Ngân hàng câu hỏi viết thi công chức năm 2014 - Chuyên ngành: Chăn nuôi - Thú y

Câu 57 : Anh, chị hãy nêu thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề thú y quy định tại Nghị định 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ về Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y năm 2004? Câu 58: Anh, chị cho biết thẩm quyền của xử phạt hành chính của thanh tra chuyên ngành thú y quy định tại Nghị định số 40/2009/NĐ-CP ngày 24/4/2009 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y? Câu 59: Anh, chị hãy trình bày các biện pháp tổ chức chống dịch bệnh thủy sản trong vùng có dịch quy định trong Luật Thú y năm 2015?

pdf6 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 24/03/2022 | Lượt xem: 92 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Ngân hàng câu hỏi viết thi công chức năm 2014 - Chuyên ngành: Chăn nuôi - Thú y, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1 NGÂN HÀNG CÂU HỎI VIẾT THI CÔNG CHỨC 2014 CHUYÊN NGÀNH: CHĂN NUÔI - THÚ Y Câu 1. Hãy nêu vị trí, chức năng, biên chế công chức và số lượng người làm việc (biên chế sự nghiệp) của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 25/3/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Nội vụ? Câu 2. Hãy nêu nhiệm vụ và quyền hạn về lĩnh vực nông nghiệp (trồng trọt, bảo vệ thực vật, chăn nuôi, thú y) và lâm nghiệp của của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 25/3/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Nội vụ? Câu 3. Căn cứ Thông tư 15/2015/TT-BNNPTNT ngày 26/3/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn anh (chị) hãy nêu nhiệm vụ của Chi cục Chăn nuôi và Thú y về hướng dẫn sản xuất chăn nuôi, quản lý giống vật nuôi và quản lý thức ăn chăn nuôi? Câu 4. Căn cứ Pháp lệnh 16/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24/3/2004 anh (chị) hãy nêu nguyên tắc hoạt động về giống vật nuôi và chính sách của Nhà nước về giống vật nuôi? Câu 5. Căn cứ Pháp lệnh 16/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24/3/2004 anh (chị) hãy nêu trách nhiệm quản lý nhà nước về giống vật nuôi, khen thưởng và các hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực giống vật nuôi? Câu 6. Hãy nêu nội dung khảo nghiệm giống vật nuôi mới, cơ sở khảo nghiệm giống vật nuôi mới trong lĩnh vực giống vật nuôi theo Pháp lệnh 16/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24/3/2004 pháp lệnh về giống vật nuôi? Câu 7. Theo Pháp lệnh 16/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24/3/2004 pháp lệnh về giống vật nuôi anh (chị) hãy nêu điều kiện về sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi; sản xuất, kinh doanh tinh, phôi, trứng giống và ấu trùng? Câu 8. Theo Pháp lệnh số 16/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24/3/2004 pháp lệnh về giống vật nuôi anh (chị) hãy nêu nguyên tắc quản lý chất lượng giống vật nuôi; tiêu chuẩn chất lượng giống vật nuôi; công bố tiêu chuẩn chất lượng giống vật nuôi; xuất khẩu giống vât nuôi và nhập khẩu giống vật nuôi? Câu 9. Theo Pháp lệnh số 16/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24/3/2004 pháp lệnh về giống vật nuôi anh (chị) hãy nêu công bố chất lượng giống vật nuôi phù hợp tiêu chuẩn, kiểm định giống vật nuôi? Câu 10. Căn cứ Nghị định 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 về quản lý thức ăn chăn nuôi anh (chị) hãy giải thích từ ngữ về thức ăn chăn nuôi, chính sách của Nhà nước về thức ăn chăn nuôi, các hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực thức ăn chăn nuôi? 2 Câu 11. Căn cứ Nghị định 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 về quản lý thức ăn chăn nuôi anh (chị) hãy nêu điều kiện đối với cơ sở sản xuất, gia công và kinh doanh thức ăn chăn nuôi; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sản xuất thức ăn chăn nuôi và kinh doanh thức ăn chăn nuôi? Câu 12. Căn cứ Nghị định số 119/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi anh (chị) hãy nêu quy định chung về hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả và quy định về mức phạt tiền, thẩm quyền xử phạt đối với cá nhân, tổ chức? Câu 13. Căn cứ Nghị định 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 về quản lý thức ăn chăn nuôi anh (chị) hãy nêu quy định về xuất khẩu, nhập khẩu thức ăn chăn nuôi; quy định về khảo nghiệm, công nhận thức ăn chăn nuôi mới? Câu 14. Căn cứ Nghị định số 119/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi anh (chị) hãy nêu vi phạm về phòng bệnh, chữa bệnh động vật trên cạn? Câu 15. Căn cứ Nghị định 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 về quản lý thức ăn chăn nuôi anh (chị) hãy nêu nội dung quản lý nhà nước, kiểm tra nhà nước về thức ăn chăn nuôi và nhiệm vụ của thanh tra chuyên ngành về thức ăn chăn nuôi? Câu 16. Căn cứ Nghị định số 119/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi anh (chị) hãy nêu vi phạm về chống dịch bệnh động vật trên cạn? Câu 17. Căn cứ Nghị định 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 về quản lý thức ăn chăn nuôi anh (chị) hãy nêu các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thức ăn chăn nuôi và trách nhiệm quản lý nhà nước về thức ăn chăn nuôi ? Câu 18. Căn cứ Nghị định số 119/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi anh (chị) hãy nêu hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm về quản lý và bảo tồn nguồn gen vật nuôi trong khu bảo tồn; vi phạm khai thác và bảo tồn nguồn gen vật nuôi quý hiếm; vi phạm về khảo nghiệm, kiểm định giống vật nuôi mới ? Câu 19. Căn cứ Nghị định số 119/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi anh (chị) hãy nêu hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả về vi phạm sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi và vi phạm sản xuất, kinh doanh tinh, phôi, trứng giống, ấu trùng ? Câu 20. Căn cứ Nghị định số 119/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, 3 thức ăn chăn nuôi anh (chị) hãy nêu hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả về sản xuất, gia công thức ăn chăn nuôi? Câu 21. Căn cứ Nghị định số 119/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi anh (chị) hãy nêu hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm về sử dụng chất cấm trong chăn nuôi và sản xuất, gia công, kinh doanh thức ăn chăn nuôi và vi phạm về nhập khẩu thức ăn chăn nuôi ? Câu 22. Nêu thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của thanh tra theo Nghị định 119/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi? Câu 23. Căn cứ Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT ngày 26/3/2015 Hướng dẫn nhiệm vụ các Chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn anh (chị) hãy nêu nhiệm vụ của Chi cục Chăn nuôi và Thú y về môi trường chăn nuôi và phòng, chống dịch bệnh động vật, thủy sản? Câu 24. Căn cứ Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT ngày 26/3/2015 Hướng dẫn nhiệm vụ các Chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn anh (chị) hãy nêu nhiệm vụ của Chi cục Chăn nuôi và Thú y về xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật và kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y? Câu 25. Hãy nêu trách nhiệm và quyền hạn của cơ sở sản xuất, kinh doanh, sử dụng thức ăn chăn nuôi theo Thông tư 66/2011/TT-BNNPTNT ngày 10/10/2011 quy định chi tiết một số điều Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 của chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi ? Câu 26. Nêu trách nhiệm, quyền hạn của Cơ quan kiểm tra và của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo Thông tư 66/2011/TT-BNNPTNT ngày 10/10/2011 quy định chi tiết một số điều Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 của chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi ? Câu 27. Nêu phạm vi điều chỉnh và các hành vi vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định 119/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi ? Câu 28. Căn cứ Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT ngày 26/3/2015 Hướng dẫn nhiệm vụ các Chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn anh (chị) hãy nêu nhiệm vụ của Chi cục Chăn nuôi và Thú y về quản lý thức ăn chăn nuôi; quản lý thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất (sau đây gọi là thuốc thú y) dùng trong thú y, trừ các sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản ? 4 Câu 29. Căn cứ Nghị định số 119/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi anh (chị) hãy nêu hành vi vi phạm vệ sinh thú y trong kinh doanh động vật, sản phẩm động vật và vi phạm về điều kiện vệ sinh thú y? Câu 30: Anh (chị) hãy nêu cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ của Chi cục Chăn nuôi – Thú y thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định tại Thông tư số 14/2005/TTLT-BNNPTNT-BNVngày 25/3/2015, Thông tư số 15/2005/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 26/3/2015 về Hướng dẫn nhiệm vụ các Chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn? Câu 30: Anh (chị) hãy nêu nhiệm vụ về phòng, chống dịch bệnh động vật của Chi cục Chăn nuôi – Thú y quy định tại Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT ngày 26/3/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Hướng dẫn nhiệm vụ các Chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn? Câu 31: Anh (chị) hãy nêu nhiệm vụ về Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm soát giết mổ; kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y của Chi cục Chăn nuôi – Thú y quy định tại Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT ngày 26/3/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Hướng dẫn nhiệm vụ các Chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn? Câu 32: Hãy nêu các nhiệm vụ và quyền hạn của Chi cục thú y Hải Phòng theo quy định tại Quyết định số 326/QĐ-UBND ngày 08/3/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng v/v ban hành Quy định chức, năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thú y trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn? Câu 34. Anh (chị) hãy nêu về nguyên tắc hoạt động Thú y quy định tại Pháp lệnh Thú y năm 2004? Luật Thú y số 79/2015/QH13 có điểm nào khác biệt về nguyên tắc hoạt động thú y, trình bày cụ thể? Câu 35. Anh hay (chị) hãy cho biết Chính sách nhà nước về Thú y quy định tại Pháp lệnh Thú y 2004? Có điểm nào khác biệt hơn quy định tại Luật Thú y số 79/2015/QH13, trình bày cụ thể? Câu 36. Anh hay (chị) hãy cho biết trách nhiệm quản lý nhà nước về Thú y được quy định tại Pháp lệnh thú y năm 2004, tại Luật Thú y số 79/2015/QH13 quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh như thế nào? Câu 37. Anh, chị hãy nêu những hành vi nào bị nghiêm cấm quy định trong Luật thú y số 79/2015/QH13 ? Câu 38. Hãy nêu trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong việc phòng bệnh, chữa bệnh, chống dịch bệnh cho động vật, được quy dịnh tại Pháp lệnh thú y năm 2004 ? 