Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Quản lý thư viện sách

(Bản scan) Loại tập tin: máy tinh, thủ công Dạng tập tin: Cơ sở dữ liệu, chỉ mục, tuần tự, trực tiếp Kích thước mẫu tin: 200 Số lượng mẫu tin bình quân: 20.000 Số lượng mẫu tin mức cao: 30.000

pdf24 trang | Chia sẻ: aloso | Lượt xem: 2509 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Quản lý thư viện sách, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfPhân tích hệ thống thông tin - Đề tài quản lý thư viện sách.pdf