• Tìm hiểu về một Data Center - Kỳ 6: Hệ thống tiếp đất và chống sétTìm hiểu về một Data Center - Kỳ 6: Hệ thống tiếp đất và chống sét

  Phải đảm bảo chức năng ngắt sét cả về nguồn điện, cũng như việc lan truyền sét đến các hệ thống khác trong Trung tâm Dữ liệu.  Hệ thống phải đảm bảo tiếp đất cho toàn bộ thiết bị trong Trung tâm Dữ liệu.  Các thiết bị tiếp đất phải đảm bảo các tiêu chuẩn của ngành viễn thông, điện lực.  Các thiết bị chống sét phải được lắp đặt và bảo vệ the...

  pdf2 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 13/04/2013 | Lượt xem: 1453 | Lượt tải: 0

 • Beginning JSP 2: From Novice to ProfessionalBeginning JSP 2: From Novice to Professional

  Table of Contents Beginning JSP 2—From Novice to Professional Introduction Chapter 1 - Creating Your First JSP Page Chapter 2 - Learning How HTML Works Chapter 3 - Introducing JSP Chapter 4 - Working with Data Chapter 5 - Making Decisions, Decisions Chapter 6 - Reusing Code Chapter 7 - Performing Time Management Chapter 8 - Using JSP and ...

  chmChia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 13/04/2013 | Lượt xem: 1111 | Lượt tải: 0

 • Beginning JSF™ 2 APIs and JBoss® SeamBeginning JSF™ 2 APIs and JBoss® Seam

  About the Author. ix About the Technical Reviewer. xi Chapter 1 Getting Started with JSF. 1 Chapter 2 Using Forms. 29 Chapter 3 Validating Input. 67 Chapter 4 Creating an E-shop.101 Chapter 5 Creating Custom Components . 151 Chapter 6 Providing a Common Layout for Your Pages . 173 Chapter 7 Building Interactive Pages with Ajax . 183 Chapter 8 Using...

  pdf314 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 13/04/2013 | Lượt xem: 1555 | Lượt tải: 0

 • Beginning HibernateBeginning Hibernate

  About the Authors . xv About the Technical Reviewer . xvi Acknowledgments xvii Introduction . xviii ■Chapter 1: An Introduction to Hibernate 3.5 1 ■Chapter 2: Integrating and Configuring Hibernate . 9 ■Chapter 3: Building a Simple Application 27 ■Chapter 4: The Persistence Life Cycle . 61 ■Chapter 5: An Overview of Mapping 77 ■Chapter 6: Mapping wi...

  pdf401 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 13/04/2013 | Lượt xem: 1572 | Lượt tải: 0

 • Beginning Google SketchUp for 3D PrintingBeginning Google SketchUp for 3D Printing

  ■Contents v􀀁 ■About the Author . xii􀀁 ■About the Technical Reviewer xiii􀀁 ■Acknowledgments xiv􀀁 ■Introduction xv Part 1: Getting Your Feet Wet . 1􀀁 ■Chapter 1: The Ins and Outs of Google SketchUp and Shapeways 3􀀁 ■Chapter 2: First 3D Printout 27􀀁 Part 2: Starting from Scratch . 49􀀁 ■Chapter 3: Getting Your Juices Flowing 51􀀁 ■Chapter 4: 3D...

  pdf329 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 13/04/2013 | Lượt xem: 1819 | Lượt tải: 2

 • Beginning Google Maps API 3Beginning Google Maps API 3

  Polygons are very similar to polylines. The main difference is that in a polygon the starting point and the end point are always connected, making it into a closed figure (Figure 8-6). So ,where polylines mark routes, polygons mark areas. This makes them the perfect choice for marking areas such as countries or

  pdf329 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 13/04/2013 | Lượt xem: 1464 | Lượt tải: 0

 • Beginning Game Development with Python and Pygame - From Novice to ProfessionalBeginning Game Development with Python and Pygame - From Novice to Professional

  About the Author . xv About the Technical Reviewer xvii Acknowledgments xix Introduction . xxi ■CHAPTER 1 Introducing Python 1 ■CHAPTER 2 Exploring Python . 19 ■CHAPTER 3 Introducing Pygame 41 ■CHAPTER 4 Creating Visuals . 67 ■CHAPTER 5 Making Things Move . 91 ■CHAPTER 6 Accepting User Input 111 ■CHAPTER 7 Take Me to Your Leader . 139 ■CHAPTER 8 Mo...

  pdf342 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 13/04/2013 | Lượt xem: 1458 | Lượt tải: 0

 • Beginning Django E - CommerceBeginning Django E - Commerce

  About the Author xi ■About the Technical Reviewer . xii ■Acknowledgments xiii ■Introduction xiv ■Chapter 1: Best Laid Plans .1 ■Chapter 2: Creating a Django Site 17 ■Chapter 3: Models for Sale 39 ■Chapter 4: The Shopping Cart 79 ■Chapter 5: Site Checkout & Orders 109 ■Chapter 6: Creating User Accounts 153 ■Chapter 7: Product Images 173 ■Chapter 8: ...

  pdf408 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 13/04/2013 | Lượt xem: 1487 | Lượt tải: 1

 • Beginning DB2 - From Novice to ProfessionalBeginning DB2 - From Novice to Professional

  About the Author . xix About the Technical Reviewer xxi Acknowledgments xxiii Introduction . xxv PART 1 ■ ■ ■ Getting Started ■CHAPTER 1 What Is DB2 and Where Can I Get It? 3 ■CHAPTER 2 Installing DB2 for Linux and Windows 11 PART 2 ■ ■ ■ Beginning Administration with DB2 Express Edition ■CHAPTER 3 DB2 Wizards: The Fast Path to Working with Your Ne...

  pdf543 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 13/04/2013 | Lượt xem: 1414 | Lượt tải: 0

 • Bảo vệ dữ liệu bằng ổ đĩa di độngBảo vệ dữ liệu bằng ổ đĩa di động

  Hiện nay, không có loại dữ liệu nào là không nhạy cảm. Bất kể đó là danh sách khách hàng, doanh số bán hàng, dự án tài chính hoặc mẫu thiết kế sản phẩm mới, bạn không thể để những thông tin của mình gặp rủi ro một khi rơi vào tay kẻ xấu. Bạn nên trang bị một phương tiện lưu trữ có khả năng mã hóa.

  pdf1 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 13/04/2013 | Lượt xem: 1111 | Lượt tải: 0