Bài giảng Sao lưu & Phục hồi dữ liệu

HENA Các lưu ý quan trọng !  Mất dữ liệu có tính chất luận lý • Xác định nguyên nhân • Xác định dữ liệu cần khôi phục • Dùng phần mềm phù hợp • Phương tiện lưu trữ thay thế  Mất dữ liệu có tính chất vật lý • Xác định nguyên nhân • Không tự ý can thiệp • Thu gom các mảnh vỡ (rơi, vỡ) • Chỉ có thể khôi phục bằng máy móc chuyên dụng

pdf15 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Lượt xem: 918 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Sao lưu & Phục hồi dữ liệu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Sao lưu & Phục hồi dữ liệu ATHENA Nội dung  Sao lưu dữ liệu • Sao lưu dữ liệu • Lập lịch biểu tự động sao lưu dữ liệu • Khôi phục lại dữ liệu • Automated System Recovery  Phục hồi dữ liệu • Phục hồi dữ liệu từ sao lưu • Các công cụ khôi phục dữ liệu • Các kỹ thuật khôi phục dữ liệu cơ bản. ATHENA Tổng quan về Sao lưu  Sao lưu là một quá trình tạo một bản sao và lưu tại một nơi an toàn  Sao lưu dữ liệu trên Server và Client để tránh việc mất mát dữ liệu  Những việc cần quyết định trước khi sao lưu: • Xác định dữ liệu nào cần sao lưu • Tần xuất của việc sao lưu dữ liệu ATHENA Các công cụ sao lưu dữ liệu Sao lưu dữ liệu  Công dụng của các công cụ sao lưu: • Sao lưu thư mục, tập tin • Sao lưu System State • Lên lịch cho việc sao lưu  Hỗ trợ nhiều định dạng sao lưu • Ổ băng từ • CD-DVD • Ổ cứng • Tape Phục hồi dữ liệu ATHENA Công cụ Ntbackup Sao lưu System state Sao lưu dữ liệu ATHENA Thuộc tính Archive của tập tin và thư mục  Tập tin hay thư mục có dấu Archive nghĩa là đã sẵn sàng cho việc sao lưu ATHENA Các kiểu sao lưu dữ liệu Kiểu Dữ liệu sao lưu Xóa Archive Normal or Full Tất cả các tập tin và thư mục được chọn Có Copy Tất cả các tập tin và thư mục được chọn Không Differential File backup được tạo ra gồm backup Full của ngày hôm trước + sự thay đổi của ngày cần backup Không Incremential Tất cả các tập tin và thư mục mà có thay đổi từ lần sao lưu trước Có Daily Tất cả các tập tin và thư mục có thay đổi trong vòng một ngày Không ATHENA Normal kết hợp Incremential • Quá trình sao lưu dữ liệu • Quá trình phục hồi dữ liệu ATHENA Normal kết hợp Differential • Quá trình sao lưu dữ liệu • Quá trình phục hồi dữ liệu ATHENA Backup System State ATHENA Các kiểu sao lưu khác  Copy dữ liệu thủ công.  Đồng bộ hóa dữ liệu.  Tạo bản sao lưu trữ trực tuyến.  Sao lưu danh bạ, địa chỉ e-mail.  Sao lưu e-mail.  Tạo tệp ảnh đĩa.  Hệ thống SAN (Storage Aera Network). ATHENA Phục hồi dữ liệu  Phục hồi từ sao lưu.  Phục hồi khi không có sao lưu • Các nguy cơ gây mất dữ liệu • Lỗi gây mất dữ liệu – Chủ quan (format nhầm, xóa nhầm ) – Khách quan (Cháy nổ, thiên tai ) • Tính chất hư hỏng – Hư hỏng luận lý. – Hư hỏng vật lý. ATHENA Phục hồi dữ liệu  Tìm nguyên nhân gây mất dữ liệu.  Xác định tính chất hư hỏng.  Đánh giá thiệt hại dữ liệu.  Sử dụng công cụ phù hợp.  Các nội dung ưu tiên khôi phục.  Phương tiện lưu trữ thay thế. ATHENA Thực hành phục hồi  Thực hành phục hồi lỗi luận lý. Mô phỏng lỗi • Lỗi xóa nhầm • Lỗi Định dạng nhầm • Mô phỏng môi trường Windows (FAT, NTFS)  Các công cụ sử dụng • Get data back • Kernel • Recovery My file ATHENA Các lưu ý quan trọng ! Mất dữ liệu có tính chất luận lý • Xác định nguyên nhân • Xác định dữ liệu cần khôi phục • Dùng phần mềm phù hợp • Phương tiện lưu trữ thay thế Mất dữ liệu có tính chất vật lý • Xác định nguyên nhân • Không tự ý can thiệp • Thu gom các mảnh vỡ (rơi, vỡ) • Chỉ có thể khôi phục bằng máy móc chuyên dụng

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfsao_luu_phuc_hoi_du_lieu_7515.pdf
Tài liệu liên quan