Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam - Chương mở đầu

Yêu cầu đối với người học Phải nắm vững nội dung cơ bản đường lối của đảng, để từ đó lý giải những vấn đề thực tiễn và vận dụng quan điểm của đảng vào cuộc sống Đóng góp ý kiến cho đảng về đường lối

ppt12 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Lượt xem: 1625 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam - Chương mở đầu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHƯƠNG MỞ ĐẦUĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMTH.S HOÀNG TRANG Phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa môn học IINỘI DUNG Đối tượng và nhiệm vụ nghiên cứuI Hồ Chí Minh người sáng lập ra Đảng cộng sản Việt NamĐảng kỳ của Đảng cộng sản Việt Nam 1. Đối tượng nghiên cứuĐảng kỳ của Đảng cộng sản Việt NamKhái niệm ĐCS VNĐối tượng và nhiệm vụ nghiên cứuIKhái niệm đường lối Cách mạng của ĐCSVNĐường lối cách mạng của đảng là hệ thống quan điểm, chủ trương , chính sách về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp của cách mạng VN. Đường lối cách mạng của Đảng được thể hiện qua cương lĩnh, nghị quyết, chỉ thị của đảng.Tùy theo nội dung, tính chất, phạm vi và thời gian đảng đề ra đường lối cách mạng theo các cấp độ khác nhauĐường lối cách mạng là sản phẩm chủ quan của đảng về các qui luật vận động của thực tiễn cách mạng Việt Nam, do đó nó chỉ đạt giá trị khoa học khi khách quan hóa yếu tố chủ quan.Đối tượng của môn học là sự ra đời của Đảng, hệ thống quan điểm, chủ trương, chính sách của đảng và kết quả thực hiện trong tiến trình cách mạng Việt Nam – từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa.Mối quan hệ giữa môn đường lối Cm VN với các môn lý luận chính trị khác:2. Nhiệm vụ nghiên cứuLàm rõ sự ra đời của đảng cộng sản VNLàm rõ quá trình hình thành đường lối của đảng và kết quảYêu cầu đối với người họcPhải nắm vững nội dung cơ bản đường lối của đảng, để từ đó lý giải những vấn đề thực tiễn và vận dụng quan điểm của đảng vào cuộc sốngĐóng góp ý kiến cho đảng về đường lốiPhương pháp? Phương pháp nghiên cứu của môn đlcm là con đường, cách thức để nhận thức đúng đắn những nội dung cơ bản của đường lối và hiệu quả tác động của nó trong thực tiễn của cm VNPhương pháp nghiên cứuIIPHƯƠNG PHÁP LỊCH SỬPHƯƠNG PHÁP LÔGIC KẾT HỢP PHƯƠNG PHÁP LÔGIC VÀ PHƯƠNG PHÁP LỊCH SỬ2. Ý nghĩa học tập môn họcTrang bị những hiểu biết về sự ra đời của đảng, đl Bồi dưỡng niềm tin vào sự lãnh đạo của đảngGiúp sv vận dụng kiến thức chuyên ngành giải quyết những vấn đề thực tiễn theo đường lối

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptbgduongloicmdcsvn_cmodau_1447.ppt