Giáo trình Microsoft Access 2010 - Chương 7: Tự động hóa ứng dụng bằng Marco

Trong Access 2010, menu do người dủng tạo được tổ chức thành nhóm giống như nhóm lệnh trên thanh Ribbon đặt trong tab Add-In. Tạo menu cấp 1: chính là Main Menu dùng action Addmenu với các Argument như sau: Menu Name: tên các menu trong menu cấp 1.  Menu Macro Name: tên macro để tạo menu cấp 2.  StatusBar Text: Dòng văn bản xuất hiện trên thanh status bar khi menu được chọn. Giả sử Main menu gồm 4 Menu.

pptx11 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Lượt xem: 645 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo trình Microsoft Access 2010 - Chương 7: Tự động hóa ứng dụng bằng Marco, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TINMICROSOFT ACCESS 2010 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH CÔNG NGHỆ HÀ NỘI1TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘIKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TINTự động hóa ứng dụng bằng MarcoChương 7Marco là gì?Cách tạo và thực thi MarcoMarco AutoexecXây dựng hệ thống menu bằng Marco3Giả sử ta có một công việc gồm 4 thao tác:Mở một bảng để sửa (giả sử có tên BanHang)Mở một Form ứng vơí bảng đó để vào dữ liệuMở một Report ứng với bảng đóIn Report đóBình thường ta thao tác từng công việc một, hết một công việc, đóng lại và mở công việc khác cứ như thế cho đến hết. Nhưng còn một cách khác là xử lý bốn công việc trên một cách tự động bằng công cụ mà ta hay gọi là Macro. Giả sử xây dựng một form với nút đóng form bằng cách tạo nút trên form và xây dựng một macro để đóng form sau đó gán macro cho sự kiện Click của nút.7.1 Marco là gì?4Cách tạo: Chọn tab Create trên thanh Ribbon, trong nhóm lệnh Macro & Code, click nút Macro7.2 Cách tạo và thực thi MarcoXuất hiện cửa sổ thiết kế Macro với các thành phần:Khung bên trái dùng để chọn các action trong Macro. Khung bên phải chứa các Action theo nhóm và các đối tượng trong cơ sở dữ liệu đã được gán macro.5Chọn Action trong khung Add New Action.Ứng với những Action khác nhau thì xuất hiện các ô cho bạn chọn hoặc nhập các argument tương ứng.7.2.1 Cách tạo MarcoVí dụ: khi chọn Action là GotoRecord thì sẽ xuất hiện các Argument như hình.Tiếp tục chọn Action tiếp theo bằng cách click Add new Action.6Đối với macro không gán cho sự kiện của một đối tượng cụ thể thì chọn tên macro và click nút run để thực thi hoặc double click vào tên macro, thường dùng cho các macro chứa các lệnh Open.Ví dụ: macro mở form. Đối với macro mà chỉ có thể thực thi khi tác động vào một đối tượng cụ thể trên form hoặc report thì sau khi tạo và lưu macro thì phải gán macro cho sự kiện của đối tượng cụ thể. Các thực hiện. Mở form hoặc report chứa đối tượng cần gán macro. Click phải trên đối tượng chọn properties, hoặc chọn đối tượng → Mở properties Sheet.7.2.2 Thực thi MarcoChọn tab Event, chọn sự kiện (event). Trong danh sách xổ xuống chọn tên Macro.7Actions: Trong Access 2010 action được chia thành nhóm theo chức năng.Events: Sự kiện tác động lên đối tượng để thực thi macro.7.2.3 Các Actions và Events thông dụng8 Macro Autoexec là macro tự động thực thi khi chương trình được khởi động và có tên là autoexec. Macro autoexec thường dùng để mở form giao diện, khi ứng dụng được khởi động thì form giao diện tự động mở ra đầu tiên. Để thực hiện ta tạo một macro autoexec chứa action OpenForm, Form name là tên form giao diện, tên macro là autoexec.7.3 Marco Autoexec7.4 Xây dựng hệ thống menu bằng MarcoMột ứng dụng hoàn chỉnh thường cần đến hệ thống menu để liên kết các thành phần thành một hệ thống.Ví dụ: hệ thống menu trong chương trình quản lý hóa đơn.9Trong Access 2010, menu do người dủng tạo được tổ chức thành nhóm giống như nhóm lệnh trên thanh Ribbon đặt trong tab Add-In.Tạo menu cấp 1: chính là Main Menu dùng action Addmenu với các Argument như sau:Menu Name: tên các menu trong menu cấp 1. Menu Macro Name: tên macro để tạo menu cấp 2. StatusBar Text: Dòng văn bản xuất hiện trên thanh status bar khi menu được chọn. Giả sử Main menu gồm 4 Menu.7.4.1 Tạo Marco cho hệ thống menu10Tạo macro cho menu cấp 2: Macro này có tên trùng với tên được đặt trong mục Menu Macro Name của macro cấp 1, mỗi menu là một macro.7.4.1 Tạo Marco cho hệ thống menuTrong menu chính có bao nhiêu menu con thì tạo bấy nhiêu macro.11Để đưa menu vào hoạt động thì cần phải có một form chính của chương trình, khi form này được mở thì hệ thống menu sẽ được kích hoạt:Mở form chính ở chế độ design.Click phải trên form → properties.Chọn tab Other7.4.2 Đưa menu vào chương trìnhTại thuộc tính Menu bar, nhập tên macro cấp1.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptxaccess_7_8543_2051136.pptx