Nông nghiệp - Sự sinh sản của thực vật

Sinh sản hữu tính: Các kiểu SS hữu tính: - Đẳng giao - Dị giao - Noãn giao - Giao tử phối Chu trình sống của thực vật Sự xen kẽ thế hệ: - Chu trình lưỡng tướng sinh - Chu trình đơn tướng sinh - Chu trình đơn lưỡng tướng sinh

pdf11 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Lượt xem: 1089 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nông nghiệp - Sự sinh sản của thực vật, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỰ SINH SẢN CỦA THỰC VẬT Mục tiêu học tập 1. Mô tả được 3 cách sinh sản ở thực vật. 2. Mô tả được 4 kiểu sinh sản hữu tính. 3. Mô tả được 3 kiểu chu trình sống của thực vật. SỰ SINH SẢN CỦA THỰC VẬT Có 3 cách sinh sản: Sinh sản sinh dưỡng: Tự nhiên; nhân tạo Sinh sản vô tính. Sinh sản hữu tính. SỰ SINH SẢN CỦA THỰC VẬT Sinh sản hữu tính: Các kiểu SS hữu tính: - Đẳng giao - Dị giao - Noãn giao - Giao tử phối Chu trình sống của thực vật Sự xen kẽ thế hệ: - Chu trình lưỡng tướng sinh - Chu trình đơn tướng sinh - Chu trình đơn lưỡng tướng sinh Bào tử TV Giao tử TV Zingiber officinale Thân rễ Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên Thân hành Thân củ Thân bò Chồi phụ Thân rễ Sinh sản sinh dưỡng nhân tạo Giâm cành Ghép cành Chiết cành Đồng giao phối Giao tử phối Chu trình đơn tính sinh Chu trình lưỡng tính sinh Chu trình đơn lưỡng tính sinh

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdfthuc_vat_duocsinh_san_thuc_vat_3469.pdf
Tài liệu liên quan