Môn thi Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin

Yêu cầu : 1. Xây dựng mô hình thực thể  kết hợp (EAM) cho bài toán trên. Tự ấn định số lượng và tên các thuộc tính của mỗi thực thể tương ứng. 2. Chuyển EAM về mô hình logic dữ liệu dạng bảng hoặc lược đồ quan hệ 3. Mô tả các tệp CSDL và các quan hệ giữa chúng (nếu có), chỉ ra các tệp chủ (master), tệp phục vụ (slave) và các khoá sắp xếp tương ứng. 4. Cho 3 ví dụ về các câu hỏi vấn tin CSDL đã xây dựng. Nếu sử dụng SQL để viết thêm câu lệnh trả lời (select.) càng tốt.

doc6 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Lượt xem: 1253 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Môn thi Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề SAD-01 90 phút Ngày thi : / /2002 Môn thi PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN Quản lý lương sản phẩm Để quản lý trả lương công nhân theo sản phẩm tại một công ty, mỗi công nhân phải ghi vào một tờ phiếu có mẫu in như sau : CÔNG TY NINA Phòng QLSP PHIẾU SẢN XUẤT SẢN PHẨM THÁNG . NĂM Họ tên công nhân : Nam/Nữ Bậc thợ : Thuộc Tổ SX : Mã SP Tên sản phẩm Số lượng đăng ký Số lượng đã thực hiện Ngày viết phiếu : Chữ kỳ của công nhân Mỗi công nhân được quản lý theo bậc thợ và theo đội sản xuất, họ có thể sản xuất nhiều loại sản phẩm khác nhau. Đầu tháng, họ đăng kýï số lượng sản phẩm có thể sản xuất để công ty có kế hoạch đáp ứng trong tháng. Cuối tháng, họ ghi số lượng sản phẩm thực tế họ đã sản xuất được. Xây dựng mô hình thực thể - kết hợp (EAM) cho bài toán trên. Cho một ví dụ cụ thể để giải thích mô hình vừa vẽ. Chuyển EAM về mô hình lôgich dữ liệu dạng bảng CSDL. Đặt một câu vấn tin từ CSDL đã xây dựng để có thể trả lời bằng SQL. - Không sử dụng tài liệu - Ghi số đề thi và nộp lại đề thi vào bài làm - Đề SAD-02 90 phút Ngày thi : / /2002 Môn thi PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN Quản lý mua bán sản phẩm rau sạch Một cửa hàng quản lý các hợp đồng mua bán rau sạch với các hộ nông dân trong vùng bằng cách yêu cầu các hộ nông dân đăng ký và thống kê kết quả sản xuất rau sạch theo vụ rau vào một tờ phiếu có mẫu in như sau : CÔNG TY NINO Phòng QLSP PHIẾU SẢN XUẤT RAU SẠCH VỤ RAU . NĂM Họ tên hộ nông dân : Hợp đồng số : Phường : Mã SP Tên sản phẩm Số lượng đăng ký SX Số lượng đã nhập Ngày nhập rau : Chữ kỳ của hộ nông nhân Mỗi hộ nông dân được quản lý theo phường (xã), họ có thể sản xuất nhiều loại rau sạch khác nhau (rau, củ, quả...), mỗi sản phẩm có thể được tái xử lý trước khi nhập (phơi khô, đóng giỏ...) hoặc không. Đầu vụ rau, họ đăng kýï số lượng rau có thể sản xuất để cửa hàng có kế hoạch hỗ trợ. Cuối vụ rau, cửa hàng ghi số lượng sản phẩm rau sạch thực tế đã nhập. Xây dựng mô hình thực thể - kết hợp (EAM) cho bài toán trên. Cho một ví dụ cụ thể để giải thích mô hình vừa vẽ. Chuyển EAM về mô hình lôgich dữ liệu dạng bảng CSDL. Đặt một câu vấn tin từ CSDL đã xây dựng để có thể trả lời bằng SQL. - Không sử dụng tài liệu - Ghi số đề thi và nộp lại đề thi vào bài làm - Đề SA-01 90 phút Ngày thi : / /200 Môn thi PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN Không sử dụng tài liệu - Ghi số đề thi vào bài làm - Nộp lại đề thi vào bài làm Quản lý phân phát báo tạp chí hàng ngày Một cơ quan quản lý phân phát báo và tạp chí hàng ngày của một số nhân viên lưu động thuộc cơ quan như sau : Mỗi ngày, mỗi nhân viên nhận các loại báo chí liên quan (với số lượng thay đối theo ngày, theo khu vực phát báo) để đến phát cho các nơi nhận (khách hàng) tại một số khu vục do mình phụ trách (mỗi nhân viên không phụ trách quá 15 khách hàng). Để nhận được báo chí hàng ngày, mõi khách hàng phải ký trước một hợp đồng với cơ quan và nhận được một thẻ nhận báo do cơ quan cấp. Hàng ngày, khi nhân viên đến phát báo, khách hàng phải xuất trình thẻ nhận báo và trả tiền ngay theo số lượng từng loại báo chí đã nhận lúc đó (có thể thay đối theo ngày). Sau khi phát xong báo chí, nhân viên ghi lại trong một tờ phiếu theo mẫu dưới đây để nộp về cơ quan. PHIẾU THEO DÕI PHÁT BÁO CHÍ HÀNG NGÀY Số phiếu Khu vực Tên nhân viên : Ngày SốTT Tên người nhận Địa chí người nhận Số thẻ nhận báo Tên báo chí Số lượng Đơn giá Thành tiền Ký nhận 1 2 . . . Cơ quan xác nhận Nhân viên ký Yêu cầu : 1. Xây dựng mô hình thực thể - kết hợp (EAM) cho bài toán trên. Tự ấn định số lượng và tên các thuộc tính của mỗi thực thể tương ứng. 2. Chuyển EAM về mô hình logic dữ liệu dạng bảng hoặc lược đồ quan hệ 3. Mô tả các tệp CSDL và các quan hệ giữa chúng (nếu có), chỉ ra các tệp chủ (master), tệp phục vụ (slave) và các khoá sắp xếp tương ứng. 4. Cho 3 ví dụ về các câu hỏi vấn tin CSDL đã xây dựng. Nếu sử dụng SQL để viết thêm câu lệnh trả lời (select...) càng tốt. Đề SA-02 90 phút Ngày thi : / /200 Môn thi PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN Không sử dụng tài liệu - Ghi số đề thi vào bài làm - Nộp lại đề thi vào bài làm Quản lý chấm thi Để quản lý việc chấm bài thi tập trung một số môn học cho các trường thành viên của Đại học Đà nẵng, hàng năm, Ban Đào tạo và CTCT yêu cầu mỗi cán bộ giảng dạy đến Đại học Đà nẵng chấm thi phải điền vào một phiếu như sau : ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Ban Đào tạo và CTCT PHIẾU CHẤM THI Số . Họ và tên cán bộ chấm thi : Chức danh : Tên Khoa công tác : Tên Trường công tác : Mã môn thi : Tên môn thi : Số đơn vị học trình : Kiểu thi (đánh dấu vào ô) : Viết Trắc nghiệm Ngày chấm thi : Tên lớp thi : Thuộc Trường : Số lượng sinh viên : Cho biết mỗi môn thi do nhiều người chấm, nhưng tối thiểu phải có hai người. Mỗi người chấm chỉ được chấm một môn. Mỗi khoa có thể cử nhiều người đi chấm và có thể chấm thi cho nhiều trường khác nhau. Các trường có thể có cùng một môn thi. Yêu cầu : 1. Xây dựng mô hình thực thể - kết hợp (EAM) cho bài toán trên. Tự ấn định số lượng và tên các thuộc tính của mỗi thực thể tương ứng. 2. Chuyển EAM về mô hình logic dữ liệu dạng bảng hoặc lược đồ quan hệ 3. Mô tả các tệp CSDL và các quan hệ giữa chúng (nếu có), chỉ ra các tệp chủ (master), tệp phục vụ (slave) và các khoá sắp xếp tương ứng. 4. Cho 3 ví dụ về các câu hỏi vấn tin CSDL đã xây dựng. Nếu sử dụng SQL để viết thêm câu lệnh trả lời (select...) càng tốt. Đề SA-03 90 phút Ngày thi : / /200 Môn thi PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN