Giới thiệu lý thuyết mô phỏng và mô hình hàng chờ

Cần nhắc lại rằng việc tính toán dựa vào bảng số ngẫu nhiên cho trong phụ lục 2A và dựa vapf hàm sinh soó ngấu nhiên trong máy tính không cho kết quả hoàn toàn giốn nhau do các bộ số ngẫu nhiên tạo được không giống nhau. Với các hạt mầm khác nhau thì hàm sinh số ngẫu nhiên khác nhau và do đó các kết quả cuối cùng không trùng nhau

pdf33 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Lượt xem: 2109 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giới thiệu lý thuyết mô phỏng và mô hình hàng chờ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfchuong3.pdf