Bài tập nhóm Kinh tế vi mô - Đề tài: Sử dụng sự dịch chuyển đường cung, đường cầu phân tích sự biến động giá của ngành xăng dầu

Trước yêu cầu của hội nhập kinh tế quốc tế và trước những biến động khó tiên liệu của thị trường xăng dầu thế giới; việc đổi mới cơ chế quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực nói chung và đối với xăng dầu nói riêng như là một nhu cầu tất yếu, một giải pháp có tính đột phá để thích nghi và phát triển. | Khỉ có sự biến động xăng dầu, mỗi quốc gia đều chịu ảnh hưởng ở một mức độ nhất định tuỳ vào quy mô và sự phát triển của quốc gia đó. Các quốc gia phát triển hiện nay đã có những kinh nghiệm đối với việc chống đỡ tác động của sự biến động xăng dầu bằng việc tăng cường dự trữ dầu, thực hiện tiết kiệm năng lượng và có tru thế trong việc tìm kiếm những nguồn nhiên liệu thay thế cho nên trong ngắn hạn thì sự biến động đó sẽ không ảnh hưởng nhiều. Chỉ khi nào sự biến động đó diễn ra trong thời gian dài thì mới có thể tác động đến các nền kinh tế này. Ngược lại, đối với những quốc gia nhỏ như Việt Nam, nhu cầu về nhiên liệu, năng lượng trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước làm cho Việt Nam chịu ảnh hưởng khá lớn với mỗi biến động giá xăng dầu thế giới. Vì vậy, xem xét và đánh giá đúng mức độ ảnh hưởng đối với nền kinh tế, đối với mỗi nhân tố trong nền kinh tế để từ đó hạn chế những tác động tiêu cực, phát huy mặt tích cực là điều rất quan trọng. Từ thực tiễn thị trường xăng dầu ở Việt Nam thời gian qua, bài tiểu luận này xin đề xuất một số biện pháp để trao đổi với hy vọng giúp các nhà hoạch định chính sách tham khảo để sớm thiết lập cơ chế quản lý điều hành kinh doanh xăng dầu mang tính khả thi, tạo ra sự chuyển động chung của nền kinh tế và thực hiện thành công mục tiêu hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.

pdf35 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 21/03/2022 | Lượt xem: 213 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài tập nhóm Kinh tế vi mô - Đề tài: Sử dụng sự dịch chuyển đường cung, đường cầu phân tích sự biến động giá của ngành xăng dầu, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_tap_nhom_kinh_te_vi_mo_de_tai_su_dung_su_dich_chuyen_duo.pdf