Bài giảng Kinh tế học quản lý - Chương 4: Lý thuyết chi phí - Hoàng Văn Hoan

Bài tập Một doanh nghiệp xác định được đường cầu sản phẩm của mình là: P = 100 – 0,01Q (Q tính bằng đơn vị sản phẩm). Hàm tổng chi phí của doanh nghiệp là TC = 50Q + 30.000 a. Viết phương trình biểu diễn tổng doanh thu, doanh thu biên và chi phí biên. b. Xác định mức sản lượng để doanh nghiệp có tổng doanh thu tối đa, lợi nhuận tối đa. C. Giả sử chính phủ đánh thuế mỗi đơn vị sản phẩm bán ra là 10 thì sản lượng, giá là bao nhiêu để có lợi nhuận tối đa. d. Giả sử chính phủ đánh thuế 1 lần là 10.000 thì quyết định của doanh nghiệp thay đổi như thế nào.

pdf30 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 12/03/2022 | Lượt xem: 162 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Kinh tế học quản lý - Chương 4: Lý thuyết chi phí - Hoàng Văn Hoan, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_kinh_te_hoc_quan_ly_chuong_4_ly_thuyet_chi_phi_hoa.pdf