Tổng kết phần văn bản nhật dụng

Vẻ đẹp trong phong cách Hồ Chí Minh là sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống văn hóa dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại, giữa vĩ đại và giản dị. Nguy cơ chiến tranh hạt nhân đe dọa toàn thế giới và sự sống trên trái đất. Cuộc chạy đua vũ trang vô cùng tốn kém và cướp đi của thế giới những điều kiện để phát triển, để loại trừ nạn đói, nạn thất học và khắc phục nhiều bệnh tật cho hàng trăm triệu con người, nhất là ở những nước chậm phát triển. Chiến tranh hạt nhân là điều vô cùng phi lý, phản văn minh vì nó tiêu diệt mọi sự sống. Vì vậy đấu tranh cho hòa bình, ngăn chặn và xóa nguy cơ chiến tranh hạt nhân là nhiệm vụ thiết thân và cấp bách của mỗi người, của toàn thể loài người

ppt9 trang | Chia sẻ: phanlang | Lượt xem: 3194 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tổng kết phần văn bản nhật dụng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 131-132, TỔNG KẾT PHẦN VĂN BẢN NHẬT DỤNG A.Lí thuyết I. Ôn tập khái niệm, đặc điểm văn bản nhật dụng - Văn bản nhật dụng là loại văn bản đề cập, bàn luận, thuyết minh, tường thuật, miêu tả, đánh giá,... về những vấn đề, những hiện tượng gần gũi, bức xúc với cuộc sống của con người và cộng đồng. Văn bản nhật dụng không phải là khái niệm thể loại văn học, cũng không chỉ là kiểu văn bản. Nó chỉ đề cập tới chức năng, đề tài và tính cập nhật của văn bản nhật dụng (nghĩa là văn bản nhật dụng có thể sử dụng mọi thể loại mọi kiểu văn bản) - Tính cập nhật của nội dung văn bản: Kịp thời đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của cuộc sống hàng ngày - cuộc sống hiện địa thể hiện rõ ở chức năng - đề tài (đề tài có tính chất cập nhật). Văn bản nhật dụng tạo điều kiện tích cực để thực hiện nguyên tắc giúp HS hòa nhâp với xã hội. - Văn bản nhật dụng có thế mạnh riêng giúp HS thâm nhập cuộc sống thực tế. - Tính văn chương của văn bản nhật dụng: Không phải là yêu cầu cao, nhưng là yêu cầu quan trọng mới chuyển tải một cách cao nhất - sâu sắc - thấm thía tới người đọc về tính chất thời sự nóng hổi của vấn đề mà văn bản đề cập. ?Thế nào là văn bản nhật dụng? ? Thế nào là tính cập nhật của văn bản nhật dụng? ?Yêu cầu về tính văn chương được đặt ra với văn bản nhật dụng như thế nào? Tiết 131-132, TỔNG KẾT PHẦN VĂN BẢN NHẬT DỤNG A.Lí thuyết I. Ôn tập khái niệm, đặc điểm văn bản nhật dụng II.Nội dung của văn bản nhật dụng - Đề tài của văn bản có tính cập nhật, gắn với cuộc sống bức thiết hàng ngày, gắn với những vấn đề cơ bản của cộng đồng. Cái thường nhật, gắn với những vấn đề lâu dài của sự phát triển lịch sử xã hội. - Tất cả các vấn đề luôn được các phương tiện thông tin đại chúng nhắc đến, được xã hội và địa phương quan tâm. - Nội dung của văn bản nhật dụng còn là nội dung chủ yếu của nhiều nghị quyết, chỉ thị của Đảng và nhà nước, của nhiều thông báo, công bố của các tổ chức quốc tế (Thế giới quan tâm). ? Văn bản nhật dụng có những đặc điểm gì về mặt nội dung? A.Lí thuyết I. Ôn tập khái niệm, đặc điểm văn bản nhật dụng II.Nội dung của văn bản nhật dụng III. Hình thức văn bản nhật dụng - Phương thức biểu đạt của văn bản nhật dụng khá phong phú, đa dạng (kết hợp nhiều phương thức biểu đạt trong một văn bản). - Giống như tác phẩm văn chương, văn bản nhật dụng thường không chỉ dùng một phương thức biểu đạt mà kết hợp nhiều phương thức biểu đạt để tăng tính thuyết phục. Tiết 131-132, TỔNG KẾT PHẦN VĂN BẢN NHẬT DỤNG ?Về hình thức, văn bản nhật dụng có những đặc điểm gì? A.Lí thuyết I. Ôn tập khái niệm, đặc điểm văn bản nhật dụng II.Nội dung của văn bản nhật dụng III. Hình thức văn bản nhật dụng IV. Phương pháp học văn bản nhật dụng - Học văn bản nhật dụng: vận dụng vào thực tiễn (bày tỏ quan điểm, ý kiến của mình về vấn đề đó, có đủ bản lĩnh kiến thức, cách thức bảo vệ quan điểm, ý kiến ấy). - Kiến thức của văn bản nhật dụng liên quan đến nhiều môn học (ví dụ: có thể kết hợp với các môn: Giáo dục công dân, Sinh học...). Tiết 131-132, TỔNG KẾT PHẦN VĂN BẢN NHẬT DỤNG ? Học văn bản nhật dụng để làm gì? *Ghi nhớ: - Tính cập nhật về nội dung là tiêu chuẩn hàng đâu của văn bản nhật dụng. Điều đó đòi hỏi lúc học văn bản nhật dụng nhất thiết phải liên hệ với thực tiễn cuộc sống. - Hình thức của văn bản nhật dụng rất đa dạng. Cần căn cứ vào đặc điểm về hình thức văn bản cụ thể, thể loại và phương thức biểu đạt để phân tích tác phẩm. ? Qua phân tích, tổng hợp em hiểu ntn về văn bản nhật dụng A.Lí thuyết I. Ôn tập khái niệm, đặc điểm văn bản nhật dụng II.Nội dung của văn bản nhật dụng III. Hình thức văn bản nhật dụng IV. Phương pháp học văn bản nhật dụng Tiết 131-132, TỔNG KẾT PHẦN VĂN BẢN NHẬT DỤNG . B.Lập bảng tổng kết văn bản nhật dụng B.Lập bảng tổng kết văn bản nhật dụng

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • ppttiet_131_132_tong_ket_van_ban_nhat_dung_2_tiet_1275.ppt
Tài liệu liên quan