Bài thuyết trình Chủ đề: Tìm hiểu các phương thức quản lý rừng ở huyện Điện Biên

Mỗi họ gia đình được giao diện tích rừng, đất rừng nhất định để quản lý, số diện tích rừng, đất rừng tùy thuộc vào từng họ gia đình nhận quản lý. Hộ gia đình được giao rừng, đất rừng có trách nhiệm quản lý, bảo vệ khu rừng mà gia đình nhận quản lý. Cộng đồng được hưởng lợi trực tiếp từ rừng, được hỗ trợ kinh phí cho công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

pptx9 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 23/03/2022 | Lượt xem: 110 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài thuyết trình Chủ đề: Tìm hiểu các phương thức quản lý rừng ở huyện Điện Biên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐẠI HỌC TÂY BẮC KHOA NÔNG LÂM NHÓM 1 TÌM HIỂU CÁC PHƯƠNG THỨC QUẢN LÝ RỪNG Ở HUYỆN ĐIỆN BIÊN I. MỘT VÀI NÉT VỀ HUYỆN ĐIỆN BIÊN 1. Vị trí địa lý. Điện Biên  là một huyện nằm ở phía tây nam tỉnh   Điện Biên . Ph ía bắc giáp 2 huyện   Mường Ảng và Mường Chà P hía tây và nam giáp  Lào P hía đông giáp huyện  Điện Biên Đông . Huyện Điện Biên có diện tích 163.985,45 ha diện tích tự nhiên. II. MỘT SỐ PHƯƠNG THỨC QUẢN LÝ RỪNG Các phương thức quản lý rừng Quản lý rừng dựa trên bản đồ viễn thám Quản lý rừng theo thể chế luật pháp Quản lý rừng dựa trên cơ sở cộng đồng 2.1. Quản lý rừng theo thể chế luật pháp. Áp dụng luật pháp vào trong công tác quản lý rừng bằng cách cưỡng chế mọi cá nhân phải tuân theo luật. Tiến hành xử phạt đối với các đối tượng vi phạm hành chính về quản lý và bảo rừng. (Theo các nghị định của chính phủ) như: Nghị định Số: 157/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2013 QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ QUẢN LÝ RỪNG, PHÁT TRIỂN RỪNG, BẢO VỆ RỪNG VÀ QUẢN LÝ LÂM SẢN Nghị định Số: 99/2009/NĐ-CP ngày 02 tháng 11 năm 2009 VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ RỪNG, BẢO VỆ RỪNG VÀ QUẢN LÝ LÂM SẢN. II. MỘT SỐ PHƯƠNG THỨC QUẢN LÝ RỪNG 2.2 Quản lý rừng dựa trên bản đồ viễn thám Sử dụng phương thức so sánh phân loại ảnh viễn thám. Ảnh 1 Phân loại Bản đồ hiện trạng 1 Ảnh 2 Bản đồ biến động Phân loại Bản đò hiện trạng 2 II. MỘT SỐ PHƯƠNG THỨC QUẢN LÝ RỪNG Bản chất phương thức này là từ kết quả phân loại ảnh ở hai thời điểm khác nhau ta thành lập được bản đồ hiện trạng lớp phủ rừng tại hai thời diểm đó, sau đó chồng ghép hai bản đồ hiện trạng xây bản đồ hiện trạng. Từ đó cho biết sự thay đổi diện tích rừng giữa các thời kỳ, các mùa trong năm. 2.2 Quản lý rừng dựa trên bản đồ viễn thám II. MỘT SỐ PHƯƠNG THỨC QUẢN LÝ RỪNG 2.3 Quản lý rừng dựa trên cơ sở cộng đồng R ừng được Nhà nước quản lý một cách tổng thể, thì hình thức giao cho cộng đồng quản lý khai thác và hưởng lợi thiết thực và hiệu quả hơn nhiều. Cộng đồng là những chủ thể q uản lý rừng; quản lý rừng dựa vào cộng đồng đưa ra hình thức quản lý ở cấp xã, sau đó đươc giao cho các bản, trưởng bản là người tiếp nhận và họp dân, Cộng đồng xây dựng quy ước bảo vệ rừng và tổ chức khai thác hợp lý nên tránh được tình trạng chặt há bừa bãi, vô tội vạ . II. MỘT SỐ PHƯƠNG THỨC QUẢN LÝ RỪNG Mỗi họ gia đình được giao diện tích rừng, đất rừng nhất định để quản lý, số diện tích rừng, đất rừng tùy thuộc vào từng họ gia đình nhận quản lý. Hộ gia đình được giao rừng, đất rừng có trách nhiệm quản lý, bảo vệ khu rừng mà gia đình nhận quản lý. Cộng đồng được hưởng lợi trực tiếp từ rừng, được hỗ trợ kinh phí cho công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. 2.3 Quản lý rừng dựa trên cơ sở cộng đồng II. MỘT SỐ PHƯƠNG THỨC QUẢN LÝ RỪNG

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptxbai_thuyet_trinh_chu_de_tim_hieu_cac_phuong_thuc_quan_ly_run.pptx