• Văn hóa chính trị và việc nâng cao văn hóa chính trị ở nước ta hiện nayVăn hóa chính trị và việc nâng cao văn hóa chính trị ở nước ta hiện nay

  Có thể nói văn hóa mang thế mạnh đặc thù, là nhân tố duy nhất có thể thâm nhập vào mọi lĩnh vực và hiện hình trong sức mạnh tổng hợp của mọi quốc gia. Nhìn rộng ra, chúng ta thấy một quốc gia muốn trở thành cường quốc khu vực hay thế giới thì nền văn hoá của quốc gia đó phải có sức hút trên phạm vi khu vực hay thế giới. Còn đối với một nước vừa và ...

  doc31 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 04/08/2016 | Lượt xem: 5421 | Lượt tải: 31

 • Kinh tế thị trường và kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt NamKinh tế thị trường và kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

  Hoàn thiện thể chế KTTT định hướng XHCN Hình thành và phát triển cơ cấu kinh tế hợp lý Củng cố nội lực của nền kinh tế, chủ động hội nhập quốc tế

  ppt42 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 04/08/2016 | Lượt xem: 849 | Lượt tải: 4

 • Câu hỏi trắc nghiệm kinh tế chính trịCâu hỏi trắc nghiệm kinh tế chính trị

  139- Biểu hiện của quy luật giá trị thặng dư trong giai đoạn chủ nghĩa tư bản độc quyền là: a. Lợi nhuận bình quân và giá cả sản xuất. b. Giá trị và giá cả thị trường. c. Lợi nhuận độc quyền cao d. Cả a và c. 140- Cơ chế điều tiết kinh tế của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước là: a. Thị trường cạnh tranh, độc quyền tư nhân và điều tiế...

  pdf22 trang | Chia sẻ: phanlang | Ngày: 25/04/2015 | Lượt xem: 2925 | Lượt tải: 8

 • Một số vấn đề lý luận về lạm phát và mối quan hệ giữa lạm phát và tăng trưởng kinh tếMột số vấn đề lý luận về lạm phát và mối quan hệ giữa lạm phát và tăng trưởng kinh tế

  một số vấn đề lý luận về lạm phát và mối quan hệ giữa lạm phát và tăng trưởng kinh tế. Lời mở đầu Trong đời sống hàng ngày, lạm phát là một trong những vấn đề của kinh tế học vĩ mô. Nó đã trở thành mối quan tâm lớn của các nhà chính trị và công chúng. Lạm phát dã được đề cập rất nhiều trong các công trình nghiên cứu của các nhà kinh tế . Để triển...

  doc17 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 04/09/2013 | Lượt xem: 2140 | Lượt tải: 6

 • Một số vấn đề cơ bản về kinh tế thị trường định hưỡng xã hội chủ nghĩa ở Việt NamMột số vấn đề cơ bản về kinh tế thị trường định hưỡng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

  MỤC LỤC A. MỞ ĐẦU . 1 B. NỘI DUNG . 2 I.SỰ CẦN THIẾT KHÁCH QUAN PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ 2 1. Quan niệm về kinh tế thị trường 2 2. Đặc trưng của kinh tế thị trường 3 3. Sự cần thiết khách quan phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 5 II. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CH...

  doc25 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 03/09/2013 | Lượt xem: 1375 | Lượt tải: 5

 • Những vấn đề pháp lý và thực tiễn về hoạt động chống khủng bố quốc tế trong giai đoạn hiện nayNhững vấn đề pháp lý và thực tiễn về hoạt động chống khủng bố quốc tế trong giai đoạn hiện nay

  MỞ ĐẦU1 NỘI DUNG1 I. Nhận thức chung về khủng bố. 1 1. Khái niệm về khủng bố, chống khủng bố. 1 2. Đặc điểm của khủng bố. 2 II. Sự cần thiết của hoạt động chống khủng bố. 3 III. Những vấn đề pháp lý và thực tiễn về hoạt động chống khủng bố trong giai đoạn hiện nay. 4 1. Những vấn đề pháp lý về hoạt động chống khủng bố. 4 1.1. Các văn bản ph...

  doc11 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 03/09/2013 | Lượt xem: 1584 | Lượt tải: 4

 • Hệ thống chính trị Anh và Bắc IrelandHệ thống chính trị Anh và Bắc Ireland

  HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ ANH VÀ BẮC IRELAND 1.Lịch sử 2.Chính phủ và chính trị 3.Luật pháp 4.Chính trị Anh 5.Vương quyền Các chính đảng 1.Lịch sử 2.Chính quyền địa phương 3.Hành pháp 4.Các Bộ của Chính phủ 5.Lập pháp .

  doc15 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 03/09/2013 | Lượt xem: 1339 | Lượt tải: 0

 • Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ởHoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở

  HOÀN THIỆN THỂ CHẾ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM PERFECTING THE STATUTE OF SOCIALISTORIENTED MARKET ECONOMY OF VIETNAM LÊ THẾ GIỚI Đại học Đà Nẵng TÓM TẮT Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một vấn đề .

  pdf14 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 03/09/2013 | Lượt xem: 1322 | Lượt tải: 2

 • Câu hỏi ôn tập trắc nghiệm kinh tế chính trịCâu hỏi ôn tập trắc nghiệm kinh tế chính trị

  1. Hình thức quan hệ tài chính giữa nhà nước và doanh nghiệp bao gồm những gì? Thuế, trợ cấp và mua bán các quỹ tiền tệ. 2. Cấu trúc của thị trường tài chính là: Thị trường tiền tệ và thị trường vốn. 3. Đặc điểm của tài chính trong nền kinh tế thị trường là gì? Vận động theo quy luật và sinh lời. 4. Để một nền kinh tế thị trường hoạt độ...

  doc8 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 03/09/2013 | Lượt xem: 1393 | Lượt tải: 2

 • Bài giảng kinh tế chính trịBài giảng kinh tế chính trị

  NHẬP MÔN KINH TẾ CHÍNH TRỊ Chương 1: ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP, CHỨC NĂNG CỦA KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC - LÊNIN I. LƯỢC SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN MÔN KINH TẾ CHÍNH TRỊ Với tư cách là môn khoa học độc lập, kinh tế chính trị ra đời vào thời kỳ hình thành phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. Thuật ngữ KTCT lần đầu tiên được nhà kinh tế người ...

  doc101 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 03/09/2013 | Lượt xem: 1328 | Lượt tải: 10