Không sử dụng tài liệu - Ghi số đề thi vào bài làm - Nộp lại đề thi vào bài làm Quản lý tàu vào ra và bốc hàng tại cảng Đà Nẵng Để quản lý theo dõi tàu vào ra và bốc hàng tại cảng Đà Nẵng, hàng năm người ta phải ghi chép vào sổ theo dõi có mẫu in như sau : SỔ THEO DÕI TÀU VÀO RA BỐC HÀNG Năm 2001 Ngày Tên tàu Đăng ký số Tên hàng Đơn vị tính Số lượng Tên chủ hàng Đến Đi (dk/thật) Dỡ xuống Bốc lên 1/10 5/11 9/11 Miranda DN2601 Thiết bị Thùng 50 Cotimex Thép xd Tấn Chichomex Gạo Bao 1000 Colusa . . . Mỗi con tàu khi cập cảng phải làm thủ tục đăng ký tại cảng và ghi nhận ngày đến, ngày đi dự kiến (ghi phía trên) và ngày đi thật (ghi phía dưới, cùng cột). Mỗi tàu có thể chở nhiều loại hàng hoá của các chủ hàng khác nhau và được dỡ xuống và/hoặc bốc lên tuỳ theo (được ghi tha hai cột phân biệt). Mỗi tàu được ghi thành một vùng riêng biệt như đã chỉ ở trên. Yêu cầu : 1. Xây dựng mô hình thực thể - kết hợp (EAM) cho bài toán trên. Tự ấn định số lượng và tên các thuộc tính của mỗi thực thể tương ứng. 2. Chuyển EAM về mô hình logic dữ liệu dạng bảng hoặc lược đồ quan hệ 3. Mô tả các tệp CSDL và các quan hệ giữa chúng (nếu có), chỉ ra các tệp chủ (master), tệp phục vụ (slave) và các khoá sắp xếp tương ứng. 4. Cho 3 ví dụ về các câu hỏi vấn tin CSDL đã xây dựng. Nếu sử dụng SQL để viết thêm câu lệnh trả lời (select...) càng tốt. Đề SA-04 90 phút Ngày thi : / /200 Môn thi PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN Không sử dụng tài liệu - Ghi số đề thi vào bài làm - Nộp lại đề thi vào bài làm Quản lý thi sản phẩm phần mềm “tài năng trẻ Quốc Gia” Trong một cuộc thi sản phẩm phần mềm để bình chọn các tài năng trẻ quốc gia hàng năm, Ban Tổ chức ghi chép vào sổ theo dõi có mẫu in như sau : SỔ THEO DÕI THI SẢN PHẨM PHẦN MỀM Năm 2001 Năm 2001 Năm 2001 Hội đồng : Số TT Tên tác giả dự thi Đối tượng dự thi Tên phần mềm Lĩnh vực ứng dụng Điểm khoa học Điểm ứng dụng Điểm giao diện Tổng điểm 1 Xoài SV XoàiSoft1 LV-A 9 8 10 27 XoàiSoft2 LV-E 8 9 9 26 Mỗi phần mềm dự thi liên quan đến một lĩnh vực ứng dụng (do Ban Tổ chức quy định). Mỗi lĩnh vực có thể có nhiều phần mềm dự thi. Mỗi người dự thi (được phân loại theo đối tượng : sinh viên, học sinh, cán bộ nghiên cứu, công nhân, v.v...) có thể gửi tham gia tối đa 2 sản phẩm phần mềm chưa từng được công bố. Cuộc thi được Ban Tổ chức chia ra thành ba hội đồng chấm khác nhau (căn cứ theo đối tượng tác giả dự thi và lĩnh vực phần mềm liên quan) nhưng có giá trị như nhau. Yêu cầu : 1. Xây dựng mô hình thực thể - kết hợp (EAM) cho bài toán trên. Tự ấn định số lượng và tên các thuộc tính của mỗi thực thể tương ứng. 2. Chuyển EAM về mô hình logic dữ liệu dạng bảng hoặc lược đồ quan hệ 3. Mô tả các tệp CSDL và các quan hệ giữa chúng (nếu có), chỉ ra các tệp chủ (master), tệp phục vụ (slave) và các khoá sắp xếp tương ứng. 4. Cho 3 ví dụ về các câu hỏi vấn tin CSDL đã xây dựng. Nếu sử dụng SQL để viết thêm câu lệnh trả lời (select...) càng tốt. Đề SA-05 90 phút Ngày thi : / /200 Môn thi PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN Không sử dụng tài liệu - Ghi số đề thi vào bài