• Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin - Chương 3 Chủ nghĩa duy vật lịch sửBài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin - Chương 3 Chủ nghĩa duy vật lịch sử

  Giai cấp là những tập đoàn người mà tập đoàn này có thể chiếm đoạt lao động của tập đoàn khác, do chỗ các tập đoàn đó có địa vị khác nhau trong một chế độ kinh tế xã hội nhất định”.

  ppt52 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 10/08/2016 | Lượt xem: 873 | Lượt tải: 3

 • Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin - Chương 2 Phép biện chứng duy vậtBài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin - Chương 2 Phép biện chứng duy vật

  Do khả năng và hiện thực vừa mâu thuẫn lại vừa thống nhất với nhau, nên: Phải tính toán mọi khả năng có thể xảy ra. Không tuyệt đối hóa khả năng trong xây dựng các giải pháp. Phải chú ý điều kiện, hoàn cảnh để một khả năng thành hiện thực

  ppt54 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 10/08/2016 | Lượt xem: 1390 | Lượt tải: 2

 • Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin - Chương 1 Chủ nghĩa duy vật biện chứngBài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin - Chương 1 Chủ nghĩa duy vật biện chứng

  Chủ nghĩa duy vật biện chứng là lý luận triết học Mác – Lênin – trình độ cao nhất của chủ nghĩa duy vật Chủ nghĩa duy vật biện chứng coi mọi vật thể không phải là vật chất mà chỉ là những dạng cụ thể (biểu hiện cụ thể) của vật chất Chủ nghĩa duy vật biện chứng yêu cầu con người phải tôn trọng k...

  ppt15 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 10/08/2016 | Lượt xem: 3480 | Lượt tải: 7

 • Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin - Chương 0 Mở đầuBài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin - Chương 0 Mở đầu

  Triết học là tri thức có tính khái quát cao nhất về thế giới Triết học ra đời sớm nhất (VI tr. CN) Triết học có vai trò rất lớn tới thái độ sống và phương pháp tư duy

  ppt14 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 10/08/2016 | Lượt xem: 750 | Lượt tải: 0

 • Những vấn đề ôn tập môn: Triết học Mác - LêninNhững vấn đề ôn tập môn: Triết học Mác - Lênin

  Nguyên tắc phát triển gợi mở cho chúng ta điều gì trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ta hiện nay Ngày nay mặc dù CNXH đang ở thế thoái trào, song những cơ sở vật chất và XH của thời đại mới ngày càng chín muồi. Từ những thành công và chưa thành công của quá trình cải tổ, đổi mới, Đảng cộng sản các nước đã và đang rút ra những bài học ...

  docx28 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 10/08/2016 | Lượt xem: 756 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Khái quát lịch sử hình thành, phát triển của triết học Mác – Lê NinBài giảng Khái quát lịch sử hình thành, phát triển của triết học Mác – Lê Nin

  Trong tác phẩm “Chủ nghĩa đế quốc giai đoạn tột cùng của chủ nghĩa tư bản” (1916). V.I. Lênin chỉ ra tính chất ăn bám và bóc lột của chủ nghĩa đế quốc, đồng thời chỉ ra vai trò của đảng cộng sản trong thực hiện chuyên chính vô sản. Trong tác phẩm “Nhà nước và cách mạng” (1917). V.I.Lênin chỉ ra nhiệm vụ cơ bản của giai cấp vô sản trong cách mạng v...

  ppt26 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 10/08/2016 | Lượt xem: 1561 | Lượt tải: 7

 • 689 câu trắc nghiệm kinh tế chính trị Mác - lênin có đáp án689 câu trắc nghiệm kinh tế chính trị Mác - lênin có đáp án

  Câu 688. Thuật ngữ chỉ mối liên hệ chặt chẽ giữa lý thuyết kinh tế với khía cạnh thực tiễn của hoạt động chính trị gọi là: a. Học thuyết kinh tế b. Kinh tế chính trị c. Kinh tế vĩ mô d. Hoạt động kinh tế - xã hội Câu 689. Tên gọi chỉ mức độ phúc lợi vật chất của một cá nhân hay hộ gia đình được tính bằng số lượng hàng hoá và dịch vụ được tiê...

  pdf123 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 10/08/2016 | Lượt xem: 3459 | Lượt tải: 5

 • Chủ đề Phân tích giá trị học thuyết Âm dương – Ngũ hànhChủ đề Phân tích giá trị học thuyết Âm dương – Ngũ hành

  Các yếu tố của ngũ hành không tồn tại tĩnh, bị động mà chúng là những yếu tố hoạt động (hành), liên hệ, tương tác, thâm nhập, chuyển hóa lẫn nhau, nên còn gọi là NĂM TÁC NHÂN. Các Âm dương gia đã chia sự tác động lẫn nhau của Ngũ hành thành bốn quá trình mâu thuẫn, thống nhất nhau là: TƯƠNG SINH – TƯƠNG KHẮC – TƯƠNG THỪA – TƯƠNG VŨ.

  docx2 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 10/08/2016 | Lượt xem: 1026 | Lượt tải: 2

 • 24 vấn đề trong thi học kỳ môn Mác-Lê 224 vấn đề trong thi học kỳ môn Mác-Lê 2

  Ý nghĩa của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của hệ thống XHCN thế giới Hơn 70 năm, kể từ Cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi, CNXH hiện thực đã trải qua một thời kỳ phát triển rực rõ, cố những thành tựu to lớn và đã phát tác dụng mạnh mẽ đến tiến trình phát triển của xã hội loài người. Điều này cho thấy, những thành tựu của CNXH đống góp cho...

  pdf34 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 10/08/2016 | Lượt xem: 723 | Lượt tải: 1

 • Những thiếu sót của chủ nghĩa duy vật trước mác nói chung và chủ nghĩa duy vật của Phoiơbắc nói riêng về lĩnh vực xã hộiNhững thiếu sót của chủ nghĩa duy vật trước mác nói chung và chủ nghĩa duy vật của Phoiơbắc nói riêng về lĩnh vực xã hội

  C. Mác và Ph. Ăngghen là những người đầu tiên đã phê phán tính chất duy tâm về lĩnh vực xã hội của chủ nghĩa duy vật cũ nói chung, chủ nghĩa duy vật của Phoiơbắc nói riêng để đưa quan điểm duy vật biện chứng vào việc nghiên cứu xã hội, sáng tạo ra chủ nghĩa duy vật lịch sử, tạo ra bước ngoặt cách mạng trong lịch sử triết học. Với sự ra đời của...

  pdf9 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 10/08/2016 | Lượt xem: 742 | Lượt tải: 0