Bài giảng Kinh tế lượng - Chương mở đầu: Tổng quan môn học Kinh tế lượng

BÀI TẬP LỚN  Chọn đề tài: Nêu lý do tại sao chọn đề tài; biến nào là biến phụ thuộc, các biến nào là biến độc lập; việc lựa chọn này có dựa trên lý thuyết hay nghiên cứu nào không.  Thu thập số liệu: nhóm thu thập dữ liệu thứ cấp hoặc tự điều tra số liệu (khuyến khích)  Phân tích số liệu: A.Thống kê mô tả B. Phân tích tương quan C. Phân tích hồi quy D. Phát hiện và khắc phục các vi phạm giả thiết (nếu có) E. Nếu có nhiều mô hình để lựa chọn thì chọn mô hình nào

pdf10 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 12/03/2022 | Lượt xem: 195 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Kinh tế lượng - Chương mở đầu: Tổng quan môn học Kinh tế lượng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TỔNG QUAN MÔN HỌC KINH TẾ LƯỢNG TỔNG QUAN MỤC TIÊU MÔ N HỌC Cung cấp các phương pháp phân tích định lượng Ứng dụng các phương pháp định lượng trong phân tích, kiểm định và dự báo kinh tế 2 TỔNG QUAN NỘI DUNG 1.Các mô hình hồi quy 2.Kiểm định giả thiết 3.Các vi phạm của mô hình hồi quy và cách khắc phục 3 TỔNG QUAN  Chương 1: Nhập môn  Chương 2: Hồi quy đơn biến  Chương 3: Hồi quy đa biến  Chương 4 :Dạng hàm  Chương 5: Hồi quy với biến giả  Chương 6: Đa cộng tuyến  Chương 7: Phương sai sai số thay đổi  Chương 8: Tự tương quan  Chương 9: Chọn mô hình và kiểm định chọn mô hình 4 NỘI DUNG TỔNG QUAN  EXCEL: nhập liệu  EVIEWS : chạy mô hình Phần mềm hỗ trợ 5 Phạm Trí Cao, Vũ Minh Châu, Kinh tế lượng ứng dụng (tái bản lần 1), Nhà xuất bản Thống kê TPHCM, 2009 1 Hoàng Ngọc Nhậm (cb), Giáo trình Kinh tế lượng + Bài tập Kinh tế lượng với sự hỗ trợ của phần mềm Eviews, Stata, Đại học Kinh tế Tp. HCM, Nhà xuất bản Lao động- Xã hội, 2007 2 Nguyễn Quang Dong, Bài giảng Kinh tế lượng + Bài tập Kinh tế lượng với sự trợ giúp của phần mềm Eviews, NXB Thống kê, 2006 Ramu Ramanathan, Nhập môn kinh tế lượng với các ứng dụng (ấn bản thứ năm), Nhà xuất bản Harcourt College, 2002. (Bản dịch của chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Việt Nam) Damodar N. Gujarati, Essentials of Econometrics, 3rd ed, Mc Graw – Hill International Edition, 2006 TỔNG QUAN Tài liệu tham khảo 6 CÁCH THỨC HỌC TẬP 1. Lý thuyết: 30 tiết gồm:  Thuyết giảng  Sinh viên thuyết trình  Bài ví dụ minh họa  Hỏi đáp 2.Thực hành: 30 tiết trên máy tính 3. Chuẩn bị bài trước: Sinh viên đọc trước bài sẽ học trên bài giảng tóm tắt, sách tham khảo, sách thực hành. 7 ĐÁNH GIÁ  Kiểm tra 10% thực hành trên máy tính  Kiểm tra giữa kỳ 20% (45 phút, được sử dụng TL)  Thi cuối kỳ: 70% (75 phút, được sử dụng TL)  Điểm danh: Ngày học thứ 1 đến thứ 8: Có 8 bài tập về nhà mỗi ngày + SV chia nhóm làm bài tập lớn Ngày 9 và 10: SV thuyết trình bài tập lớn Bị cấm thi: nếu rơi vào một trong các điều kiện sau: 1. Thiếu 3 bài tập về nhà 2. Không làm bài tập lớn 3. Cả hai điều kiện trên 8 BÀI TẬP NHÓM Nhóm tối đa 3 SV Công việc: Các nhóm chọn 1 trong 2 loại bài tập sau: 1. Thuyết trình + có ví dụ minh họa: 7 nhóm (từ chương 3 đến chương 9) 2. Thực hiện bài tập lớn: các nhóm còn lại chọn đề tài ứng dụng kiến thức đã học. Hạn nộp: Tuần cuối cùng của khóa học. 9 BÀI TẬP LỚN  Chọn đề tài: Nêu lý do tại sao chọn đề tài; biến nào là biến phụ thuộc, các biến nào là biến độc lập; việc lựa chọn này có dựa trên lý thuyết hay nghiên cứu nào không.  Thu thập số liệu: nhóm thu thập dữ liệu thứ cấp hoặc tự điều tra số liệu (khuyến khích)  Phân tích số liệu: A.Thống kê mô tả B. Phân tích tương quan C. Phân tích hồi quy D. Phát hiện và khắc phục các vi phạm giả thiết (nếu có) E. Nếu có nhiều mô hình để lựa chọn thì chọn mô hình nào 10

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_kinh_te_luong_chuong_mo_dau_tong_quan_mon_hoc_kinh.pdf
Tài liệu liên quan