• Lý thuyết Tài chính - Tiền tệ - Chương 1: Đại cương về tài chínhLý thuyết Tài chính - Tiền tệ - Chương 1: Đại cương về tài chính

  Lý thuyết Tài chính - Tiền tệ - Chương 1: Đại cương về tài chính thị trường tài chính Các chỉ đề tài chính Cơ sở hạ tần tài chính

  pdf5 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 06/04/2020 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Tài chính ngân hàng - Yếu tố xúc tiến – truyền thôngTài chính ngân hàng - Yếu tố xúc tiến – truyền thông

  PR là một hoạt động liên tục được lên kế hoạch nhằm nỗ lực hiết lập và duy trì uy tín, tình cảm và sự hiểu biết lẫn nhau của một tổ chức và công chúng” – Theo viện Quan hệ công chúng Anh. “PR bao gồm tất cả các hình thức giao tiếp được lên kế hoạch cả trong nội bộ và bên ngoài tổ chức, giữa một tổ chức và công chúng của nó nhằm đạt những mục ...

  pdf25 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 06/04/2020 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Tài chính ngân hàng - Chiến lược marketing ngân hàngTài chính ngân hàng - Chiến lược marketing ngân hàng

  Định vị thị trường c. Chiến lược định vị  Xác định vị thế đối thủ cạnh tranh  Nhận thức của người tiêu dùng về các đối thủ cạnh tranh  Sự ưa chuộng của người tiêu dùng  Ra quyết định

  pdf22 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 06/04/2020 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Các công cụ phái sinh tín dụng, thực trạng và khả năng ứng dụng tại Việt NamCác công cụ phái sinh tín dụng, thực trạng và khả năng ứng dụng tại Việt Nam

  Hợp đồng quyền chọn tín dụng cũng có thể được sử dụng để bảo vệ ngân hàng trước rủi ro chi phí vay vốn tăng do chất lượng tín dụng của ngân hàng giảm. Ví dụ, một ngân hàng lo ngại rằng mức xếp hạng tín dụng của nó sẽ có thể giảm trước khi ngân hàng phát hành các trái phiếu dài hạn để huy động thêm vốn do vậy ngân hàng có thể bị buộc phải trả một mứ...

  doc8 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 06/04/2020 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Thanh toán tín dụng và quốc tếThanh toán tín dụng và quốc tế

  Căn cứ vào chủ thể tín dụng: tín dụng thương mại, tín dụng ngân hàng, tín dụng nhà nước.  Căn cứ vào tính đảm bảo: tín dụng đảm bảo và tín dụng không đảm bảo.  Căn cứ vào mục đích sử dụng: tín dụng sản xuất và tín dụng phi sản xuất.  Căn cứ vào thời hạn của tín dụng: tín dụng ngắn hạn, tín dụng trung hạn và tín dụng dài hạn. 2.1. Tín dụn...

  pdf24 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 06/04/2020 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Tài chính ngân hàng - Tài chính quốc tếTài chính ngân hàng - Tài chính quốc tế

  Sự khủng hoảng xảy ra do chính sách tỷ giá hối đoái và chính sách tiền tệ không thống nhất với nhau. Số dư tín dụng tăng lên (Md) sẽ tạo ra áp lực giảm giá đồng tiền nội và để giữ mức tỷ giá cố định đòi hỏi NHTW phải bán dự trữ ngoại tệ. Điều này sẽ làm cho quỹ dự trữ ngoại hối của NHTW giảm đi, nhưng mức cung tiền tệ thì vẫn được giữ cố định...

  pdf43 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 06/04/2020 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Tài chính ngân hàng - Tín dụngTài chính ngân hàng - Tín dụng

  Tỉ lệ lạm phát - Thời hạn tín dụng - Tính thanh khỏan(mức độ nhanh hay chậm của việc chuyển một tài sản thành tịền mặt) của các khỏan cho vay - Rủi ro tín dụng - Hiệu quả họat động SXKD - Xu thế tự do hóa lãi suất - Chính sách điều tiết ,can thiệp của chính phủ

  pdf10 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 06/04/2020 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • Tài chính ngân hàng - Chương 2: Lý luận cơ bản về tiền tệTài chính ngân hàng - Chương 2: Lý luận cơ bản về tiền tệ

  Cơ chế đúc tiền này vừa hạn chế việc phát hành tiền không đủ giá quá mức vào lưu thông vừa góp phần tăng nguồn thu cho nhà nước . Qui định về chế độ lưu thông các dấu hiệu giá 3.2 Các chế độ tiền tệ: 3.2.1 Chế độ lưu thông tiền kim loại Chế độ đơn bản vị Chế độ song bản vị Chế độ bản vị vàng . Chế độ bản vị vàng có 3 đặc điểm:

  pdf22 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 06/04/2020 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Tài chính ngân hàng - Chương 1: Lý luận cơ bản về tài chínhTài chính ngân hàng - Chương 1: Lý luận cơ bản về tài chính

  Đặc điểm các bộ phận của hệ thống tài chính - Thị trường tài chính - Các định chế tài chính . Tài chính công . Tài chính doanh nghiệp . Các trung gian tài chính . Tài chính cá nhân hoặc hộ gia đình

  pdf11 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 06/04/2020 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chuyên đề thẩm định tín dụngBài giảng Chuyên đề thẩm định tín dụng

  Phân tích ñộ nhạy - Phân tích ñộ nhạy là kỹ thuật phân tích giúp thấy ñược sự thay ñổi của chỉ tiêu ñánh giá dự án khi các yếu tố tác ñộng ñến dự án biến ñộng. - Có 2 phương pháp phân tích: Phân tích ñộ nhạy một chiều và phân tích ñộ nhạy hai chiều. + Phân tích ñộ nhạy một chiều: chỉ phân tích riêng lẻ từng yếu tố + Phân tích ñộ nhạy hai chi...

  pdf45 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 06/04/2020 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0