Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam - Chương 5 Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN

-CHỨC NĂNG KINH TẾ CỦA NHÀ NƯỚC XHCN ĐẢM BẢO ỔN ĐỊNH KINH TẾ CHÍNH TRỊ THIẾT LẬP KHUÔN KHỔ PHÁP LUẬT ĐỊNH HƯỚNG CHO SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ THÔNG QUA CHIẾN LƯỢC KẾ HOẠCH HOÁ PHÁT TRIỂN KINH TẾ ĐẢM BẢO CHO NỀN KINH TẾ HOẠT ĐỘNG CÓ HIỆU QUẢ: CHỐNG ĐỘC QUYỀN, Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG HẠN CHẾ MẶT TIÊU CỤC CỦA CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG ->MỤC ĐÍCH DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, XÃ HỘI CÔNG BẰNG, DÂN CHỦ, VĂN MINH.

ppt23 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Lượt xem: 1681 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam - Chương 5 Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCNI. KHÁI NIỆMKINH TẾ THỊ TRƯỜNG LÀ TRỠNH ĐỘ PHỎ TRIỂN CAO CỦA KINH TẾ HÀNG HÚA MÀ Ở ĐÚ CỎC YẾU TỐ ĐẦU VÀO VÀ ĐẦU RA CỦA QUỎ TRỠNH SẢN XUẤT ĐỀU ĐƯỢC MUA BỎN THỤNG QUA THỊ TRƯỜNG. Kinh tế thị trường là trình độ phát triển cao của kinh tế hàng hóaKinh tế hàng hóaKinh tế thị trườngKinh tế hàng húa giản đơn.Kinh tế hàng hoáKinh tếtự nhiên Tự sản xuất - Tự tiêu dùngXuất hiện sở hữu nhà nướcNhà nước điều tiết nền kinh tế Xu hướng khu vực hoá, toàn cầu hoáCơ chế kinh tế hỗn hợpTự do cạnh tranh, nhà nước chưa điều tiết kinh tếCơ chế thị trường tự điều chỉnhHàng hoá chưa mang tính phổ biến, tồn tại xen kẽ với kinh tế tự cung tự cấp.Kinh tế hàng hoá giản đơnKinh tế thị trường Kinh tế thị trường tự do Kinh tế thị trường hỗn hợpTạo động lực phát triển lực lượng sản xuất II. SỰ CẦN THIẾT PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở VN Kích thích tính năng động, sáng tạo của các chủ thể kinh tế SỰ CẦN THIẾT PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở VN Thúc đẩy phân công lao động sáng tạo SỰ CẦN THIẾT PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở VN Thúc đẩy quá trình tích tụ và tập trung sản xuất SỰ CẦN THIẾT PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở VN 1. Cơ chế quản lý kinh tế thời kỳ trước đổi mớiCơ chế kế hoạch hóa tập trung quan liêu, bao cấpNhu cầu đổi mới cơ chế quản lý kinh tế2. Sự hình thành tư duy của Đảng về kinh tế thị trường trong thời kỳ đổi mớiTư duy của Đảng về kinh tế thị trường từ ĐH VI – ĐH VIIITư duy của Đảng về kinh tế thị trường từ ĐH IX– ĐH XIV. TiẾP TỤC HOÀN THIỆN THỂ CHẾ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 1. Mục tiêu và quan điểm cơ bảnMục tiêu & Quan điểm hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCNThể chế kinh tế và thể chế kinh tế thị trường2. Một số chủ trương tiếp tục hoàn thiện thể chế KTTTHoàn thiện thể chế về vai trò lđ của Đảng, q.lý của NN và sự thgia của các tổ chức q.chúng vào quá trình phát triển KT-XHHoàn thiện thể chế đảm bảo pt đồng bộ các yếu tố thị trường và phát triển đồng bộ các loại thị trườngHoàn thiện thể chế gắn tăng trưởng KT với tiến bộ, công bằng XH trong từng bước, từng chính sách phát triểnThống nhất nhận thức về KTTT định hướng XHCNHoàn thiện thể chế về SH và các thành phần KT, loại hình DN và các hình thức sx KD.ƯU ĐIỂM CỦA CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNGKỚCH THỚCH TỚNH NĂNG ĐỘNG CỦA NỀN KINH TẾ(sàn giao dịch chứng khoán Vietcombank)ƯU ĐIỂM CỦA CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG TẠO SỰ THÍCH ỨNG TỰ PHỎT GIỮA CUNG VÀ CẦUƯU ĐIỂM CỦA CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG KỚCH THỚCH ĐỔI MỚI KỸ THUẬT HỢP LÝ HÚA SẢN XUẤTƯU ĐIỂM CỦA CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG PHÕN PHỐI NGUỒN LỰC MỘT CỎCH TỐI ƯU ƯU ĐIỂM CỦA CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG MỀM DẺO CÚ KHẢ NĂNG THỚCH NGHI CAO VỚI BIẾN ĐỔI CỦA NỀN KINH TẾ.KHI XUẤT HIỆN ĐỘC QUYỀN, HIỆU LỰC CỦA CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG BỊ GIẢM TỎC DỤNGKHUYẾT TẬT CỦA CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNGKHUYẾT TẬTDO LỢI NHUẬN CỎC DN KHAI THỎC CẠN KIỆT TÀI NGUYỜN, GÕY Ụ NHIỄM MỤI TRƯỜNGPHÕN PHỐI THU NHẬP KHỤNG CỤNG BẰNGNỀN KINH TẾ XẢY RA KHỦNG HOẢNG, LẠM PHỎT, THẤT NGHIỆP.CHỨC NĂNG KINH TẾ CỦA NHÀ NƯỚC XHCNĐẢM BẢO ỔN ĐỊNH KINH TẾ CHÍNH TRỊTHIẾT LẬP KHUÔN KHỔ PHÁP LUẬTĐỊNH HƯỚNG CHO SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ THÔNG QUA CHIẾN LƯỢC KẾ HOẠCH HOÁ PHÁT TRIỂN KINH TẾĐẢM BẢO CHO NỀN KINH TẾ HOẠT ĐỘNG CÓ HIỆU QUẢ: CHỐNG ĐỘC QUYỀN, Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNGHẠN CHẾ MẶT TIÊU CỤC CỦA CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNGMỤC ĐÍCH DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, XÃ HỘI CÔNG BẰNG, DÂN CHỦ, VĂN MINH.NHÀ NƯỚC XHCN CÓ CÁC CHỨC NĂNG KINH TẾ SAU SỰ ĐIỀU TIẾT VĨ MÔ CỦA NHÀ NƯỚC XHCN

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptbgduongloicmdcsvn_c5_0846.ppt