làm - Nộp lại đề thi vào bài làm Quản lý chấm thi năng khiếu Đài Truyền hình TW tổ chức thi năng khiếu như sau : Mỗi đội tuyển tham gia đều phải thi hết cả 5 tiết mục được chấm điểm. Mỗi thành viên của hội đồng chấm thi được quản lý bởi tên họ, chức danh (tước hiệu), tên cơ quan đang công tác và số điện thoại. Để quản lý chấm và công bố kết quả, Ban Tổ chức Đài Truyền hình yêu cầu mỗi thành viên của hội đồng khi chấm thi phải điền vào một phiếu như sau : ĐÀI TRUYỀN HÌNH TW Ban Tổ chức PHIẾU CHẤM THI Số . Tên Đội tuyển : Họ tên Đội trưởng : Số người tham gia : Mã Tên tiết mục Thể loại Điểm 01 02 03 04 05 Địa điểm thi : Ngày chấm thi : Trưởng Ban Tổ chức (ký) Thành viên Hội đồng chấm (ký) Yêu cầu : 1. Xây dựng mô hình thực thể - kết hợp (EAM) cho bài toán trên. Tự ấn định số lượng và tên các thuộc tính của mỗi thực thể tương ứng. 2. Chuyển EAM về mô hình logic dữ liệu dạng bảng hoặc lược đồ quan hệ 3. Mô tả các tệp CSDL và các quan hệ giữa chúng (nếu có), chỉ ra các tệp chủ (master), tệp phục vụ (slave) và các khoá sắp xếp tương ứng. 4. Cho 3 ví dụ về các câu hỏi vấn tin CSDL đã xây dựng. Nếu sử dụng SQL để viết thêm câu lệnh trả lời (select...) càng tốt. Đề SA-06 90 phút Ngày thi : / /200 Môn thi PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN Không sử dụng tài liệu - Ghi số đề thi vào bài làm - Nộp lại đề thi vào bài làm Quản lý tiêu thụ sản phẩm công nghiệp tại một đại lý Một đại lý nhận uỷ quyền tiêu thụ sản phẩm công nghiệp cho một số nhà máy, xí nghiệp trong nước và nước ngoài với việc ghi sổ theo dõi có mẫu in như sau : Mỗi khách hàng khi giao dịch với đại lý đều phải làm hợp đồng đăng ký với đại lý. Mỗi khi khách hàng ký hợp đồng đặt mua các loại sản phẩm, đại lý phải liên hệ với nơi cung cấp để thoả mãn yêu cầu. Mỗi khách hàng có thể đặt mua với số lượng tuỳ ý nhiều loại sản phẩm công nghiệp khác nhau, đồng thời yêu cầu thới gian cụ thể nhận được hàng sau khi thanh toán. Mỗi sản phẩm công nghiệp có thể được đặt mua ở nhiều nơi cung cấp khác nhau và được ấn định một giá bán cho khách hàng, không phụ thuộc khách hàng đó là ai và số lượng đặt mua là bao nhiêu. Thới gian giao hàng được ghi nhận là ngày giao dự kiến (ghi phía trên) và ngày giao thật (ghi phía dưới, cùng cột).. SỔ THEO DÕI TIÊU THỤ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP SốTT Tên khách hàng Mã số HĐ đăng ký Tên sản phẩm Nơi cung cấp Số lượng Đơn giá (ngàn đ) Thành tiền Ngày giao dk/thật 1 Chị Quýt MC1208 Ghế nệm Xuân Hoà 100 50 5.000 12/09/01 19/09/01 Bàn máy Việt-Tiệp 53 100 5.300 12/09/01 06/09/01 2 . . . Yêu cầu : 1. Xây dựng mô hình thực thể - kết hợp (EAM) cho bài toán trên. Tự ấn định số lượng và tên các thuộc tính của mỗi thực thể tương ứng. 2. Chuyển EAM về mô hình logic dữ liệu dạng bảng hoặc lược đồ quan hệ 3. Mô tả các tệp CSDL và các quan hệ giữa chúng (nếu có), chỉ ra các tệp chủ (master), tệp phục vụ (slave) và các khoá sắp xếp tương ứng. 4. Cho 3 ví dụ về các câu hỏi vấn tin CSDL đã xây dựng. Nếu sử dụng SQL để viết thêm câu lệnh trả lời (select...) càng tốt.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docde_thi_pttk_6187.doc