Kinh tế cộng hệ - Qua bối cảnh và kinh nghiệm của Hoa Kỳ

PhầnI: chính sách kinh tế cộng hệ của một quốc gia Phần II: Ôn lược một số vấn đề căn bản của kinh tế cộng hệ Chuơng 1: vài điểm khái quát Chương 2: nền kinh tế: sự vận hành, kế toán và những kiểm số trọng yếu Chuơng 3: lạm phát và những kiểm số lạm phát chương 4: vận dụng nhân công và những kiểm số vận dụng nhân công Chương 5: những dọng lý thuyết chính yếu trong kinh tế cộng hệ chuơng 6: tiền tệ, vận hành của tiền tệ. Ngân hàng trung uơng và chính sách của tiền tệ

pdf558 trang | Chia sẻ: aloso | Lượt xem: 1740 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Kinh tế cộng hệ - Qua bối cảnh và kinh nghiệm của Hoa Kỳ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfKinh tế cộng hệ - Qua bối cảnh và kinh nghiệm của Hoa Kỳ.pdf