• Cơ khí chế tạo máy - Chương 10: Khớp nốiCơ khí chế tạo máy - Chương 10: Khớp nối

  Môment xoắn tính toán khớp nối T K T T t   .   T: môment xoắn truyền trên trục K: hệ số làm việc [T]: môment xoắn cho phép khớp nối

  pdf28 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 16/01/2019 | Lượt xem: 21 | Lượt tải: 0

 • Cơ sở thiết kế máy - Chương 2: Các chỉ tiêu thiết kế máy và chi tiết máyCơ sở thiết kế máy - Chương 2: Các chỉ tiêu thiết kế máy và chi tiết máy

  2.12 Độ nhám bề mặt: Các cấp độ nhám bề mặt 2.13 Tiêu chuẩn hóa trong thiết kế: Những lợi điểm của tiêu chuẩn hóa:  Giảm chủng loại chi tiết máy thiết kế  Tăng chất lượng sản phẩm, tuổi thọ chi tiết máy  Bảo đảm tính lắp lẫn  Giảm công sức thiết kế Các cấp tiêu chuẩn tại Việt Nam:  Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN  Tiêu chuẩn ngành TCN  T...

  pdf21 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 16/01/2019 | Lượt xem: 22 | Lượt tải: 0

 • Cơ sở thiết kế máy - Chương 3: Truyền dẫn cơ khí trong máyCơ sở thiết kế máy - Chương 3: Truyền dẫn cơ khí trong máy

  Một số chú ý khi chọn sơ đồ động cho máy:  Chia thành nhiều cụm dẫn động bằng nhiều động cơ.  Tận dụng các loại động cơ có thể truyền dẫn trực tiếp không trung gian.  Sử dụng các chi tiết, cụm chi tiết tiêu chuẩn hoá.  Giảm tối đa các chi tiết truyền trung gian.  Tận dụng các chi tiết truyền trung gian tiêu chuẩn có giá thành thấp.  Cân...

  pdf9 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 16/01/2019 | Lượt xem: 21 | Lượt tải: 0

 • Cơ sở thiết kế máy - Chương 4: Bộ truyền đaiCơ sở thiết kế máy - Chương 4: Bộ truyền đai

  Tính toán đai thang:  Các công thức tính cần thiết:  Số dây đai Tính toán đai dẹt:  Các công thức tính cần thiết:  Chiều rộng đai  Ứng suất có ích cho phép  Trình tự tính toán 4.8 Tính toán bộ truyền đai:

  pdf14 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 16/01/2019 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Cơ sở thiết kế máy - Chương 5: Bộ truyền xíchCơ sở thiết kế máy - Chương 5: Bộ truyền xích

  Kiểm nghiệm theo hệ số an toàn Kiểm nghiệm theo số lần va đập trong 1s Tính toán theo độ bền mòn  Áp suất cho phép sinh ra trong bản lề  Hệ số điều kiện sử dụng  Công suất cho phép 5.7 Tính toán bộ truyền xích: Trình tự thiết kế bộ truyền xích

  pdf9 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 16/01/2019 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Cơ sở thiết kế máy - Chương 6: Bộ truyền bánh răngGiáo trình Cơ sở thiết kế máy - Chương 6: Bộ truyền bánh răng

  Kết cấu bánh răng cỡ nhỏ 6.13 Kết cấu và bôi trơn bộ truyền bánh răng: Kết cấu bánh răng cỡ trung Kết cấu bánh răng cỡ lớn Kết cấu bánh răng nón Bôi trơn bộ truyền bánh răng:  Khi vận tốc dài nhỏ hơn 12,5m/s chọn phương án ngâm dầu  Khi vận tốc dài lớn hơn 12,5m/s chọn phương án phun dầu Kết cấu khối bánh răng

  pdf24 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 16/01/2019 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Cơ sở thiết kế máy - Chương 10: TrụcCơ sở thiết kế máy - Chương 10: Trục

  10.6 Tính toán trục theo độ cứng: Môn học Cơ Sở Thiết Kế Máy Slide 9 Độ cứng uốn Chương 10: Trục Trần Thiên Phúc Tính toán tần số riêng của trục: Độ cứng xoắn:  Trục trơn:  Trục then: 10.7 Tính toán da

  pdf9 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 16/01/2019 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Cơ sở thiết kế máy - Chương 12: Ổ trượtCơ sở thiết kế máy - Chương 12: Ổ trượt

  12.5 Tính toán ổ trư Tính toán bôi trơn  Chỉ tiêu:  Trình tự. Tính toán bôi trơn  Với ổ quay c  Với ổ quay v Tính toán nhiệt c  Cơ sở tính to

  pdf9 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 16/01/2019 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0

 • Cơ sở thiết kế máy - Chương 14: Khớp nốiCơ sở thiết kế máy - Chương 14: Khớp nối

  14.1 Khái niệm chung 14.2 Nối trục 14.3 Ly hợp 14.4 Ly hợp tự động Chương 14 4: Khớp nối Trần Thiên Phúc

  pdf8 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 16/01/2019 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0

 • Cơ sở thiết kế máy - Chương 15: Lò xoCơ sở thiết kế máy - Chương 15: Lò xo

  5.1 Khái niệm chung 15.2 Vật liệu chế tạo lò xo 15.3 Lò xo xoắn ốc nén 15.4 Lò xo xoắn ốc kéo 15.5 Lò xo xoắn ốc xoắn 15.6 Lò xo lá Môn học Cơ Sở Thiết Kế Máy Slide 2 Chương 15 15.7 Lò xo đĩa Chương 15: Lò xo Trần Thiên Phúc

  pdf8 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 16/01/2019 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0