Trọng âm trong Tiếng Anh - Vũ Thị Mai Phương

Câu 12: A. popularity B. laboratory C. politician D. documentary Câu 13: A. imagine B. inhabit C. continue D. disappear Câu 14: A. periodic B. electric C. suspicious D. contagious Câu 15: A. advertise B. advantage C. adventure D. adverbial

pdf1 trang | Chia sẻ: phuongdinh47 | Lượt xem: 2086 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Trọng âm trong Tiếng Anh - Vũ Thị Mai Phương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Khóa học LTĐH môn Tiếng Anh – Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương Trọng âm trong Tiếng Anh Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 1 - Chọn phương án (A hoặc B, C, D) ứng với từ có trọng âm chính nhấn vào âm tiết có vị trí khác với ba từ còn lại trong mỗi câu. Câu 1: A. apply B. persuade C. reduce D. offer Câu 2: A. preservative B. congratulate C. preferential D. development Câu 3: A. president B. physicist C. inventor D. property Câu 4: A. economy B. unemployment C. communicate D. particular Câu 5: A. recommend B. volunteer C. understand D. potential Câu 6: A. elephant B. dinosaur C. buffalo D. mosquito Câu 7: A. abnormal B. initial C. innocent D. impatient Câu 8: A. significant B. convenient C. fashionable D. traditional Câu 9: A. catastrophe B. agriculture C. dictionary D. supervisor Câu 10: A. settle B. protect C. compose D. relate Câu11: A. organism B. attraction C. prevention D. engagement Câu 12: A. popularity B. laboratory C. politician D. documentary Câu 13: A. imagine B. inhabit C. continue D. disappear Câu 14: A. periodic B. electric C. suspicious D. contagious Câu 15: A. advertise B. advantage C. adventure D. adverbial Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương Nguồn : Hocmai.vn TRỌNG ÂM TRONG TIẾNG ANH (BÀI TẬP TỰ LUYỆN) Giáo viên: VŨ THỊ MAI PHƯƠNG

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf02_trong_am_ta_bttl_9412.pdf
Tài liệu liên quan