• Bài giảng môn Tin đại cương - Chương 1: Phương pháp giải quyết bài toán bằng máy tính sốBài giảng môn Tin đại cương - Chương 1: Phương pháp giải quyết bài toán bằng máy tính số

  Khi ứng dụng ở trạng thái 'Pause', người debug có thể thực hiện các lệnh sau: Chọn menu Run.End để kết thúc việc chạy ứng dụng. Chọn menu Run.Restart để kết thúc việc chạy ứng dụng rồi bắt đầu chạy lại từ đầu. Chọn menu Run.Break để dừng đột ngột việc chạy ứng dụng, lệnh đang thực hiện sẽ được đánh dấu để ta dễ theo dõi. Chức năng này g...

  pptx21 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Tin đại cương - Chương 1: Phương pháp giải quyết bài toán bằng máy tính sốBài giảng Tin đại cương - Chương 1: Phương pháp giải quyết bài toán bằng máy tính số

  Khi ứng dụng ở trạng thái 'Pause', người debug có thể thực hiện các lệnh sau: Chọn menu Run.End để kết thúc việc chạy ứng dụng. Chọn menu Run.Restart để kết thúc việc chạy ứng dụng rồi bắt đầu chạy lại từ đầu. Chọn menu Run.Break để dừng đột ngột việc chạy ứng dụng, lệnh đang thực hiện sẽ được đánh dấu để ta dễ theo dõi. Chức năng này g...

  pdf349 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu nhập môn Tin học đại cươngTài liệu nhập môn Tin học đại cương

  1. Biểu diễn thông tin trên máy tính Phương pháp để biểu diễn các ký tự trong máy tính là thiết kế một bộ mã. Ý nghĩa của cách thiết kế này là các ký tự khác nhau sẽ được đặc trưng bởi một nhóm bit duy nhất khác nhau. Thông tin sẽ được mã hóa thành một chuỗi bit trong bộ nhớ hoặc ở các thiết bị lưu trữ.

  pdf23 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Tin học văn phòng - Chương 1: Tổng quan về máy tính điện tửTin học văn phòng - Chương 1: Tổng quan về máy tính điện tử

  Thông tin là gì? Hãy vẽ mô hình và mô tả khái quát quá trình xử lý thông tin trong máy tính? 6. Đơn vị đo thông tin trong máy tính điện tử là gì? Kể tên một số đơn vị đo thông tin mà bạn biết. 7. Trình bày hệ đếm nhị phân, bát phân, thập phân, thập lục phân.

  pdf64 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0

 • Tin học văn phòng - Chương 2: Hệ điều hànhTin học văn phòng - Chương 2: Hệ điều hành

  Một số lưu ý  Thư mục là tập tin ở dạng đặc biệt.  Không chứa dữ liệu thông thường mà chứa các tập tin và các thư mục khác.  Thư mục cấp cao nhất trên đĩa là thư mục gốc, ký hiệu \  Thư mục đang làm việc là thư mục hiện hành.  Tên thư mục tuân thủ quy tắc đặt tên của tập tin nhưng không có phần mở rộng

  pdf24 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Tin học văn phòng - Chương 3: Một số chương trình ứng dụngTin học văn phòng - Chương 3: Một số chương trình ứng dụng

  Tìm kiếm tài liệu (Google, Bing, Yahoo, ) Lưu trữ tài liệu (Google Drive, DropBox, ) Gửi/Nhận thư điện tử (gmail, yahoo mail, ) Giải trí  Đọc báo (thanhnien.com.vn, tuoitre.vn, )  Chia sẻ video (youtube.com)  Nghe nhạc (mp3.zing, nhacso.net, )  Chat (yahoo, skype, )  Game

  pdf24 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0

 • Tin học văn phòng - Chương 4: Ứng dụng soạn thảo văn bảnTin học văn phòng - Chương 4: Ứng dụng soạn thảo văn bản

  Word có mấy chức năng chính? Hãy liệt kê các chức năng đó? 2. Có mấy cách để mở mới một trang Word văn bản? Hãy liệt kê?. 3. Có mấy cách để lưu một trang Word văn bản? Hãy liệt kê?. 4. Hãy trình bày các bước để định dạng ký tự Font? 5. Hãy trình bày các bước để định dạng trang in trong văn bản? 6. Liệt kê cách để phóng to chữ đầu tiên tron...

  pdf55 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Tin học văn phòng - Chương 4 Soạn thảo văn bảnTin học văn phòng - Chương 4 Soạn thảo văn bản

  Chọn menu Insert 1: Tạo Header 2: Tạo Footer 3: Đánh số trang 4: Mẫu được hỗ trợ của Header hoặc chọn Edit Header để tự định nghĩa cho Header

  pdf27 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Tin học văn phòng - Chương 5: Ứng dụng bảng tínhTin học văn phòng - Chương 5: Ứng dụng bảng tính

  Lƣu Ý 2/ Các loại tham chiếu tuyệt đối: * Tuyệt đối dòng, cột : $A$2 (khi sao chép : dòng cột không thay đổi) * Tuyệt đối dòng : A$2

  pdf13 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Tin học văn phòng - Chương 5: Định dạng bảng tínhTin học văn phòng - Chương 5: Định dạng bảng tính

  Câu hỏi thảo luận: 1. Làm sao để chèn thêm 1 dòng, 1 cột? 2. Làm sao để chèn thêm nhiều dòng, nhiều cột?

  pdf32 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0