Về thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam

(Bản scan) Thứ tư, cung cấp những hàng hóa công cho xã hội, trong đó bao gồm cả lĩnh vực quốc phòng. | Thứ năm, các chính sách tái phân phối | thu nhập với công cụ chính là chính sách thuế khoá nhầm phân phối công bằng hơn; tạo lập mạng lưới an sinh xã hội, y tế, giáo dục. Thứ sáu, Nhà nước có vai trò quyết định cho việc bảo đảm phát triển “kinh tế xanh” thông qua việc ra các chính sách bảo vệ môi trường từ nguồn tài chính của các | doanh nghiệp và từ chi tiêu công

pdf5 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 14/03/2022 | Lượt xem: 196 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Về thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfve_the_che_kinh_te_thi_truong_dinh_huong_xa_hoi_chu_nghia_cu.pdf
Tài liệu liên quan