Tiết 17 Tổng ba góc của một tam giác

3. Dặn dò: 1/ Nắm vững định lí tổng ba góc của một tam giác. 2/ Làm bài tập 1, 2 trang 108 (Sgk). bài tập 1, 2, 9 trang 98 (Sbt). 3/ Đọc trước mục 2, mục 3 trang 107.

ppt20 trang | Chia sẻ: phanlang | Lượt xem: 1731 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiết 17 Tổng ba góc của một tam giác, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 17 Giáo viên thực hiện: Phạm Hồng Sơn Nhắc lại kiến thức cũ: Tìm số đo x trong hình vẽ: Biết a // b X = 600 (2 góc so le trong) a b TỔNG BA GÓC CỦA MỘT TAM GIÁC Tổng ba góc của một tam giác bằng 1800 TỔNG BA GÓC CỦA MỘT TAM GIÁC 1/ Tổng ba góc của một tam giác: Vẽ hai tam giác bất kì, dùng thước đo góc đo ba góc của mỗi tam giác rồi tính tổng số đo ba góc của mỗi tam giác. Có nhận xét gì về kết quả trên? ?1 Em có nhận xét gì về kết quả trên? TỔNG BA GÓC CỦA MỘT TAM GIÁC 1/ Tổng ba góc của một tam giác: Tổng ba góc A, B, C của tam giác ABC là 1800 Em có nhận xét gì về kết quả trên? TỔNG BA GÓC CỦA MỘT TAM GIÁC 1/ Tổng ba góc của một tam giác: Tổng ba góc A, B, C của tam giác ABC là 1800 A B C TỔNG BA GÓC CỦA MỘT TAM GIÁC 1/ Tổng ba góc của một tam giác: Thực hành: Cắt một tấm bìa hình tam giác ABC. Cắt rời góc B ra rồi đặt nó kề với góc A, cắt rời góc C ra rồi đặt kề với góc A như hình 43 (Sgk). Hãy nêu dự đoán về tổng ba góc A, B, C của tam giác ABC. ?2 A TỔNG BA GÓC CỦA MỘT TAM GIÁC 1/ Tổng ba góc của một tam giác: Tam giác ABC. Cắt rời góc B rồi đặt nó kề với góc A. Cắt rời góc C rồi đặt nó kề với góc A. Nêu dự đoán về tổng các góc A, B, C của tam giác ABC A + B + C = 1800 TỔNG BA GÓC CỦA MỘT TAM GIÁC 1/ Tổng ba góc của một tam giác: Định lí: Tổng ba góc của một tam giác bằng 1800 GT KL  ABC A + B + C = 1800 Chứng minh: Qua A kẻ đường thẳng xy // BC Ta có: xy // BC Suy ra A1 = B ( 2 góc so le trong ) (1) và A2 = C ( 2 góc so le trong ) (2) Từ (1) và (2) suy ra: BAC + B + C = BAC + A1 + A2 = 1800 x y 1 2  t 500 A C B 450 Tính số đo góc t trong tam giác ABC? t = 850 Ta có : t = 1800 - (500 + 450) = 850 Kéo dài tia BC và tia CA. Tính góc x, y 850 y x x = 1800 – C (T/c 2 góc kề bù) x = 1800 – 450 = 1350 y = 1800 – A (T/c 2 góc kề bù) y = 1800 – 850 = 950 950 1350 TỔNG BA GÓC CỦA MỘT TAM GIÁC 2/ Củng cố: Bài 1:   THỂ LỆ : Có 6 bông hoa với màu sắc khác nhau được ghi số (Từ số 1 đến số 6). Mỗi đội hãy chọn cho mình một bông hoa bất kì. Yêu cầu trả lời trong vòng 30 giây. Mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm. Điểm được tính cho đồng đội. 1 2 3 4 5 6 46 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Suy ra x = 1800 – ( 90 + 500) Trong tam gi¸c ABC cã Hay 900 + x + 500 = 1800 x = 400 (§L tæng ba gãc cña mét tam gi¸c) Tìm số đo góc x trong hình vẽ A) 360 D) 420 B) 380 C) 400 46 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 A) 1300 B) 700 C) 800 D) 900 Hãy chọn gía trị đúng x trong các kết quả A, B, C, D biết rằng IK // EF 46 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Trong tam gi¸c DKE cã (§L tæng ba gãc cña mét tam gi¸c) A) 200 D) 400 C) 500 B) 300 Tìm số đo góc D1 trong hình vẽ 46 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 x = 600 Trong tam gi¸c GIH cã Hay x + x + x = 1800 3x = 1800 (§L tæng ba gãc cña mét tam gi¸c) B) 650 D) 750 C) 700 A) 600 Tìm số đo giá trị x trong hình vẽ 46 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Trong tam gi¸c MNP cã Hay x + x + 500 = 1800 2x = 1800 – 500 2x = 1300 Suy ra x = 650 (§L tæng ba gãc cña mét tam gi¸c) A) 620 B)630 C) 640 D) 650 Tìm số đo gía trị x trong hình vẽ 46 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Suy ra x = 1800 – ( 90 + 470) Trong tam gi¸c ABC cã Hay 900 + x + 470 = 1800 x = 430 (§L tæng ba gãc cña mét tam gi¸c) Tìm số đo góc x trong hình vẽ A) 410 D) 440 B) 420 C) 430 TỔNG BA GÓC CỦA MỘT TAM GIÁC 3. Dặn dò: 1/ Nắm vững định lí tổng ba góc của một tam giác. 2/ Làm bài tập 1, 2 trang 108 (Sgk). bài tập 1, 2, 9 trang 98 (Sbt). 3/ Đọc trước mục 2, mục 3 trang 107. 4. HDVN: Bài tập 2 trang 108 (Sgk). Tính A, vẽ tia phân giác A. Từ đó tính ADC, ADB GV: HUỲNH MINH KỶ TỔNG BA GÓC CỦA MỘT TAM GIÁC Tổng ba góc của một tam giác bằng 1800 Hoa điểm 10

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • ppttong_ba_goc_1_tam_giac_4999.ppt
Tài liệu liên quan