Kinh tế vi mô

Cầu, cung các loại hàng hoá trên thị trường Việt Nam 2. Chính sách giá tối đa, giá tối thiểu ở Việt Nam. 3. Thuế giá trị gia tăng ở Việt Nam. 4. Các chính sách của chính phủ làm thay đổi cầu, cung thị trường của hàng hoá. 5. Phương pháp tính giá bán của các công ty có thế lực độc quyền. 6. Chính sách phân biệt giá của các công ty có thế lực độc quyền. 7. Đặc điểm của giá điện, nước ở VN

ppt13 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Lượt xem: 3304 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kinh tế vi mô, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PGS,TS Đoàn Thị Mỹ Hạnh hanhkth@yahoo.com.vn Tài liệu học tập 1. Kinh tế học vi mô: Đoàn Thị Mỹ Hạnh – Vũ Việt Hằng, NXB Thống kê năm 2010. 2. Hỏi – Đáp Kinh tế học vi mô: Đoàn Thị Mỹ Hạnh – Vũ Việt Hằng – Hồ Hữu Trí, NXB Thống kê năm 2010. 3. Tài liệu hướng dẫn học tập môn Kinh tế vi mô: Lê Bảo Lâm – Đoàn Thị Mỹ Hạnh – Vũ Việt Hằng – Hồ Hữu Trí, Tài liệu lưu hành nội bộ của Trường Đại học Mở TPHCM, năm 2009. Tài liệu tham khảo 4. Kinh tế học vi mô : PGS. TS Lê Bảo Lâm, TS. Nguyễn Như Ý, ThS. Trần Thị Bích Dung, NXB Thống kê năm 2008 5. Kinh tế học vi mô: David Begg, Stanley Fischer, Rudiger Dornbusch, NXB Thống kê năm 2008 6. Bài tập Kinh tế học vi mô: Damian Ward, David Begg, NXB Thống kê năm 2009 7. Kinh tế học kinh doanh: Đoàn Thị Mỹ Hạnh, NXB Đại học Quốc gia năm 2004 MỘT SỐ CHỦ ĐỀ BÀN LUẬN, THUYẾT TRÌNH 1. Cầu, cung các loại hàng hoá trên thị trường Việt Nam 2. Chính sách giá tối đa, giá tối thiểu ở Việt Nam. 3. Thuế giá trị gia tăng ở Việt Nam. 4. Các chính sách của chính phủ làm thay đổi cầu, cung thị trường của hàng hoá. 5. Phương pháp tính giá bán của các công ty có thế lực độc quyền. 6. Chính sách phân biệt giá của các công ty có thế lực độc quyền. 7. Đặc điểm của giá điện, nước ở VN Chương mở đầu SỰ KHAN HIẾM VÀ SỰ LỰA CHỌN LỰA CHỌN CÁCH SỬ DỤNG SAO CHO HIỆU QUẢ KINH TẾ HỌC NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ GÌ? Như thế nào? Cho ai? Cái gì? NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG TỰ DO NGÀY NAY Giá cả hình thành theo quan hệ cung - cầu Nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường tự do Hệ thống giá cả chi phối sự phân bố nguồn tài nguyên Nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước Nhà nước có thể điều chỉnh giá cả bằng các chính sách kinh tế ĐƯỜNG GIỚI HẠN KHẢ NĂNG SẢN XUẤT Quần áo Thực phẩm °F - Nền kinh tế chỉ cĩ 2 ngành - Kỹ thuật sản xuất và nguồn cung các yếu tố khơng đổi Giả định: KINH TẾ HỌC VI MÔ VÀ KINH TẾ HỌC VĨ MÔ VI MÔ VĨ MÔ Nghiên cứu từng chủ thể trong nền kinh tế Nghiên cứu tổng thể nền kinh tế Nghiên cứu cầu & cung của từng thị trường Nghiên cứu tổng cầu và tổng cung Giá của từng loại sản phẩm Giá tổng hợp KINH TẾ HỌC THỰC CHỨNG VÀ CHUẨN TẮC THỰC CHỨNG CHUẨN TẮC Giải thích những hiện tượng xảy ra trong nền kinh tế Đưa ra những chỉ dẫn để giải quyết các vấn đề của nền kinh tế Hộ gia đình Doanh nghiệp Thị trường sản phẩm Thị trường các yếu tố sản xuất CHU CHUYỂN KINH TẾ CƠ CẤU THỊ TRƯỜNG Cạnh tranh hoàn toàn Độc quyền hoàn toàn Cạnh tranh độc quyền Thiểu số độc quyền THỊ TRƯỜNG CẠNH TRANH HỒN TỒN Vô số người mua và bán Sản phẩm đồng nhất Xuất nhập ngành dễ dàng Thông tin đầy đủ Chấp nhận giá

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptmo_dau_sua_2011_2364.ppt
Tài liệu liên quan