Bài giảng Kinh tế học vĩ mô 1

Ngoài đạo hàm và vi phân, tích phân. Logarit cho phép chúng ta đơn giản hóa các phép tính phức tạp, một trong các ứng dụng log trong kinh tế học là sự thay đổi theo phần trăm. Ví dụ: GDP đầu người trùng với GDP/dân số, hay GDPpc = GDP/POP Như vậy: khi GDP và dân số (POP) thay đổi thì GDP đầu người (GDPpc) sẽ thay đổi. Số phần trăm thay đổi của GDP đầu người sẽ được tính như sau.

pdf40 trang | Chia sẻ: aloso | Lượt xem: 1992 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Kinh tế học vĩ mô 1, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfTài liệu đọc thêm_Macro Economics.pdf