Giáo trình Thiết kế & Đánh giá thuật toán - Bài giảng 5: Sắp xếp nhanh - Lê Nguyên Khôi

Phân hoạch dựa trên phần tử ngẫu nhiên: Thời gian chạy không phụ thuộc vào dữ liệu đầu vào. Không cần giả thiết về phân phối của dữ liệu đầu vào. Không dữ liệu nào tạo nên trường hợp xấu nhất. Trường hợp xấu nhất chỉ do hàm sinh số ngẫu nhiên. Giả thiết khi phân tích thời gian chạy Mảng bao gồm các phần tử khác nhau Mảng có các phần tử giống nhau? Trường hợp đặc biệt, mảng toàn các phần tử giống nhau Thời gian chạy theo trường hợp xấu nhất Giả thiết khi phân tích thời gian chạy Mảng bao gồm các phần tử khác nhau Mảng có các phần tử giống nhau? Trường hợp đặc biệt, mảng toàn các phần tử giống nhau Thời gian chạy theo trường hợp xấu nhất Phân hoạch thành 3 mảng con Mảng con bên trái < x Mảng con bên phải > x Mảng con ở giữa = x Thời gian chạy nhanh hơn Trường hợp đặc biệt, tất cả các phần

pdf20 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Lượt xem: 574 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo trình Thiết kế & Đánh giá thuật toán - Bài giảng 5: Sắp xếp nhanh - Lê Nguyên Khôi, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thiết Kế & Đánh Giá Thuật Toán Sắp Xếp Nhanh TS. Lê Nguyên Khôi Trường Đại Học Công Nghệ - ĐHQGHN Nội Dung Chia để trị Phân hoạch Phân tích trường hợp xấu nhất Phân hoạch ngẫu nhiên Phân tích 1 Sắp Xếp Nhanh Đề xuất bởi C.A.R. Hoare, 1962 Dựa trên kỹ thuật Chia – Để – Trị Hiệu quả trong thực tế (tinh chỉnh) 2 Chia Để Trị Sắp xếp nhanh mảng -phần tử tăng dần: Chia: phân hoạch mảng thành 2 mảng con dựa trên phần tử chốt sao cho các phần tử thuộc mảng con bên trái ≤ và các phần tử thuộc mảng con bên phải ≥  Trị: áp dụng đệ quy sắp xếp 2 mảng con Gộp: hiển nhiên Lưu ý: phân hoạch với thời gian tuyến tính 3 Phân Hoạch – Mã Giả Partition , , ⇒ , ←  ⇒ chốt  ← for ←  1 to do if  ≤ then ← 1 exchange ↔  exchange  ↔ return Duy trì 4 Phân Hoạch – Ví Dụ 6 10 13 5 8 3 2 11 i=1 i j j=2->4 6 5 13 10 8 3 2 11 i=2 i j j=5->6 6 5 3 10 8 13 2 11 i=3 i j j=7 6 5 3 2 8 13 10 11 i=4 i j j=8 2 5 3 6 8 13 10 11 i=4 5 Phân Hoạch – Cách Khác Partition , , ) ⇒ , ← ⇒ chốt Xem tr. 171-172 6 Phân Hoạch – Bài Tập 7.1-1 tr.173 7 Sắp Xếp Nhanh - Mã Giả QuickSort , , ) if < then ← Partition , , QuickSort (, , − 1) QuickSort (, + 1, ) Lời gọi hàm đầu tiên: QuickSort , 1, ) 8 Sắp Xếp Nhanh - Phân Tích Giả sử các phần tử của dãy khác nhau (không có 2 phần tử nào bằng nhau) Thực tế có một số thuật toán phân hoạch khác tốt hơn cho trường hợp có phần tử bằng nhau. Cho là thời gian chạy trong trường hợp xấu nhất với mảng phần tử. 9 Trường Hợp Xấu Nhất Mảng đã được sắp xếp. Phân hoạch dựa trên phần tử chốt là phần tử lớn nhất hoặc nhỏ nhất của mảng. Một trong hai mảng con luôn luôn không có phần tử nào.  = 0  − 1 +  = 1 +  − 1 +  =  − 1 +  ∈  10 Trường Hợp Xấu Nhất  =  − 1 +  Thay thế Số học Cây đệ quy Định lý tổng quát Phải ở dạng  = /  11 Trường Hợp Tốt Nhất !!! Partition chia mảng thành 2 phần bằng nhau (may mắn)  = 2 /2  =  log (giống MergeSort) 12 Trường Hợp Khác Partition chia mảng với tỉ lệ # #$ : & #$ ?  = # #$  & #$   Thời gian chạy  = ? ( log#$ ≤  ≤ ( log#$/&  ) 13 Trường Hợp Khác Giả sử phân hoạch liên tục theo trường hợp xấu nhất và tốt nhất * = 2+ /2 +  tốt nhất + = * − 1 +  xấu nhất * = 2 * 2 − 1 +  2 +  = 2* 2 − 1 +  * ∈  log 14 Phân Hoạch Ngẫu Nhiên Phân hoạch dựa trên phần tử ngẫu nhiên: Thời gian chạy không phụ thuộc vào dữ liệu đầu vào. Không cần giả thiết về phân phối của dữ liệu đầu vào. Không dữ liệu nào tạo nên trường hợp xấu nhất. Trường hợp xấu nhất chỉ do hàm sinh số ngẫu nhiên. 15 Phân Hoạch – Vấn Đề Khác Giả thiết khi phân tích thời gian chạy Mảng bao gồm các phần tử khác nhau Mảng có các phần tử giống nhau? Trường hợp đặc biệt, mảng toàn các phần tử giống nhau Thời gian chạy theo trường hợp xấu nhất 16 Phân Hoạch – Vấn Đề Khác Giả thiết khi phân tích thời gian chạy Mảng bao gồm các phần tử khác nhau Mảng có các phần tử giống nhau? Trường hợp đặc biệt, mảng toàn các phần tử giống nhau Thời gian chạy theo trường hợp xấu nhất 17 Phân Hoạch – Vấn Đề Khác Phân hoạch thành 3 mảng con Mảng con bên trái < Mảng con bên phải > Mảng con ở giữa =  Thời gian chạy nhanh hơn Trường hợp đặc biệt, tất cả các phần tử mảng giống nhau Thời gian chạy tuyến tính Mã giả? 18 Áp Dụng Thực Tế Sắp xếp nhanh nói chung là thuật toán sắp xếp khá tốt. Thông thường sắp xếp nhanh chạy nhanh hơn gấp đôi so với sắp xếp gộp. Hằng số ( trong  tương đối nhỏ Sắp xếp nhanh có thể hưởng lợi đáng kể từ việc tùy chỉnh mã. Sắp xếp nhanh chạy khá tốt với cả bộ nhớ đệm và bộ nhớ ảo. 19

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdfthiet_ke_danh_gia_thuat_toanbaigiang05_sapxepnhanh_8309_2032092.pdf