Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu - Bài 10: Cursos

(Bản scan) Biến Cursos - Ta có thể khai báo một kiểu biến Cursos và gán cho nó tham chiếu đến một Cursos đang tồn tại - Biến Cursos có thể được xem như là con trỏ Cursos - Biến Cursos là một biến cục bộ - Biến Cursos sau khi gán giá trị được sử dụng như một Cursos thông thường

pptx21 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Lượt xem: 1066 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu - Bài 10: Cursos, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptxl10_0629.pptx