5 Câu 39. Anh, chị cho biết biện pháp phòng bệnh bắt buộc cho động vật quy định tại Nghị định 33/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ về Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y năm 2004? Câu 40: Anh, chị hãy cho biết công tác Tổ chức chống dịch trong vùng dịch khi có dịch xảy ra, được quy định tại Pháp lệnh thú y năm 2004. Câu 41. Anh, chị hãy nêu Thẩm quyền và trách nhiệm của cơ quan Nhà nước khi công bố dịch động vật tại Nghị định 33/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ về Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y năm 2004? Điểm khác biệt nào về thẩm quyền công bố dịch được quy định tại Luật thú y năm 2015? Câu 42. Anh, chị hãy nêu Thẩm quyền và điều kiện công bố dịch động vật, công bố hết dịch, được quy định tại Pháp lệnh thú y năm 2004. Câu 43. Anh, chị hãy nêu nguyên tắc, nội dung kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, quy định tại pháp lệnh thú y năm 2004. Câu 44. Anh, chị hãy nêu nội dung kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật lưu thông trong nước, quy định tại pháp lệnh thú y năm 2004. Câu 45. Anh, chị cho biết Nguyên tắc, nội dung công tác kiểm soát giết mổ động vật, kiểm tra vệ sinh thú y quy định tại pháp lệnh thú y năm 2004. Câu 46: Anh (chị) hãy nêu điều kiện vệ sinh thú y đối với khu giết mổ lợn được quy định tại Thông tư số 60/2010/TT-BNNPTNT ngày 25/10/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở giết mổ lợn ? Câu 47: Anh (chị) hãy nêu điều kiện vệ sinh thú y đối với khu giết mổ gia cầm được quy định tại Thông tư số 61/2010/TT-BNNPTNT ngày 25/10/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở giết mổ gia cầm ? Câu 48. Anh, chị hãy cho biết việc khai báo kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn, tại Nghị định 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ về Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y năm 2004. Câu 49. Anh, chị hãy cho biết trình tự kiểm dịch động vật lưu thông trong nước tại nơi xuất phát quy định tại Nghị định 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ về Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y năm 2004? Câu 50. Anh, chị hãy nêu quy định chung về giết mổ, sơ chế động vật, sản phẩm động vật. Các trường hợp cấm giết mổ, sơ chế động vật, sản phẩm động vật tại Nghị định 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ về Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y năm 2004. 6 Câu 51. Anh, chị hãy nêu Quy trình kiểm soát trước - trong quá trình giết mổ, sơ chế động vật, sản phẩm động vật trên cạn quy định tại Nghị định 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ về Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y năm 2004? Trách nhiệm của UBND các cấp trong kiểm soát giết mổ động vật trên cạn quy định tại Luật Thú y năm 2015? Câu 52. Anh, chị cho biết Thẩm quyền kiểm tra vệ sinh thú y của các cơ quan nhà nước quy định tại Nghị định 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ về Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y năm 2004? Câu 53. Anh, chị hãy nêu điều kiện vệ sinh thú y đối với nơi tập trung động vật, sản phẩm động vật để vận chuyển quy định tại Nghị định 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ về Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y năm 2004? Câu 54. Anh, chị hãy nêu điều kiện vệ sinh thú y đối với phương tiện để vận chuyển động vật, sản phẩm động vật quy định tại Nghị định 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ về Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y năm 2004? Câu 55. Anh, chị hãy nêu điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở giết mổ, sơ chế động vật, sản phẩm động vật quy định tại Nghị định 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ về Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y năm 2004? Câu 56. Anh, chị hãy nêu điều kiện vệ sinh thú y trong kinh doanh động vật, sản phẩm động vật quy định tại Nghị định 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ về Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y năm 2004? Câu 57 : Anh, chị hãy nêu thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề thú y quy định tại Nghị định 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ về Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y năm 2004? Câu 58: Anh, chị cho biết thẩm quyền của xử phạt hành chính của thanh tra chuyên ngành thú y quy định tại Nghị định số 40/2009/NĐ-CP ngày 24/4/2009 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y? Câu 59: Anh, chị hãy trình bày các biện pháp tổ chức chống dịch bệnh thủy sản trong vùng có dịch quy định trong Luật Thú y năm 2015?

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfngan_hang_cau_hoi_viet_thi_cong_chuc_nam_2014_chuyen_nganh_c.pdf
Tài liệu liên quan