồng thuần loài và liên canh. Vấn đề này phải được coi trọng và nghiên cứu rộng rãi. trogn đánh giá chấtlượng lập địa, cùng với sự phát triển phương pháp toán học hiện đại và ứng dụng kỹ thuật máy vi tính, những vấn đề và két luận không ngường được định lượng, kiểm nghiệm và chỉnh sửa, từ đó tính thích dụng khoa học thành quả đánh giá lập địa sẽ được nâng cao ở mức độ mới

pdf10 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Lượt xem: 1970 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nguyên lý cơ bản của trồng và chăm sóc rừng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfNguyên lý cơ bản của trồng và chăm sóc rừng.pdf
Tài liệu liên quan