Bài tập đặc biệt về Amin - Aminoaxit - Peptit

Câu 29.[175011] Hai hợp chất hữu cơ X và Y có cùng công thức phân tử là C3H7NO2, đều là chất rắn ở điều kiện thường. Chất X phản ứng với dung dịch NaOH, giải phóng khí. Chất Y có phản ứng trùng ngưng. Các chất X và Y lần lượt là

pdf4 trang | Chia sẻ: phanlang | Lượt xem: 1559 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài tập đặc biệt về Amin - Aminoaxit - Peptit, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfmoon048_baitapdacbietveamin_aminoaxit_baitaptuluyen_cb_da__5888.pdf
  • pdfmoon048_baitapdacbietveamin_aminoaxit_baitaptuluyen_nc_da__177.pdf
Tài liệu liên quan