Kinh tế học vi mô - Chương 2: Thu thập dữ liệu thống kê

Đối tượng điều tra: là tổng thể các đơn vị thuộc hiện tượng nghiên cứu có các tiêu thức cần điều tra.

pdf19 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Lượt xem: 2033 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kinh tế học vi mô - Chương 2: Thu thập dữ liệu thống kê, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chương 2: Thu thập dữ liệu thống kê - Xác định dữ liệu cần thu thập. - Xuất phát từ vấn đề nghiên cứu và mục tiêu nghiên cứu cụ thể. 1/ Phân loại dữ liệu Căn cứ vào tính chất dữ liệu Dữ liệu định lượng. Dữ liệu định tính. -Phản ánh tính chất, sự hơn kém của đối tượng nc. - Được thu thập bằng thang đo định danh hay thứ bậc. -Phản ánh mức độ hơn kém. - Được đo bằng thang đo khoảng cách hay thứ bậc. 1/ Phân loại dữ liệu Căn cứ vào nguồn. Dữ liệu sơ cấp. Dữ liệu thöù cấp. -Thu thập trực tiếp,ban đầu từ đối tượng nghiên cứu. -Thu thập từ những nguồn có sẵn, đã qua tổng hợp, xử lý. 2. Nguồn dữ liệu thứ cấp. Đối với doanh nghiệp có thể sử dụng các nguồn như sau. a/ Các phòng ban, bộ phận. b/ Cơ quan thống kê: tổng cục TK, cục TK, phòng TK. c/ Cơ quan chính phủ: các Bộ có liên quan. 2. Nguồn dữ liệu thứ cấp. Đối với doanh nghiệp có thể sử dụng các nguồn như sau. d/ Các tổ chức hiệp hội, viện nghiên cứu. e/ Báo, tạp chí. f/ Các công ty nghiên cứu. 3. Thu thập dữ liệu sơ cấp: bằng các cuộc điều tra thống kê. Căn cứ vào tính chất liên tục hay ko liên tục của việc ghi chép dữ liệu. a/ Điều tra thường xuyên. b/ Điều tra ko thường xuyên: -Điều tra định kỳ. -Điều tra ko định kỳ. 3. Thu thập dữ liệu sơ cấp: bằng các cuộc điều tra thống kê. Căn cứ vào phạm vi của đối tượng điều tra. a/ Điều tra toàn bộ. b/ Điều tra ko toàn bộ: -Điều tra chọn mẫu. -Điều tra trọng điểm - Điều tra chuyên đề. 4. Các phương pháp thu thập dữ liệu ban đầu. Thu thập trực tiếp. Thu thập gián tiếp. - Quan sát - Phỏng vấn trực tiếp. - Bằng điện thoại, thư qua bưu điện, chứng từ, sổ sách ở đơn vị điều tra. 5.Xây dựng phương án điều tra TK. Phương án điều tra. Văn kiện quy định những vấn đề cần giải quyết hoặc cần được hiểu thống nhất, những vấn đề thuộc về chuẩn bị và tổ chức cho toàn bộ cuộc điều tra. là 5.Xây dựng phương án điều tra TK. Phương án điều tra gồm 6 nội dung cơ bản. a/ Xác định mục đích, yêu cầu cuộc điều tra. b/ Xác định đối tượng điều tra và đơn vị điều tra. 5.Xây dựng phương án điều tra TK. Phương án điều tra gồm 6 nội dung cơ bản. Đối tượng điều tra: là tổng thể các đơn vị thuộc hiện tượng nghiên cứu có các tiêu thức cần điều tra. b/ Xác định đối tượng điều tra và đơn vị điều tra. 5.Xây dựng phương án điều tra TK. Phương án điều tra gồm 6 nội dung cơ bản. b/ Xác định đối tượng điều tra và đơn vị điều tra. Đơn vị điều tra: là đơn vị thuộc đối tượng nghiên cứu và thực tế được điều tra, là nơi phát sinh tài liệu ban đầu cần thu thập. 5.Xây dựng phương án điều tra TK. Phương án điều tra gồm 6 nội dung cơ bản. c/ Xác định nội dung điều tra. Nội dung điều tra: là những tiêu thức cần thu thập trên từng đơn vị điều tra. 5.Xây dựng phương án điều tra TK. Phương án điều tra gồm 6 nội dung cơ bản. c/ Xác định nội dung điều tra. d/ Xác định thời điểm, thời kỳ điều tra. 5.Xây dựng phương án điều tra TK. Phương án điều tra gồm 6 nội dung cơ bản. d/ Xác định thời điểm, thời kỳ điều tra. Thời điểm điều tra: là mốc thời gian được xác định để đăng ký thống nhất tất cả các đơn vị điều tra. 5.Xây dựng phương án điều tra TK. Phương án điều tra gồm 6 nội dung cơ bản. d/ Xác định thời điểm, thời kỳ điều tra. Thời kỳ điều tra: là độ dài thời gian được quy định để thu thập tài liệu của hiện tượng xảy ra trong thời kỳ đó. . 5.Xây dựng phương án điều tra TK. Phương án điều tra gồm 6 nội dung cơ bản. Thời hạn điều tra: là khoảng thời gian dành cho việc đăng ký tài liệu. d/ Xác định thời điểm, thời kỳ điều tra. 5.Xây dựng phương án điều tra TK. Phương án điều tra gồm 6 nội dung cơ bản. e/ Xác định biểu mẫu điều tra và bản giải thích. f/ Kế hoạch tổ chức và tiến hành điều tra.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfchuong_2_lttk_76.pdf
Tài liệu liên quan